Janko333
Nezúfajte, ľudia Boží. Udržujte svoju vieru pevnú a nehybnú. Ste skúšaní. Upokojte svoje mysle, pomáhajte si navzájom a nebudete oklamaní. Nebojte sa; moje légie bojujú so zbraňou, proti ktorej sa diabol rozzúri - je to zbraň lásky a ruženca.