Clicks67
Beatus 1
1

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień szósty.

Niepokalana, potęga Życia Kościoła i wasza Matka

Oto ja, Maryja Niepokalana, potęga Kościoła i wasza Matka!

Kościół pielgrzymujący jeszcze na ziemi tworzą słabe stworzenia, często nędzne i pełne grzechu; jest on zniewolony różnymi przeciwnościami i żyje jak owca pośród drapieżnych wilków. Kościół walczący, widziany w swojej ziemskiej rzeczywistości, w swoich członkach, w swoich walkach, wydaje się małą łodzią, bezpieczną w ręku Boga jak arka Noego, ale pozostawioną na falach niszczącego potopu.
Nie rozważacie, w jakiej słabości znajduje się udręczone Życie Kościoła, bo postrzegacie je, moje córki, jedynie z zewnątrz. Ale taki właśnie jest jego prawdziwy stan, który w najwyższym stopniu wymaga macierzyńskiej opieki i obrony.

Rzym, 6 maja 1921 roku
Beatus 1
"...Również dzisiaj Kościół jest udręczony i walka staje się coraz bardziej gorzka, albowiem w świecie jest on potęgą ukrytą i spętaną łańcuchem! Również dzisiaj trwa Męka Jezusa, a On sam jest wykpiony, wyszydzony, poraniony, skazany, ukrzyżowany, bo wszyscy Jego bliscy uciekają od Niego i zostawiają Go wydanego na pastwę ludzkiej niesprawiedliwości! Judasz, kiedy zdradził Jezusa, miał nadzieję,…More
"...Również dzisiaj Kościół jest udręczony i walka staje się coraz bardziej gorzka, albowiem w świecie jest on potęgą ukrytą i spętaną łańcuchem! Również dzisiaj trwa Męka Jezusa, a On sam jest wykpiony, wyszydzony, poraniony, skazany, ukrzyżowany, bo wszyscy Jego bliscy uciekają od Niego i zostawiają Go wydanego na pastwę ludzkiej niesprawiedliwości! Judasz, kiedy zdradził Jezusa, miał nadzieję, że Go nie skazał, ale zawierzył smutnej sprawiedliwości uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Apostołowie, kiedy uciekli od Niego, strwożeni prześladowaniem, mieli nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Oni jednak z braku ufności ukryli się, a Piotr - zaledwie odkryli, że jest uczniem Jezusa - pospiesznie się Go zaparł! Czy Jezus nie obdarzył ich wieloma zdolnościami? Czy nie czynili cudów? Czy nie słuchali Jego słowa, nie weszli w posiadanie Jego nauki? Powinni byli zaufać Mu, działać, bronić, nie milczeć! Wystarczyło odwołać się do Jego mocy, pozwolić poznać Jego życie, sprawić by rozbłysła Jego nauka, wzbudzić poruszenie w całej Jerozolimie. Również dzisiaj Kościół jest spustoszony, nieznany, bo ci którzy go tworzą, uciekają przed walką, pokładają nadzieję w ludzkich rozwiązaniach i grzebią w polu kosztowne klejnoty!..."