Sedevakantistický kanál
Heretička Marieta Ria neprijala moju výzvu (čož sa dalo čakať). Viac o ňej hovorím v najnovšom príspevku: Klamárka Marieta Ria a jej spirituálne obete.
Sedevakantistický kanál
Ešte raz teda rovno na úvod dám otázku @Marieta Ria. Otázka znie: Sú protestanti, ktorí nazývajú úctu a pobožnosť k Panne Márii modlástvom, v Cirkvi Ježiša Krista? Ak nie, prečo?