Clicks333

Oficjalnie Jezus Chrystus Królem Polski !!!!! :-)

osdamen
2
osdamen
Uznanie Pana Jezusa Królem i Jego intronizowanie na Króla Polski jest zgodne z Pismem Świętym, nauką Ojców Kościoła, Tradycją oraz z dogmatami kościoła katolickiego. Prawdę tę zwieńczył i uroczyście potwierdził Ojciec Święty Pius XI encyklice z 11 grudnia 1925 roku "Quas primas" (O ustanowieniu Święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Króla).
ŻĄDAMY INTRONIZACJI www.youtube.com/watch