Výzva užívateľovi Marieta Ria a jej podporovateľom na diskusiu

Tento príspevok je výzva na debatu pod týmto príspevkom s uživateľom Marieta Ria a jej zástancami. Dve pravidlá však bude treba zachovať: 1) uživateľovi Marieta Ria budem odpovedať samostatne v samostatnom vlákne, tak ako aj jej zástancom. Upozorňujem, že všetky komentáre, ktoré budú skákať do diskusie zmažem. Takisto pre korektnosť, môžem prislúbiť, že sa nebudem vyjadrovať o uživateľovi v inom vlákne, než v tom v ktorom by sme diskutovali. 2.) Po 2 dňoch by som diskusiu rád ukončil.
Sedevakantistický kanál
Heretička Marieta Ria neprijala moju výzvu (čož sa dalo čakať). Viac o ňej hovorím v najnovšom príspevku: Klamárka Marieta Ria a jej spirituálne obete.
Sedevakantistický kanál
Ešte raz teda rovno na úvod dám otázku @Marieta Ria. Otázka znie: Sú protestanti, ktorí nazývajú úctu a pobožnosť k Panne Márii modlástvom, v Cirkvi Ježiša Krista? Ak nie, prečo?