Clicks548
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Co przedstawia Serce Jezusa?

93. Co przedstawia Serce Jezusa?

Jezus poznał i umiłował nas wszystkich ludzkim sercem. Z tego powodu Jego Serce przebite za nasze grzechy i dla naszego zbawienia jest uważane za wyjątkowy symbol tej miłości, którą miłuje Ojca i wszystkich ludzi.

www.ruda-parafianin.pl/kompe/start.htm