szuirad1
875

Św. Andrzej Apostoł 30 listopada.

Dojeżdżając do przejazdu kolejowego, zauważamy czasem znak ostrzegawczy w kształcie litery X nazywany krzyżem św. Andrzeja. Nie każdy jednak wie, że jego kształt został wprost zaczerpnięty z żywotu Apostoła. Na drzewcach o takiej formie został on bowiem ukrzyżowany przez Rzymian, a X to po prostu pierwsza litera greckiego słowa Xristos, czyli Chrystus (Pomazaniec).

Andrzej, podobnie jak większość z grona uczniów Pańskich, był prostym człowiekiem, rybakiem żydowskim, bogobojnie zachowującym prawo objawione Mojżeszowi. Pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Genezaret, lecz wraz z bratem Szymonem mieszkał u jego teściowej w Kafarnaum, co dla Żydów zachowujących ścisłe więzi rodzinne nie stanowiło ewenementu.

Wszyscy wyznawcy religii mojżeszowej z zasady oczekiwali na nadejście obiecanego Mesjasza, z czasem zróżnicowały się wszakże pojęcia o Tym, którego zapowiedzieli prorocy. Jedni wierzyli, że będzie on buntownikiem i przywódcą ludowym, który odbije z rąk cesarza rzymskiego jakąś część ziemi i założy państwo Izraela, drudzy zaś – wiedzeni zdrowym instynktem wiary – byli skłonni przyjąć, iż królestwo Chrystusa będzie polegało raczej na duchowym uzupełnieniu Starego Zakonu niż na podjęciu konkretnych działań politycznych.

Pobożni bracia z Betsaidy należeli do tych drugich. Dlatego też wobec... Św. Andrzej Apostoł