Clicks24
vi.news

Thêm nhiều linh mục ở Châu Phi và Châu Á

Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội đã trình bày số lượng linh mục trên thế giới từ năm 2013 đến năm 2018. Dưới đây là những điểm nổi bật:

• có 414’065 linh mục trên toàn thế giới: -0,3%.

• có 43.000 người được phong chức linh mục: Mỹ 28,3%; Châu Phi 25,5%; Châu Á 25,2%; Châu Âu 20,3%; Châu Đại Dương 0,7%.

• linh mục giáo phận: Châu Phi + 16,4%; Châu Á + 10,8%; Châu Mỹ Latinh + 2,2%; Europa -6,7%; Châu Đại Dương -1,1%

• các linh mục tôn giáo: Châu Phi + 9,7%; Châu Á + 12,8%; Bắc Mỹ -6,7%; Europa -8,3%; Châu Đại Dương -3,1%

• 39’000 linh mục đã chết; 6’000 người rời khỏi chức tư tế: 81% ở Mỹ và Châu Âu.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsVcemlsigvl