vi.news
133

Giám Mục Đức chống lại Francis trong vấn đề liên quán tới Kinh Lạy Cha

Các Đức Giám mục Đức đã thảo luận ý kiến của Giáo Hoàng Francis liên quan đến nội dung bị làm sai lệch của Kinh Lạy Cha. Nhưng theo katholisch.de (ngày 25 tháng giêng), họ quyết định không thay …More
Các Đức Giám mục Đức đã thảo luận ý kiến của Giáo Hoàng Francis liên quan đến nội dung bị làm sai lệch của Kinh Lạy Cha.
Nhưng theo katholisch.de (ngày 25 tháng giêng), họ quyết định không thay đổi Kinh Lạy Cha vì những lý do mang tính triết học, chú giải, lễ thức và cuối cùng là vì tính "đại kết".
Các giám mục này là những đồng minh kiên định của Giáo Hoàng Francis, nhưng "lý do đại kết" của họ lại cho thấy rằng họ thậm chí còn thân cận hơn với hội Tin Lành ở Đức, nhưng người đã chối bỏ việc làm sai lệch của Francis đối với Kinh Lạy Cha.
Hình ảnh: © NAME, CC BY-SA, #newsBggywbqbor