Lenka Morana Moranova
Apredsa, tím už si dávno hlavu nelámu a myslím si, zůstaň každý, tam kde jsi a tam stůj v pravdě a dodávej odvahu druhým. Je tomu i v jiných církvích a všechno je o jednotlivcích. Procházela jsem stránky pravoslavných v Rusku, řeší podobnou situaci. No a prosím Boha o milost, hlavně za zdejší očkované katolíky a pozor... praktikující! Vůbec mi to hlava nebere. Za sebe, náboženskou a politickou …More
Apredsa, tím už si dávno hlavu nelámu a myslím si, zůstaň každý, tam kde jsi a tam stůj v pravdě a dodávej odvahu druhým. Je tomu i v jiných církvích a všechno je o jednotlivcích. Procházela jsem stránky pravoslavných v Rusku, řeší podobnou situaci. No a prosím Boha o milost, hlavně za zdejší očkované katolíky a pozor... praktikující! Vůbec mi to hlava nebere. Za sebe, náboženskou a politickou příslušnost vůbec neřeším. Možná to tak bylo i za ll. svět. války, když zástupci církve žehnali oběma stranám.
Martina Bohumila Lutherová
Nevím, ale pro mě je otázka Pravdy neméně důležitá jako
láska či pokora.
I bratr Veith v jedné přednášce říkal že bez pravdy nemůže
být jednota.
apredsasatoci
Dokonalá Pravda verzus nedokonalý človek!
Lenka Morana Moranova
A vidíš, co nás sjednotilo, pravda a zkoušky. Bratr Veith je asi jediný adventista, který se jasně vyjádřil k vakcinaci. Je potřebný tam, kde je. Tak to myslím. Teď rozebírá Zachariáše. Moc povzbudivé. Rozdvojení těch koňů a oživení víry. Ráda ho poslouchám. Čas mu dává vždy za pravdu. Sleduju ho delší čas. Ale dost chvály, je to jen člověk.
Krásný pokojný den
Nezapomeňte na Lásku.... bez ní je každá pravda mrtvá. Ta skutečná Láska v sobě obsahuje rozměr pokory, touhy, obdivu k Tvůrci i velebnost a úctu k Někomu kdo nás nevýslovně miluje a převyšuje... Úctu k pravdě....Láska a přátelství je velmi důležité. I v Novém zákoně je to znát... Vždyť tam slyšíme: Nazval jsem Vás přáteli.... A ve stejné kapitole zní: „To je mé přikázání, abyste se milovali …More
Nezapomeňte na Lásku.... bez ní je každá pravda mrtvá. Ta skutečná Láska v sobě obsahuje rozměr pokory, touhy, obdivu k Tvůrci i velebnost a úctu k Někomu kdo nás nevýslovně miluje a převyšuje... Úctu k pravdě....Láska a přátelství je velmi důležité. I v Novém zákoně je to znát... Vždyť tam slyšíme: Nazval jsem Vás přáteli.... A ve stejné kapitole zní: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. 😊
Lenka Morana Moranova
A co třeba v té Číně? Trochu podraz od papeže. Tam už ani snad není jasné, kdo je a není skutečným duchovním. Kdo se vyzná, vyzná, já v tom nemám chuť pátrat. Po ovoci poznáte je. Stejně se to vyhrotí a bude všem zřejmé, kdo slouží Bohu a kdo systému.
Lenka Morana Moranova
Apredsa, nedokonali pastýři, nedokonali laici. Možná je i na nás dost viny, že jsme se málo modlili za ně a nejen za to. V čase zkoušek budou naše modlitby vroucnější a může se hodně přihodit. Nezdá se, ale jsem optimistka.
Krásný pokojný den
Morano, podraz je když člověk chce řídit dopravní letadlo za jiné a přitom nemá ani schopnost ovládat mopeda na polňačce. Modlitba určitě takovým prospívá více než starosti o Čínu nebo historickou kontinuitu papežství a nebo tvorbu přemrštěných posudků k stavu církve a společnosti.. Víra není uhánění Boha. ON nás nepotřebuje, My jeho ano. Z pozice stvoření a bytí... Nedokonalost bychom měli …More
Morano, podraz je když člověk chce řídit dopravní letadlo za jiné a přitom nemá ani schopnost ovládat mopeda na polňačce. Modlitba určitě takovým prospívá více než starosti o Čínu nebo historickou kontinuitu papežství a nebo tvorbu přemrštěných posudků k stavu církve a společnosti.. Víra není uhánění Boha. ON nás nepotřebuje, My jeho ano. Z pozice stvoření a bytí... Nedokonalost bychom měli hledat na sobě, tam to začíná a tam můžeme být schopnými auditory. 😉
apredsasatoci
Kňaz, stojici pred voľbou ísť s Vatikánom, čiže proti Kristu, alebo ísť proti Vatikánu, čiže s Kristom.
Ako sa rozhodnúť?
Faktom ostáva, že Vatikán je držiteľom Magisteria.
Opustiť Magisterium?
Nech sa mi nestane!
Ale potom ostávam so zradným Vatikanom. 🤔
Martina Bohumila Lutherová
Co to motáš jaképak magisterium?.
Pravoslavná církev, je pozůstatek doby apoštolské
s pravým učením
. Mám to stále opakovat jak pro
nerozumné?

ALEXANDRO - STARÝHO PSA NOVÝM KOUSKŮM NENAUČÍŠ
Krásný pokojný den
Může mi Bohumilo napsat co je to v tvých očích pravoslaví: Jak jej vnímáš a zda do koncepce pravoslaví včleňuješ i odpadlé sekty, např. dohnality? Děkuji.
Martina Bohumila Lutherová
VHODNÉ K ZVLÁŠTNÍMU ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ
...Jak blbost na schopné si bere bič...
U.S.C.A.E.
ostať a nepočúvať všetko a nie iba pasívne rovno protestovať a hovoriť bludu blud aj náboženská ľahostajnosť ním je aj v sofistikovanej forme dotyčný viem o kom tu píšem
apredsasatoci
Čiže aká je odpoveď?
Nech áno je ano a nie je nie!

Už nie je Žida, ani Gréka!
Prečo je potom neustále rkc/pravoslávie?!
Haló!!!
Počúvate sa?
Čítate sa?
U.S.C.A.E.
už nie je žida či pohana to nie je tak že je viac "cirkví" čítate sa? aj žid aj pohan šli DO JEDNEJ pravoslávie ale je premožené a navyše nie je jedno, mať v oficiálnej vierouke rozvod to je premoženie toľko k tomu to my mať nemôžeme lebo tridentský koncil potvrdzuje nerozlučnosť Manželstva (potvrdzuje nevynalieza) dôležitý je samotný názov pravoslávie lebo orthodoxia je v skutočnosti PRAVOVERIE …More
už nie je žida či pohana to nie je tak že je viac "cirkví" čítate sa? aj žid aj pohan šli DO JEDNEJ pravoslávie ale je premožené a navyše nie je jedno, mať v oficiálnej vierouke rozvod to je premoženie toľko k tomu to my mať nemôžeme lebo tridentský koncil potvrdzuje nerozlučnosť Manželstva (potvrdzuje nevynalieza) dôležitý je samotný názov pravoslávie lebo orthodoxia je v skutočnosti PRAVOVERIE a ten názov si nedali už tam Duch Svätý zasiahol a Katolicitu tiež nedosahujú kto môžeš pochopiť pochop
U.S.C.A.E.
jediná správna je ostať a vzdorovať ako to tam je napísané
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
III.

Tretím vážnym problémom 13. storočia bola otázka východného kresťanstva. Situácia bola začiatkom storočia takáto: Bolo po štvrtej križiackej výprave, ktorá, ako predošlé tri, nedosiahla svoj cieľ, medzi inými príčinami hlavne pre dávne nepriateľské správanie východného kresťanstva. Predpojatosť Východniarov bola taká, že sa ľahšie dohodli s moslimami ako so západnými kresťanmi.

No na nedo…More
III.

Tretím vážnym problémom 13. storočia bola otázka východného kresťanstva. Situácia bola začiatkom storočia takáto: Bolo po štvrtej križiackej výprave, ktorá, ako predošlé tri, nedosiahla svoj cieľ, medzi inými príčinami hlavne pre dávne nepriateľské správanie východného kresťanstva. Predpojatosť Východniarov bola taká, že sa ľahšie dohodli s moslimami ako so západnými kresťanmi.

No na nedorozumení Východu so Západom mali vinu aj Západniari. Križiaci založili na Východe latinské cisárstvo (1204 – 61) a násilne polatinčovali. (Inocent III. to síce neschvaľoval, no jednako ani tomu nezamedzil.) Nekresťanské počínanie Západniarov na Východe škodilo únii na všetky časy. Východniari to nevedia zabudnúť a odpustiť. Vo východnej literatúre v zápätí odzneli veľmi trpké výčitky voči svetovej rímskej Cirkvi (Nikephorus Blemmides, Juraj Akropolita v Migne, Patr. graeca 140, 759). Tým, ktorým úprimne záležalo na únii východného a západného kresťanstva, bolo zjavné, že najväčšou prekážkou zjednotenia bolo to, že sa do vecí čisto náboženských miešala politika. Preto žiadali z nej vylúčiť politické motívy.

V tomto zmysle pracoval pre úniu aj sv. Tomáš. Jeho dielo De erroribus Graecorum ad Urbanum IV vzbudilo úctu k jeho osobe aj na Východe. Keď sa za Michala VIII. Palaiologa naskytla nová príležitosť zblíženia, pápež Gregor X. pod Tomášovým vplyvom nechcel pristať na inú úniu ako tú, z ktorej sa vylučujú všetky chvíľkové politické pohnútky. V takom zmysle mal rokovať o zjednotení XIV. všeobecný cirkevný koncil, zvolaný v roku 1274 do Lyonu. Gregor X. pozval na koncil aj Tomáša ako autoritu a aj východným kresťanom sympatickú osobu. No nebolo mu dopriate sa na koncile skutočne zúčastniť. Tomáš zomrel na ceste do Lyonu. Únia sa na lyonskom koncile síce uskutočnila, no o krátkych osem rokov sa znova rozpadla. Len Boh sám vie, či by sa Tomášovi nebolo podarilo pre zjednotenie nájsť pevnejší a trvácnejší základ.

Sv. Tomáš v mnohom predbehol svoju dobu. Nepatril k typu veľduchov, ktorí tvorili dobu, ani ku tým, ktorých doba vytvorila, ale skôr k tretiemu typu géniov, ku prorockým duchom, ktorí vo svojej dobe neboli síce dosť doboví, ale neskorším dobám boli jednostaj aktuálni. Sv. Tomášovi jeho doba nerozumela úplne (parížske spory medzi ním a svetským kňazstvom, vlastne medzi dominikánmi a františkánmi, v otázkach filozofických, ktorých rozoberanie nebolo predmetom tejto úvahy).

Je príznačné, že parížsky biskup Étien Tempier a canterburskí arcibiskupi Róbert Kilwardby a John Peckham viac téz z jeho učenia zavrhli. Nebol im dosť ortodoxný. Ale na Tridentskom koncile popri Písme sv. bola Tomášova Summa, Lev XIII. a Pius XI. postavili Tomáša ako „studiorum ducem“ a Codex juris canonici ukladá (cn. 1366, § 2.), aby sa filozofia a teológia vo všetkých seminároch a univerzitách prednášala „ad Angelici Doctoris rationem“.

Použité pramene: Hans Meyer, Thomas v. Aquin, Bonn 1938., Paul L. Landsberg, Die Welt des Mittelalters u. wir, Bonn 1925., Jacques Maritain, Le Docteur Angélique, Paris 1930.

Článok vyšiel pôvodne v časopise Kultúra 3/1942 a do elektronickej podoby bol prevedený v Dominikánskej knižnici.

christianitas.sk/…oj-cirkvi-proti-cisarovi-a-heretikom-v-13-storoci/

asi je to jedno keďže sa pokusy diali opakovane asi to fakt bolo je a bude jedno hmm
😊
U.S.C.A.E.
v skutočnosti teológ môže byť studnica pokory a nevzdelanec si svoju hlúposť ešte bude vydávať za plus dve skupiny ľudí reprezentujú pastieri a traja králi u Ježiška v jasliach teda okrem toho že jedny židov druhí pohanov

jedny vedeli že nevedia nič druhí vedeli že nevedia všetko ináč MUDRCI z východu

ono je to vlastne tak že pyšný sa na teológa vždy iba hrá nikdy sa nestalo žeby pyšník prehĺbi…More
v skutočnosti teológ môže byť studnica pokory a nevzdelanec si svoju hlúposť ešte bude vydávať za plus dve skupiny ľudí reprezentujú pastieri a traja králi u Ježiška v jasliach teda okrem toho že jedny židov druhí pohanov

jedny vedeli že nevedia nič druhí vedeli že nevedia všetko ináč MUDRCI z východu

ono je to vlastne tak že pyšný sa na teológa vždy iba hrá nikdy sa nestalo žeby pyšník prehĺbil poznanie u Pravej Viery Pýcha je totiž diablova "cnosť"
U.S.C.A.E.
jeden text prešpikovaný teológiou:

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí …More
jeden text prešpikovaný teológiou:

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

je tam vyvrátenie nie len Arianizmu ale aj popierania Božstva Ducha Svätého
Martina Bohumila Lutherová
Kdybys měl VÍRU v Krista Pána argumentuješ jeho
slovy ne urovní teologa.
Krásný pokojný den
Kdybys měla Bohumilo ty víru v Krista a uvědomovala si dosah slušnosti a morálky, tak bys jednala a psala zcela jinak.
U.S.C.A.E.
Teológia je Bohoslovie 😊 samozrejme nie waltíkova a martinkova a áriova a iných heretických zjavov ani toho jedného majstra u univerzity karlovej
U.S.C.A.E.
Jeho slovo je že Cirkev je nezničiteľná a rešpektujete to? asi toľko k argumentácii Jeho slovami keď k ním pristupujete od buka do buka a nehodiace sa škrtnime a niektoré vyjadrenia sú značne zahalené a potrebujú výklad a výkladová autorita tiež nie je štýl každý môže a má
Martina Bohumila Lutherová
😴 Mike uklidni se! Pán Ježíš určitě nemá na mysli to co ty-
žeby jeho církev mohla být církví satanistů
. Už raděj mlč.
Tajemství ti nic neříká církev je Tajemné tělo Kristovo........
Jsou to křesňané všech denomin. kteří jsou vyvoleni pro
Boží Království
. Protože Pán Bůh ve své Všemohoucnosti
předvídá kdo toho bude hoden, kdo nezradí a vydrží až
do konce života nebo do vytržení. 😊
U.S.C.A.E.
nemal lebo ona je neporušiteľná nevesta Baránkova nehľadiac na Ariánov, Husitov, Jansenistov až po Neomodernistov a to som kopu vnútorných útokov vynechal že martinko skončil vonku to nič nemení na tom že začal zvnútra

vidíte napríklad to vytŕženie je blud keby bola RKC porušiteľná má ho v záväznom učení

tam posmrdkáva wycleffovký nominalizmus a vyvolenctvo to ja nerád herézy 😊
Stylita
Bohumilo,úplně to vidím, jak vytržena zde zanecháváš své brýle na čtení, svoje boty a šaty úhledně složené do komínku. Andělé se radují a prozpěvují.
Martina Bohumila Lutherová
Neboj se bratře! Ty co nosím v srdci půjdou v mojim
závěsu.
Krásný pokojný den
Zkusme se prosím respektovat ve svých názorech. Můj názor je, že Církev je širší společenství a o počtu vykoupených a spasených ví jen Bůh sám. A katolická církev je pro mne viditelná organizace, která má potenciál svátostí a milostí, které může nabídnout lidem co touží po Bohu, podobně tak pravoslavná církev a další uskupení, které uchovávají hlubinu tradice... Prostě Církev by měla být ve …More
Zkusme se prosím respektovat ve svých názorech. Můj názor je, že Církev je širší společenství a o počtu vykoupených a spasených ví jen Bůh sám. A katolická církev je pro mne viditelná organizace, která má potenciál svátostí a milostí, které může nabídnout lidem co touží po Bohu, podobně tak pravoslavná církev a další uskupení, které uchovávají hlubinu tradice... Prostě Církev by měla být ve svých lidech laskavou průvodkyní na cestách v "tématu" tajemství spásy.... Myslím si, že hrozně důležité je oprostit se od lpění a jakéhosi separátního vazalství na pomíjivých skutečnostech a stavět na nepomíjivých... To PODSTATNĚ co je v Církvi je nejdůležitější a z toho můžeme čerpat bohatství pro duchovní život. Podstatný je KRISTUS a svátosti, které nás k Němu přivádějí... Svátosti, pokud z nich umíme čerpat.... K čemu je studna, pokud nemáme džber a provaz? A tak možná že to píšu zbytečně, ale naše soudy směrem ven a k jiným jsou ohromně malicherné a bezvýznamné, stejně tak naše postoje a názory. Vyjadřují přílišné lpění na hmotě a jistotách svého já. I já někdy působím jako starší fracek co si myslí, že má pravdu a tvrdí věci sebejistě.... Je to jen dojem. Přitom mám mnoho nejistot a má cesta je běh po ledových krách a dobře to vím. Jediná jistota, která mne žene vpřed je Světlo, Boží Láska a PEVNINA, kde hodlám jednoho dne zakotvit. Dá-li Bůh a budu-li v slovech i činech věrný Kristu a Pravdě. 😉
Martina Bohumila Lutherová
Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země,

že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými,


odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo..

teologové nepochopili, neměli VÍRU Abrahámovu.
ALEXANDRO - STARÝHO PSA NOVÝM KOUSKŮM NENAUČÍŠ
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/04_29.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu apoštola Jana.
Milovaní! To je poselství, které jsme slyšeli od Ježíše Krista a vám zvěstujeme: Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale (přitom) žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou. Když však žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/04_29.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu apoštola Jana.
Milovaní! To je poselství, které jsme slyšeli od Ježíše Krista a vám zvěstujeme: Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale (přitom) žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou. Když však žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když však uznáme, (že se dopouštíme) hříchů, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného, protože věrně (plní, co slíbil), a protože je spravedlivý. Řekneme-li však, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za (hříchy) celého světa.
1Jan 1,5-2,2

Žalm:
Veleb, duše má, Hospodina.
Nebo: Aleluja.

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.

Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nechce se přít ustavičně,
ani se hněvat navěky.

Jako se smilovává otec nad syny,
tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni,
má v paměti, že jsme jen prach.

Hospodinova láska však od věků na věky
pro všechny, kdo se ho bojí,
a jeho spravedlnost jde z dětí na děti
pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu.
Zl 103

Evangelium:
Mt 11,25-30
Martina Bohumila Lutherová
Když však žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. 😇