Clicks168
ľubica
1
UČITELIA a rodičia: TAKTO treba chrániť DETI! COVIDbyro ovládlo celú našu spoločnosť, vrátane škôl, a robí to tragicky zle. MUDr. Igor Bukovský, PhD. reaguje na súčasný konflikt v školách. Mnohí …More
UČITELIA a rodičia: TAKTO treba chrániť DETI!

COVIDbyro ovládlo celú našu spoločnosť, vrátane škôl, a robí to tragicky zle. MUDr. Igor Bukovský, PhD. reaguje na súčasný konflikt v školách. Mnohí učitelia sa ocitli medzi dvomi mlynskými kameňmi – oficiálne nariadenia verzus rodičia. A iní zase iba – aké ľudsky tragické! – pocítili pôžitok moci nad iným človekom a skúšajú, kam až sa dá zájsť. A uprostred toho konfliktu sú deti a mladí ľudia. Aký model riešenia životných situácií im ukážeme?

Za vypracovanie nasledujúcich dokumentov bez nároku na honorár ďakujeme pánovi advokátovi JUDr. Ľubomírovi Lipovskému z advokátskej kancelárie Linden law s.r.o., Medená 7, 811 02 Bratislava, e-mail: lipovsky@lindenlaw.eu, web: lindenlaw.eu

Súvisiace odkazy:
• List riaditeľke/ovi školy vo formáte PDF: akv.sk/oznamenie-riaditel.pdf
• List riaditeľke/ovi školy vo formáte Word: ulozto.sk/blocked
• Príloha k listu v PDF formáte: akv.sk/rozhodnutie.pdf