Clicks4.8K
pyzia5
2
Sł.Boża Wanda Boniszewska. Sł.Boża Wanda BroniszewskaMore
Sł.Boża Wanda Boniszewska.

Sł.Boża Wanda Broniszewska
pyzia5
Bardzo przepraszam za ten niewybaczalny błąd. Już poprawiam. Nie wiem, dlaczego tak napisałem.
Sacerdos Hyacinthus
Jednym z elementarnych wyrazów szacunku dla człowieka jest poprawne pisanie jego imienia i nazwiska.
Służebnica Boża nazywa się Wanda Boniszewska.