Victory
968

I malý sebezápor má velkou cenu

Máme hledat příležitost, kde můžeme získávat poklady v nebi. Např. člověk by se mohl podívat na nějaký billboard anebo na internetu na něco, na co by se neměl dívat. Budeme však skládat účty i z každého pohledu. A teď mám možnost se zapřít: „Pane, nikdo to nevidí, mohl bych se podívat. Ale nepodívám se! Z lásky k Tobě!“ „Mám možnost udělat dobrý skutek, získat poklad v nebi. Obětuji to za obrácení svého příbuzného, za probuzení národa. Nemohu dělat velké věci, ale obětuji Ti, Pane, tuto maličkost, malý sebezápor…“ Ale to má VELKOU cenu!

Takže máme veliké pole pro misii. I když např. děláme obyčejnou práci, nemusíme se ani nutit, abychom přitom stále opakovali nějakou modlitbu, zvlášť když je to práce, která vymáhá soustředěnost a opatrnost, aby se nestala nějaká havárie, neštěstí. Předtím se pomodlím a poprosím požehnání a dodám: „Teď cele pracuji, Pane.“ Pokud mám práci, kde nehrozí nebezpečí, nějakou mechanickou práci, tak si mohu např. zpívat nějakou zbožnou písničku nebo mohu při tom i rozjímat. A to má cenu. Jednou všecko ztratím, i to nad čím jsem se namáhal, pracoval. Proto když pracuji, tak „Pro Tebe, Pane!“ Často při práci přijde nějaký kříž, např. se pokazí vrtačka. Máme se učit s vírou přijímat tyto kříže a děkovat Pánu: „Pane, děkujeme, že nepřišlo nějaké větší neštěstí, že si člověk neodřezal prst...“ Poděkovat a jdeme dál. Někdy se zase ďábel snaží rozbít nás skrze nějakou hořkost, uraženost. Např. společně se pracuje a přijde sebelítost: „Ten mi nepomohl, a ten zase měl udělat to a to a neudělal…“ Je třeba se postavit proti sebelítosti či hořkosti: „STOP! To je lež!“ Oddělit se od ní a odevzdat to v pokání Pánu.

Anebo když vám někdo vynadá a přichází sebelítost, myšlenka na pomstu, tak se pokořit: „Pane, a co já? Co jsem já udělal druhým v minulosti? Chtěl jsem sice dobro, ale vykonal jsem zlo. A ten člověk stejně tak. Ďábel ho oklamal. A copak mě neoklamal? Oklamal a kolikrát! Pane, odpusť mi a odpusť i jemu.“ Vždyť se máme modlit i za své nepřátele a máme jim dokonce ještě i odpouštět. Ježíš je nám příkladem. On odpustil: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“