Clicks25.5K
Radek33
4

Dusze Czyśćcowe:"Gdy słyszymy słowo"WIRUS" powinna się nam zapalić "czerwona lampka"!

Maria Simma (1915-2004) to prosta mistyczka z Austrii, która miała łaskę kontaktu z duszami czyśćcowymi. Trzykrotnie usiłowała wstąpić do klasztoru, ale ze względu na stan zdrowia za każdym razem spotykała się z odmową. Od 1940 r. zaczęła mieć widzenia dusz czyśćcowych. Widzeniom tym towarzyszyły dotkliwe cierpienia fizyczne.

Teolodzy i psychiatrzy wielokrotnie badali Marię Simmę i nie dopatrzyli się śladów oszustwa czy choroby psychicznej.

W rozmowie z dziennikarzem Nickiem Eltzem opisuje ona swoje życie, doświadczenia i przekazuje przesłanie, które usłyszała od dusz w Czyśćcu ciepiących.


Czy przybywały do pani dusze,które były niepełnosprawne za ziemskiego życia?
Maria Simma:Tak,było wiele takich dusz.Gdy mi się objawiały nie było na nich śladów kalectwa.Żadnych wózków inwalidzkich,żadnych zniekształceń czy blizn.
Przypominam sobie człowieka,który za życia był niemową i który oczywiście pięknie mówił,gdy mi się ukazał.Był uradowany tym,że mógł mówić.W przypadku dusz,które jeździły na wózkach za życia,te dusze chodzą bez problemu.Jednakże proszę pamiętać ,że widuję tylko te dusze z wyższych poziomów.

Czy AIDS jest karą od Boga?
-Wolę nazywać to pokutą,za ludzką rozwiązłość.Jeśli to ludzi bulwersuje to odpowiem ,że kara i pokuta są również uczynkami miłości.Cierpienie ludzi,którzy zachorowali na AIDS to dodatkowa i konieczna pokuta.Boże miłosierdzie jest bez granic ,ale Jego sprawiedliwość jest również całkowita.Jeśli teraz moglibyśmy ją pojąc tak jak w niebie,wielu z nas umarłoby pod jarzmem własnych grzechów.

Czy sądzi pani,że zostanie wynalezione lekarstwo na AIDS?
-Już dziś istnieje to lekarstwo,ale ponieważ nikomu nie przyniesie ono zysków i jest bardzo niepopularne,ludzie pozostaną na nie ślepi przez dłuższy czas.To lekarstwo to Pan Jezus i 10 Przykazań.On nie dał nam ich aby nas kontrolować ale WYŁĄCZNIE po to,by nas chronić,umacniać i dawać wolność.


A co z lekarstwem naprawczym,gdy ktoś już zachorował?
-Takie uzdrowienia również już się zdarzały w miejscach pełnych modlitwy.

Czy może mi pani przedstawić zdarzenie,gdy brak przebaczenia spowodował chorobę?
-Brak przebaczenia często stanowi genezę choroby.Przypominam sobie przypadek w Innsbrucku,Młoda kobieta nie była w stanie wybaczyć ojcu.Ojciec za życia nie dawał dzieciom powodów do radości,a a w jej konkretnym przypadku zabronił jej skorzystać z propozycji pracy.Ta praca wymagała dobrych kwalifikacji i jego zakaz spowodował że córka szła przez życie zrezygnowana i bezwolna,nie zdobywszy odpowiedniego wykształcenia.Tego zakazu nie była w stanie mu wybaczyć.Krótki czas po śmierci ukazał się jej trzy razy błagając o wybaczenie.Córka nie była w stanie mu go dać.Później zachorowała i wtedy nagle ją olśniło,że powinna mu wybaczyć i uczyniła to z głębi serca.Choroba szybko ją opuściła.

Wspominała pani,że szatan zsyła choroby na ludzi przez czarownice mające demony pod kontrolą.Jak rozpoznać choroby spowodowane przez demony?
-Poprzez modlitwę wraz z tą osobą lub nad tą osobą.Jesli choroba ma inne źródło ,egzorcyzm lub modlitwa uwolnienia nie odniesie skutku.Na początku taki demon będzie próbował się ukryć i bronić,ale jeśli będziemy wytrwali demon opuści to miejsce.Gdy we współczesnych szpitalach usłyszymy słowo-"wirus",powinna zapalić się nam czerwona lampka.Lekarze często określają tym mianem coś,czego nie są w stanie wyjaśnić.W takim przypadku nalezy sprowadzić księdza i poprosić przyjaciół oraz krewnych ,aby niezwłocznie rozpoczęli modlitwę o orędownictwo Matki Bożej i św.Michała.Ksiądz powinien ponadto wziąć egzorcyzmowaną,święconą wodę,a jeszcze lepiej - olej.


W jaki sposób woda święcona może pomóc nam i duszom czyśćcowym?
-Woda święcona powinna być pod ręką w każdym domu lub mieszkaniu.Powinna być regularnie używana.Jeśli wydaje się coś niepokojącego lub dom będzie świadkiem ciężkiego grzechu jego przestrzeń powinna być skropiona wodą.Woda święcona to wielkie narzędzie ochrony przed szatanem.Dusze czyśćcowe pragną wody swięconej przy każdym grobie i zbierają się na pomoc tam,gdzie jej się często używa..Woda święcona wskazuje szybko na to,czy jakieś zdarzenie jest pochodzenia demonicznego czy nie.Istnieją badania które dowodzą że woda święcona chroni przed niebezpiecznym promieniowaniem.Księża powinni powrócić do zwyczaju święcenia domów,plonów,samochodów i wszelkich miejsc pracy.Dobrym pomysłem byłoby święcenie soli drogowej używanej w zimie,miałoby to wyraźny wpływ na zmniejszenie liczby wypadków drogowych.

Czy może pani podac przykład choroby nasłanej za posrednictwem demonów?
-Pierwszy przypadek to było zapalenie płuc,drugi białaczka,a trzeci straszliwie bolesny ból kręgosłupa.
Ten ostatni przypadek jest mi najlepiej znany.Pewien człowiek zaczął cierpieć z powodu lekko uciśnietego nerwu między 3 a 4 kręgiem.Najpierw podano mu zastrzyki,ale to nic nie pomogło,a nawet pogorszyło sprawę.Ból był straszny.Ksiądz z którym ten człowiek pracował zaczał podejrzewać,że to może być sprawka demonów i zawołał dwóch księzy.Podjęto modlitwę przeciwko demonowi.W tym momencie ból eksplodował,zaczął biec w górę i w dół wzdłuż prawego ramienia do ręki i do uda.Człowiek miał wrażenie jakby widelec rozrywał mu mięśnie,a potem zatrzymał się by wkłuć się w jego stawy.Po kilku minutach modlitwy ból sie wyciszył ,a człowiek prawie stracił przytomnośc od krzyku,płaczu i spazmów.Demon był z czasem coraz słabszy i w końcu się wyciszył a człowiek ten po pięciu dniach mógł wstać i iśc do pracy jak dawniej.Okazał się że czar na mężczyznę został rzucony przez kogoś w mieście ,gdzie mieszkał ksiądz.

-Pewna dusza powiedziała mi,że jeśli każdy szybko pomodliłby się do dusz czyśćcowych lub do Anioła Stróża z prośbą o ochronę i używałby regularnie wody święconej przed wyjazdem samochodem,80% wypadków drogowych by się NIE WYDARZYŁO!To spowodowałoby bankructwo wielu firm ubezpieczeniowych i obnizyło wszędzie wydatki na leczenie. Podobny procent innych wypadków pochodzi również od Złego.

********************************************************

Na podstawie m.in. książki::Uwolnijcie nas stąd!O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Nicky Eltz"

(Autor książki chcąc szczególnie zadbać ,by wszystko w książce odpowiadało prawdzie ,zrobił trzy rzeczy:Najpierw poprosił teologów aby ją przeczytali tak krytycznie jak tylko możliwe.Żaden z nich nie zgłosił żadnej obiekcji.Następnie wziął książkę do egzorcysty słyszącym głosy i czującego fizycznie ,czy w ksiązce nic nie jest oszustwem,egzorcysta po modlitwie stwierdził że w książce nie ma nic złego.W końcu aby mieć absolutną pewnośc ,Maria Simma dostała pozwolenie aby zapytać się dusz w czyśccu ,czy zgadzają się z całą treścią ksiązki.Odpowiedź dusz brzmiała:"Nie mamy żadnych zastrzeżeń.")
IzabelaWojciak
Czy sądzi pani,że zostanie wynalezione lekarstwo na AIDS?

-Już dziś istnieje to lekarstwo,ale ponieważ nikomu nie przyniesie ono zysków i jest bardzo niepopularne, ludzie pozostaną na nie ślepi przez dłuższy czas.To lekarstwo to Pan Jezus i 10 Przykazań. On nie dał nam ich aby nas kontrolować, ale WYŁĄCZNIE po to,by nas chronić, umacniać i dawać wolność.