piotrdudala
234

Wniosek w sprawie ul. Arcybiskupa Cieplaka na osiedlu Syberka w Będzinie został złożony w 2009r.!

W Będzinie trwa dyskusja na temat nazw ulic. Na osiedlu Syberka, w otoczeniu kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli Sanktuarium Golgoty Wschodu, wciąż nie brak nazwisk komunistycznych działaczy, a nawet i bandziorów. Chciałbym, żeby na ich miejscu znalazły się nazwiska księży męczenników, prześladowanych na Wschodzie i Zachodzie - napisałem w grudniu 2009r.w piśmie do Marcina Lazara, Przewodniczącego Komisji ds. analizy i opiniowania nazw ulic i placów Rady Miejskiej w Będzinie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem w tej sprawie odpowiedzi. Może w nadchodzącym miesiącu marcu 2015r., miesiącu Żołnierzy Wyklętych, warto wrócić do tego tematu?

Piotr Dudała
Redaktor Naczelny
serwisu SosnowiecFakty.pl

Pan Marcin Lazar
Przewodniczący
Komisji ds. analizy i opiniowania nazw ulic i placów
Rady Miejskiej
w Będzinie

W Będzinie trwa dyskusja na temat nazw ulic. Na osiedlu Syberka, w otoczeniu kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli Sanktuarium Golgoty Wschodu, wciąż nie brak nazwisk komunistycznych działaczy, a nawet i bandziorów. Chciałbym, żeby na ich miejscu znalazły się nazwiska księży męczenników, prześladowanych na Wschodzie i Zachodzie. Myślę tu o męczennikach: ks. Konstantym Budkiewiczu, Ks. Arcybiskupie Janie Cieplaku, bł. Ks. Maksymilianie Binkiewiczu, bł. Ks. Ludwiku Rochu Gietyngierze, Ks. Jerzym Popiełuszce, ks. majorze Janie Leonie Ziółkowskim oraz o ks. Prałacie Zdzisławie Peszkowskim. Szczególnie zależy mi na postaci pierwszego Metropolity Wileńskiego Arcybiskupa Jana Cieplaka (Jonas Ciepliakas), wielkiego patrioty, duszpasterza i teologa, męczennika za wiarę, kandydata na ołtarze. Od 1952 roku toczy się w Rzymie jego proces beatyfikacyjny. Moja propozycja jest następująca: uważam, że dotychczasowa ul. Władysława Kniewskiego, powinna nosić nazwę Arcybiskupa Jana Cieplaka.

Co wiemy o tej postaci i jakie są jego związki z Będzinem?
Jan Cieplak urodził się 17 sierpnia 1857r. w Dąbrowie Górniczej. Ochrzczony jednak został w Kościele św. Trójcy w Będzinie. Pochodził z rodziny robotniczej. Był synem Jacentego i Julii z domu Bugajska. W latach 1869-1873 uczył się w gimnazjum w Kielcach, a następnie studiował w tamtejszym seminarium duchownym, które ukończył w 1878r. Dalsze studia kontynuował w Akademii Duchownej w Petersburgu. Ukończył ją w 1882r. Święcenia kapłańskie przyjął 24 lipca 1881r. Został adiunktem na tej uczelni, gdzie wykładał archeologię biblijną, liturgię, teologię moralną, uczył też śpiewu kościelnego. Był też bibliotekarzem i ojcem duchownym Akademii.

W 1897r. z uwagi na sprzeciw władz rosyjskich nie został rektorem seminarium duchownego w Kielcach. Był wielokrotnie szykanowany przez zaborcze państwo ze względu na działalność patriotyczną, za wygłaszanie patriotycznych kazań i udział w manifestacjach narodowych. Wielokrotnie też był karany.
W 1901 roku otrzymał stopień doktora teologii. 7 grudnia 1908r. został konsekrowany na sufragana mohylewskiego. Od 6 sierpnia 1914r. został administratorem archidiecezji mohylewskiej. Po rewolucji lutowej w 1917r. uczestniczył w posiedzeniach Komisji Likwidacyjnej do spraw Królestwa Polskiego. 29 kwietnia 1919r. został tytularnym biskupem Ochrydy. Jako najstarszy rangą przedstawiciel kościoła rzymskokatolickiego w Rosji radzieckiej, był dwukrotnie aresztowany w latach 1920 i 1922.

W dniach 21-25 marca 1923r. sądzono go w Moskwie w pokazowym politycznym procesie wraz z 14 innymi duchownymi. W jego następstwie, został skazany na karę śmierci za „podżeganie do buntu poprzez zabobony”. Pod naciskiem światowej opinii publicznej i po ostrzeżeniu ze strony rządu polskiego wyrok wobec biskupa Cieplaka zamieniono na 10 lat więzienia. W 1924r. został on wymieniony wraz z księdzem Wincentym Balulem na Bolesława Bieruta, ówczesnego członka KGB więzionego w Polsce, późniejszego Prezydenta Polski. 9 kwietnia 1924r. wyprowadzono go z celi i samochodem przewieziono na granicę łotewską, gdzie doręczono mu przepustkę i kazano wracać do domu. Zdziwiony nie wiedział, gdzie się znajduje. Przez Rygę udał się 12 kwietnia 1924r. do Polski. Odwiedził wtedy m.in. Wilno, Jasną Górę i Dąbrowę Górniczą. Był również członkiem komisji przygotowującej kanonizację bł. Andrzeja Boboli. Miał jeszcze na tyle siły i zaparcia, by udać się do Rzymu i złożyć papieżowi Piusowi XI relację z położenia Kościoła w Rosji.

Na prośbę Polonii udał się do USA. W ciągu trzymiesięcznego pobytu w Stanach zwizytował kilkaset kościołów, kaplic, szkół i organizacji polskich rozrzuconych po 25 diecezjach. Pracował ponad siły. W Ameryce otrzymał zawiadomienie, że papież Pius XI mianował go 14 grudnia 1925r. arcybiskupem wileńskim, a rząd polski za zasługi społeczne i narodowe przyznał mu wielką wstęgę orderu Polonia Restituta. Ingres pierwszego po zaborach arcybiskupa wileńskiego miał się odbyć 25 marca 1926 r. Jednak nadmierna praca wyczerpała nadwątlone sowieckimi represjami siły arcybiskupa. Zmarł 17 lutego 1926r. w Passaic w stanie New Jersey. Po sprowadzeniu zwłok do Polski 16 marca 1926r. został pochowany w asyście Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w katedrze wileńskiej. W 1952r. w Rzymie rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

W 1957 roku w Będzinie został erygowana parafia pw. Jana Chrzciciela. Miała ona przyspieszyć proces beatyfikacyjny Sługi Bożego abp. Jana Cieplaka, którego św. Jan Chrzciciel był patronem. Wielkie trudności napotkała budowa kościoła. Zakończono ją dopiero po ponad 50 latach od powstania parafii. Świątynię konsekrował Biskup Śmigielski 24 czerwca 2008r., na krótko przed udaniem się do szpitala. Od wakacji 2007r. wznowiono w kościele modlitwy w intencji beatyfikacji Arcybiskupa Cieplaka.

Od ponad dwóch lat trwa dziennikarskie śledztwo w sprawie procesu beatyfikacyjnego, ale również życia, śmierci i pośmiertnych losów Sługo Bożego Arcybiskupa Jana Cielaka, prowadzone przez red. Piotra Dudałę z serwisu www.sosnowiecfakty.pl oraz red. Katarzynę Maciejewską z Będzina. Sprawą zainteresowała się również sosnowiecka Kuria Diecezjalna i osobiście nowy Biskup Sosnowiecki ks. dr Grzegorz Kaszak, który spotkał się ostatnio w Rzymie z ks. prof. Hieronimem Fokcińskim z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w sprawie ewentualnego wznowienia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego.

Opatrzność Boża szczególnie związała Arcybiskupa zarówno za życia, jak i po śmierci z polską Parafią Matki Boskiej Różańcowej w Passaic, w stanie New Jersey. Na jej terenie spędził ostatnie chwile swojego życia, tam odbył się Jego pierwszy pogrzeb. Tam też w 50 rocznicę śmierci Arcybiskupa w dniu 6 sierpnia 1976r. modlił się za pokój Jego duszy Kardynał Karol Wojtyła, Sługa Boży Jan Paweł II, wraz z polskimi biskupami.

Losy Arcybiskupa Cieplaka są niezwykłe. Urodził się w Dąbrowie Górniczej w Zagłębiu Dąbrowskim, liceum i seminarium ukończył w Kielcach, prawie całe życie kapłańskie życie spędził w Rosji, którą przemierzył wzdłuż i wszerz. Dotarł nawet do Chin. Zmarł w Passaic w stanie New Jersey w USA. Po sprowadzeniu zwłok na koszt Państwa Polskiego, został pochowany w Katedrze Wileńskiej. To najwyższy rangą hierarcha kościelny, pochodzący z Zagłębia Dąbrowskiego w całej historii.

W sprawę ustalenia miejsca spoczynku Arcybiskupa zaangażowała się ostatnio grupa zagłębiowskich posłów: Jarosław Pięta, Beata Małecka – Libera, Grzegorz Dolniak oraz Wojciech Saługa. Wystąpili oni do Ministra Spraw Zagranicznych RP z pytaniem, co stało się z trumną i ciałem Arcybiskupa Cieplaka oraz gdzie zostały umieszczone doczesne szczątki Arcybiskupa.

Uważam, że postać Arcybiskupa Cieplaka w pełni zasługuje na uczczenie poprzez nazwanie jego imieniem jednej z ulic w Będzinie.

Piotr Dudała
Redaktor Naczelny

serwisu sosnowiecfakty.pl

Autor: Piotr Dudała | 29/12/2009

Komentarze