Clicks14
vi.news

Giáo xứ Opus Dei áp đặt việc rước lễ

Giáo xứ Holy Spirit ở Madrid, Tây Ban Nha, do Opus Dei điều hành, đặt ra cho các giáo dân của mình nghĩa vụ lấy tiệc thánh.

Điều này mâu thuẫn ngay cả với các quy định của Vatican công nhận quyền nhận tiệc thánh của các tín hữu. Opus Dei đã dạy trong nhiều thập kỷ rằng lấy tiệc thánh là thiếu tôn trọng Bí tích Thánh Thể.

Trang web của giáo xứ trích dẫn “Các tiêu chuẩn của Hội đồng Giám mục” trong số đó, “Bí tích Thánh Thể được phân phát trong im lặng, đứng dậy và đặt vào tay”.

InfoVaticana.com (ngày 29 tháng 8) bình luận rằng "họ nói dối" vì không có tài liệu nào của các Giám mục Tây Ban Nha áp đặt việc lấy tiệc thánh.

Cha quản nhiệm giáo xứ hiện nay là Cha José Manuel Martínez Jiménez, 63 tuổi, nguyên là một thầy thuốc.

Hình ảnh: José Manuel Martínez Jiménez, InfoVaticana.com, #newsUdukrucuao