informacyjny wirus
mkatana mnie zablokował.
Mimo że nie wymieniłem z osobą zdania.
Jaki wniosek z tego płynie?
Ano taki że osoba tu pracuje jako moderator.