Quas Primas
3410

Pius VI o rewolucyjnych koncepcjach wolności i równości.

Pius VI o rewolucyjnych koncepcjach wolności i równości
TUTAJ ALBUM DO PRZEMÓWIEŃ PAPIESKICH

TUTAJ ALBUM DO ENCYKLIK PAPIESKICH

Pius VI nieustannie potępiał fałszywe koncepcje wolności i równości. W trakcie spotkania Tajnego Konsystorza 17 czerwca 1793 roku, cytując słowa encykliki Inscrutabilie Divinae Sapientiae z 25 grudnia 1775 zadeklarował:


„Najbardziej perfidni filozofowie posuwają się dalej. Niszczą wszystkie te więzy, którymi ludzie są złączeni ze sobą nawzajem a także ze swoimi władcami, i które utrzymują ich w poczuciu obowiązku; ciągle krzyczą i proklamują aż do znużenia, że ludzie urodzili się wolnymi, nie będąc podmiotem niczyich rządów, co czyni społeczeństwo zbiorem takich zagubionych istot ludzkich, którzy przez swoją głupotę uciskane są przez księży, przez których są oszukiwani, oraz przez królów, którzy ich uciskają; posuwają się do tego stopnia, iż deklarują, że jedność między duchowieństwem i imperium jest niczym innym tylko wielką konspiracją przeciwko przyrodzonej wolności człowieka”
„Do tego fałszywego i kłamliwego rozumienia wolności, ci słynni patroni ludzkiej rasy dodali równie oszukańcze rozumienie równości, tak jakby spośród ludzi którzy żyją razem w społeczeństwie obywatelskim, mimo iż kierują nimi rozmaite emocje, i podążają za różnymi i niepewnymi impulsami, zgodnie ze swoimi osobistymi kaprysami, nie powinien zaistnieć ktoś, kto autorytetem i siłą mógłby nakłonić ich, zobowiązać, uspokoić i zawrócić z ich fałszywej drogi działania i przywrócić im poczucie obowiązku, bo społeczeństwo zostawione samo sobie, z lekkomyślnych i sprzecznych impulsów wielu pragnień niechybnie stoczy się ku anarchii i całkowicie upadnie. Przypomina to harmonię, która, gdy wśród wielu dźwięków wkradnie się nieodpowiednia ich kombinacja, rozpada się w zaburzony i wyraźnie fałszywy łoskot.”
(Pii VI Pont. Max. Acta [Rome: Typis S. Congreg. De Propaganda Fide, 1871], Vol. 2, pp. 26-27.)
Źródło: nobility.org
Tłumaczenie: Redakcja Bazy Dokumentów Papieskich Xportal.pl


TUTAJ ALBUM DO PRZEMÓWIEŃ PAPIESKICH

TUTAJ ALBUM DO ENCYKLIK PAPIESKICH
Quas Primas
„Do tego fałszywego i kłamliwego rozumienia wolności, ci słynni patroni ludzkiej rasy dodali równie oszukańcze rozumienie równości, tak jakby spośród ludzi którzy żyją razem w społeczeństwie obywatelskim, mimo iż kierują nimi rozmaite emocje, i podążają za różnymi i niepewnymi impulsami, zgodnie ze swoimi osobistymi kaprysami, nie powinien zaistnieć ktoś, kto autorytetem i siłą mógłby nakłonić …More
„Do tego fałszywego i kłamliwego rozumienia wolności, ci słynni patroni ludzkiej rasy dodali równie oszukańcze rozumienie równości, tak jakby spośród ludzi którzy żyją razem w społeczeństwie obywatelskim, mimo iż kierują nimi rozmaite emocje, i podążają za różnymi i niepewnymi impulsami, zgodnie ze swoimi osobistymi kaprysami, nie powinien zaistnieć ktoś, kto autorytetem i siłą mógłby nakłonić ich, zobowiązać, uspokoić i zawrócić z ich fałszywej drogi działania i przywrócić im poczucie obowiązku, bo społeczeństwo zostawione samo sobie, z lekkomyślnych i sprzecznych impulsów wielu pragnień niechybnie stoczy się ku anarchii i całkowicie upadnie. Przypomina to harmonię, która, gdy wśród wielu dźwięków wkradnie się nieodpowiednia ich kombinacja, rozpada się w zaburzony i wyraźnie fałszywy łoskot.”
Quas Primas
Pius VI nieustannie potępiał fałszywe koncepcje wolności i równości. W trakcie spotkania Tajnego Konsystorza 17 czerwca 1793 roku, cytując słowa encykliki Inscrutabilie Divinae Sapientiae z 25 grudnia 1775 zadeklarował:
„Najbardziej perfidni filozofowie posuwają się dalej. Niszczą wszystkie te więzy, którymi ludzie są złączeni ze sobą nawzajem a także ze swoimi władcami, i które utrzymują ich …More
Pius VI nieustannie potępiał fałszywe koncepcje wolności i równości. W trakcie spotkania Tajnego Konsystorza 17 czerwca 1793 roku, cytując słowa encykliki Inscrutabilie Divinae Sapientiae z 25 grudnia 1775 zadeklarował:

„Najbardziej perfidni filozofowie posuwają się dalej. Niszczą wszystkie te więzy, którymi ludzie są złączeni ze sobą nawzajem a także ze swoimi władcami, i które utrzymują ich w poczuciu obowiązku; ciągle krzyczą i proklamują aż do znużenia, że ludzie urodzili się wolnymi, nie będąc podmiotem niczyich rządów, co czyni społeczeństwo zbiorem takich zagubionych istot ludzkich, którzy przez swoją głupotę uciskane są przez księży, przez których są oszukiwani, oraz przez królów, którzy ich uciskają; posuwają się do tego stopnia, iż deklarują, że jedność między duchowieństwem i imperium jest niczym innym tylko wielką konspiracją przeciwko przyrodzonej wolności człowieka”
One more comment from Quas Primas
Quas Primas
Pius VI nieustannie potępiał fałszywe koncepcje wolności i równości.