Peter(skala)
7921
Prekvapujuce tajomstvo duší v očistci. Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci: Mária Simma Sestra Emmanuela : O čo vás žiadajú duše z očistca ? Mária Simma : Poväčšine ma žiadajú, aby som za ne dala …More
Prekvapujuce tajomstvo duší v očistci.

Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci:
Mária Simma

Sestra Emmanuela : O čo vás žiadajú duše z očistca ?
Mária Simma : Poväčšine ma žiadajú, aby som za ne dala odslúžiť sväté omše a aby som na týchto omšiach bola prítomná. Ďalej ma žiadajú o modlitbu ruženca a krížovej cesty.
Sestra Emmanuela : Čo presne očistec je ?
Mária Simma : Je to geniálny vynález Boha. Predstavme si : jedného dňa sa dvere otvoria a objaví sa v nej bytosť neopísateľne krásna ... Taká krásna, akú ste ešte v živote nikdy na zemi nevideli. Ste očarený touto BYTOSŤOU, vyžarujúcu krásu o to viac, že táto bytosť vám naznačuje, že je do vás bláznivo zaľúbená. Predtým ste si nevedeli ani predstaviť, že by vás mohol niekto tak milovať. Vycítite tiež, že má veľkú túžbu pritiahnuť vás k sebe, objať vás a oheň lásky, ktorý už vo vašom srdci horí vás poháňa, aby ste sa vrhli do jej náručia ...V tom momente si uvedomíte, že ste sa už celé mesiace neumývali a že odporne smrdíte, že vám tečie z nosa, vaše vlasy sú mastné a zlepené,

na šatách máte veľmi veľké škvrny a pod. ... Uvedomujete si, že sa v takomto stave nemôžete predstaviť, že sa najprv musíte ísť umyť, osprchovať a až potom znovu prísť a predstúpiť pred túto bytosť....
Avšak láska, ktorá sa zrodila vo vašom srdci je tak silná, že tento odklad na neskôr spôsobený tým, že sa idete osprchovať, je úplne neznesiteľný ! Bolesť z neprítomnosti, hoci iba dočasnej, trvajúcej iba niekoľko minút je hroznou spáleninou v srdci a závisí od intenzity prejavovanej lásky. To je očistec ! Je to oneskorenie spôsobené vašou nečistotou, akoby „ čakacia doba “ pred Božím objatím – popálenina lásky, ktorá vám spôsobuje hrozné utrpenie, je to akoby nostalgia po láske. A presne táto nostalgia nás očisťuje z toho, čo je ešte v nás nečisté. Očistec je miesto túžby, šialenej žiadostivosti po Bohu, po tom Bohu, ktorého už duša pozná, lebo ho videla, ale s ktorým ešte nie je zjednotená. Očistec je ako veľká kríza, spôsobená nedostatkom Božej prítomnosti.
Sestra Emmanuela : Mária, majú tieto duše v očistci predsa len nádej a radosť v ich utrpení ?
Mária Simma : Áno. Žiadna duša by sa nechcela vrátiť z očistca na zem, pretože má poznanie, ktoré nás nekonečne presahuje, a nemohla by sa už nikdy vrátiť do temnoty zeme. Hľa, v tom spočíva rozdiel medzi očistcom a utrpením, ktoré poznáme tu na zemi. V očistci majú duše istotu, napriek hroznej bolesti, že budú môcť navždy žiť s Bohom. Táto absolútna istota im spôsobuje to, že radosť je väčšia ako bolesť. Neexistuje na zemi nič, čo by v nich vyvolávalo túžbu znovu tu žiť, lebo na zemi si nie sme nikdy ničím istí.
Sestra Emmanuela : Môžete nám povedať, či dušu posiela do očistca Boh, alebo či sa duša sama rozhoduje tam ísť ?
Mária Simma : Duša sa sama rozhoduje ísť do očistca, aby bola čistá, keď pôjde do neba. V očistci duša úplne plní Božiu vôľu. Teší sa napríklad z dobra a želá si naše dobro. Veľmi miluje Boha, aj ľudí na zemi. Je dokonale spojená so Svetlom Božím v Duchu Svätom.
Sestra Emmanuela : V momente smrti vidno Boha v plnom svetle, alebo len neurčitým spôsobom ?
Mária Simma : Ešte neurčitým spôsobom, ale s takým jasom, že to stačí na vyvolanie nostalgie. Oproti temnotám zeme je to oslepujúci jas, ale to ešte nie je nič oproti úplnému svetlu, ktoré spozná duša v nebi.
Sestra Emmanuela : Mohli by ste nám povedať, aká je úloha Panny Márie pre duše v očistci ?
Mária Simma : Často ich prichádza potešiť a hovorí im, že urobili veľa dobrých vecí na zemi a povzbudzuje ich..
Sestra Emmanuela : Existujú zvláštne dni, kedy ich vyslobodzuje?
Mária Simma : Áno, stáva sa to hlavne na Vianoce, na Všetkých svätých, na Veľký piatok, v deň Nanebovystúpenia Pána a v deň Nanebovzatia Panny Márie
Sestra Emmanuela : Ktoré z hriechov najčastejšie spôsobujú to, že nás dostanú do očistca ?
Mária Simma : Sú to hriechy proti láske k blížnemu, zmilovaniu sa nad niekým, tvrdosť srdca, nepriateľstvo, ohováranie... Ohováranie, klebety, krivé obvinenia sú najhoršie pošpinenia, ktoré vyžadujú dlhé očisťovanie.
Sestra Emmanuela : Môžete nám povedať, ktorí ľudia majú najväčšiu príležitosť ísť priamo do neba ?
Mária Simma : Tí, čo majú dobré srdce ku všetkým, pretože láska k blížnemu ospravedlní mnoho hriechov ( sv. Pavol ).
Sestra Emmanuela : Akými prostriedkami, ktoré máme na zemi k dispozícii, sa môžeme vyhnúť očistcu a ísť priamo do neba ?
Mária Simma : Musíme urobiť veľa pre duše v očistci, pretože ony nám potom neskôr pomáhajú. Treba mať veľa skromnosti. Je to najväčšia zbraň proti Zlému. Skromnosť zaháňa Zlo.
Sestra Emmanuela : Čo urobil lotor, keď mu Ježiš prisľúbil na kríži, že ešte dnes bude s ním v raji ?
Mária Simma : Skromne prijal svoje utrpenie priznajúc, že je to spravodlivé a nabádal aj druhého lotra, aby tiež prijal svoj údel. Obával sa Boha, čo značí, že mal v sebe skromnosť.
Sestra Emmanuela : Mária, môžete nám povedať, aké sú najúčinnejšie prostriedky na oslobodenie duší z očistca ?
Mária Simma : Hlavne sv. omša, pretože sa počas nej sám Kristus obetuje z lásky k nám. Je to obeta Krista seba samého Bohu, čo je najkrajšia obeta. Kňaz je zástupca Boha, ale Boh sám sa ponúka a obetuje sa za nás. Účinok sv. omše za mŕtvych je o to väčší, čím väčšiu úctu k svätej omši mal nebožtík za svojho života, či sa počas nej modlil s úprimným srdcom, či na ňu chodil, ak mal voľno, aj počas týždňa. Títo ľudia majú ešte väčší úžitok zo sv. omší, ktoré sa za nich slúžia. Aj tu každý zožne to, čo zasial.
Sestra Emmanuela : Mária, vy ste boli viac ráz vyzvaná trpieť za duše v očistci, aby boli vykúpené. Čo ste v tých chvíľach prežívali a cítili ?
Mária Simma : Po prvý raz, keď sa ma duša spýtala, či chcem naozaj telesne trpieť za ňu počas troch hodín a potom znova budem môcť pracovať, som si povedala, že keď bude po troch hodinách po všetkom, môžem to azda prijať. Počas tých troch hodín som mala pocit, akoby to trvalo skôr tri dni, natoľko to bolo bolestivé. Avšak nakoniec, keď som sa pozrela na hodinky, videla som, že to naozaj trvalo len tri hodiny. Duša mi povedala, že tým, že som prijala toto utrpenie s láskou počas troch hodín, ušetrila som jej 20 rokov očistca.

Sestra Emmanuela : Prečo tri hodiny utrpenia na zemi za 20 rokov utrpenia v očistci ? Prečo malo vaše utrpenie väčšiu cenu ?
Mária Simma : Utrpenie na zemi nemá vždy tú istú cenu. Keď trpíme na zemi, môžeme ďalej rásť v láske, môžeme získať zásluhy, čo nie je prípad utrpenia v očistci, pretože tam slúži utrpenie iba na očistenie sa od hriechu. Na zemi máme všetky milosti a slobodu vybrať si.
Toto môže dať mimoriadny význam nášmu utrpeniu. Keď tieto bolesti obetujeme a prijímame s trpezlivosťou a skromnosťou, tak aj celkom malé obety, čo ponúkame, môžu mať neslýchanú moc v pomoci dušiam. Najlepšie je spojiť naše utrpenie s utrpením Ježiša a zveriť ich do rúk Márie, lebo ona bude najlepšie vedieť, ako ich použiť, pretože my sami často nepoznáme súrne potreby tých, čo sú okolo nás. Toto všetko nám Mária vráti v hodine smrti a bolesti, čo sme jej obetovali, budú našim najcennejším pokladom na druhom svete.
Sestra Emmanuela : Často nás jestvovanie utrpenia v našom živote poburuje a robí nám ťažkosti prijať ho a dobre ho prežívať. Ako teda prežívať utrpenie, aby mohlo prinášať ovocie ?
Mária Simma : Utrpenie je najväčším dôkazom Božej lásky. Ak ho dobre obetujeme, môžeme získať veľa duší.
Sestra Emmanuela : Čo treba robiť, aby sme prijali utrpenie ako dar, a nie ako bolesť, ako to často býva ?
Mária Simma : Treba všetko odovzdať Panne Márii, lebo Ona najlepšie vie, kto potrebuje takú, či onakú obetu svojho utrpenia, aby bol zachránený.
Sestra Emmanuela : Mária, jestvuje v očistci medzi dušami pobúrenie nad ich utrpením?
Mária Simma : Nie, ony sami sa chcú očistiť. Chápu, že je to potrebné.
Sestra Emmanuela : Mária, prečo duše v očistci nemôžu získať žiadne zásluhy, keď my na zemi ich ešte môžeme mať ?
Mária Simma : Pretože v momente smrti je koniec možnosti získať zásluhy. Pokým žijeme na zemi, môžeme napraviť zlo, čo sme spôsobili. Aj anjeli ” žiarlia “na nás, lebo my máme možnosť rásť dovtedy, kým sme ešte na zemi.
Sestra Emmanuela : Aká je úloha oľutovania či kajúcnosti v hodine smrti ?
Mária Simma : Oľutovanie je veľmi dôležité ! Hriechy sa odpustia, ale zostávajú ešte dôsledky hriechu. Ak chceme získať plnomocné odpustky v momente smrti, čo značí ísť priamo do neba, musí byť duša úplne oslobodená od akejkoľvek náklonnosti k hriechu.
Sestra Emmanuela : V momente smrti, skôr ako vojde duša do večnosti, má ešte možnosť obrátiť sa k Bohu, hoci aj viedla hriešny život ? Je určitý časový úsek medzi zdanlivou a skutočnou smrťou ?
Mária Simma : Áno, Pán dáva každému niekoľko minút na oľutovanie svojich hriechov a na rozhodnutie : Prijímam, či neprijímam možnosť ísť k Bohu. Vtedy človek vidí film svojho života. Poznám jedného muža, ktorý veril v cirkevné prikázania, ale neveril v život večný. Jedného dňa vážne ochorel a upadol do kómy. Videl sa v jednej izbe s tabuľou, na ktorej boli napísané všetky jeho dobré a zlé skutky. Potom tabuľa zmizla, aj múry izby a bolo tam nekonečne krásne. Keď sa prebral z kómy, rozhodol sa zmeniť celkom svoj život.
Sestra Emmanuela : Mária, v momente smrti sa Pán zjaví všetkým dušiam rovnako mocne ?
Mária Simma : Každému je daná možnosť vidieť svoj prežitý život ako aj utrpenie, ktoré príde v očistci. Nie je to však rovnaké pre každého. Intenzita odhalenia závisí od života každého človeka.
Sestra Emmanuela : Mária, má diabol dovolené napadnúť nás v momente smrti?
Mária Simma : Áno, ale každý človek má aj milosť odporovať mu. Keď ho človek odmietne, démon nemôže nič urobiť.
Sestra Emmanuela : Keď niekto vie, že čoskoro zomrie, ako sa môže podľa vás najlepšie na to pripraviť ?
Mária Simma : Úplne sa odovzdať Pánovi, obetovať mu všetko svoje utrpenie, byť šťastný s Bohom.
Sestra Emmanuela : Aký postoj máme zaujať pred niekým, kto zomiera ? Čo najlepšie možno pre neho urobiť ?
Mária Simma : Vždy sa treba veľa modliť a pripraviť osobu na smrť. Treba jej povedať pravdu.
Sestra Emmanuela : Aké rady môžete dať tým, čo sa …
Peter(skala)
Jeden den v očistci
Svätý Otec Pio rekl kdysi svému du- chovnímu synovi P. Dominiku Labellar- temu, zakladateli čtyŕ institutu zasvéce- ného života: „Synu, je lepší celý život v nejhorších trápenich než jeden den v očistci
Viac tu: ocistec.webnode.sk/sv-pio-z-pietralciny/More
Jeden den v očistci

Svätý Otec Pio rekl kdysi svému du- chovnímu synovi P. Dominiku Labellar- temu, zakladateli čtyŕ institutu zasvéce- ného života: „Synu, je lepší celý život v nejhorších trápenich než jeden den v očistci
Viac tu: ocistec.webnode.sk/sv-pio-z-pietralciny/
Peter(skala)
"Pomáhajme im teda a slávme ich pamiatku. Veď ak Jóbových synov očisťovala otcova obeta, prečo pochybuješ, že naše obety za tých, čo zomreli, im prinesú nejakú útechu ?...Nezdráhaj sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za nich modlitby."
(sv.Gregor Veľký / II.Lionský Koncil / DS 856)
Viac tu: ocistec.webnode.sk
3 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus sa zjavil v Krakowe (Poľsko) a povedal sr.sv.Faustíne Kowalskej /
10.8.1937 / Denníček 1226

"Dnes mi priveď DUŠE, ktoré sú vo väzení OČISTCA, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi ochladia ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem, splácajú mi moju spravodlivosť. Je v tvojej moci priniesť im úľavu.
Zober z pokladnice mojej Cirkvi …More
Zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus sa zjavil v Krakowe (Poľsko) a povedal sr.sv.Faustíne Kowalskej /
10.8.1937 / Denníček 1226

"Dnes mi priveď DUŠE, ktoré sú vo väzení OČISTCA, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi ochladia ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem, splácajú mi moju spravodlivosť. Je v tvojej moci priniesť im úľavu.
Zober z pokladnice mojej Cirkvi všetky ODPUSTKY a obetuj ich za ne ...
Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala ich dlhy mojej spravodlivosti."
Viac tu: ocistec.webnode.sk
Peter(skala)
Očistec
KKC1030
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: III. Konečné očisťovanie alebo očistec
téma:
1030 Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú …More
Očistec

KKC1030
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: III. Konečné očisťovanie alebo očistec
téma:

1030 Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti.

KKC1031
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: III. Konečné očisťovanie alebo očistec
téma:

1031 Toto konečné očisťovanie vyvolených,(954, 1472) ktoré je úplne odlišné od trestu zatratených, nazýva Cirkev očistcom. Učenie viery o očistci formulovala Cirkev najmä na Florentskom a Tridentskom koncile. Tradícia Cirkvi, odvolávajúc sa na niektoré texty Svätého písma, hovorí o očistnom ohni:
„Treba veriť, že pred [posledným] súdom je za niektoré ľahké viny očistný oheň, pretože [ten, ktorý je] Pravda hovorí, že ak sa niekto rúhal proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku, ani v budúcom (Mt 12,31). Z tohto výroku sa dá pochopiť že niektoré viny môžu byť odpustené v tomto veku, kým niektoré v budúcom.“

KKC1032
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: III. Konečné očisťovanie alebo očistec
téma:

1032 Toto učenie sa opiera aj o prax modliť sa za zosnulých,(958) o ktorej hovorí už Sväté písmo: „Preto [Júda Machabejský] nariadil… zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu“ (2Mach 12,46). Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých(1371) a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha. Cirkev odporúča za zosnulých aj almužny,(1479) odpustky a kajúcne skutky.
„Pomáhajme im teda a slávme ich pamiatku. Veď ak Jóbových synov očisťovala otcova obeta, prečo pochybuješ, že naše obety za tých, čo zomreli, im prinesú nejakú útechu?… Nezdráhajme sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za nich modlitby.“

KKC 1472
časť: DRUHÁ ČASŤ SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA
oddiel: DRUHÝ ODDIEL SEDEM SVIATOSTÍ CIRKVI
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
článok: 4. článok SVIATOSŤ POKÁNIA A ZMIERENIA
odsek:
odstavec: X. Odpustky
téma: TRESTY ZA HRIECH

1472 Aby sme toto učenie a prax Cirkvi pochopili, treba mať na zreteli, že hriech má dvojaký následok.(1861) Ťažký hriech nás pozbavuje spoločenstva s Bohom, a preto nás robí neschopnými večného života, ktorého pozbavenie sa volá „večný trest“ za hriech. Na druhej strane každý hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebuje očistenie(1031) či už tu na zemi, alebo po smrti, v stave nazývanom očistec. Toto očistenie oslobodzuje od takzvaného „časného trestu“ za hriech. Obidva tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý druh pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, ale skôr ako tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. Obrátenie, ktoré pochádza z vrúcnej lásky, môže dôjsť až k úplnému očisteniu hriešnika, takže už nezostane nijaký trest.
Peter(skala)
Litanie za duše v očistci
Modlitba za zemřelé je základní projev lásky k těm kdo nás předešli na věčnost. Formy jsou různé. V dobách Makabejských válek to bylo formou obětí, v naší době to projevujeme skrze modlitbu třeba následujících litanií či jiné modlitby za zemřelé.
Smiluj se, Pane, nad dušemi, které trpí v očistci, a pomoz:
Mým milým rodičům, můj Ježíši, milosrdenství!
Mým …
More
Litanie za duše v očistci
Modlitba za zemřelé je základní projev lásky k těm kdo nás předešli na věčnost. Formy jsou různé. V dobách Makabejských válek to bylo formou obětí, v naší době to projevujeme skrze modlitbu třeba následujících litanií či jiné modlitby za zemřelé.

Smiluj se, Pane, nad dušemi, které trpí v očistci, a pomoz:

Mým milým rodičům, můj Ježíši, milosrdenství!
Mým sourozencům a příbuzným, můj Ježíši, milosrdenství!
Mým přátelům a představeným, můj Ježíši, milosrdenství!
Mým vychovatelům, učitelům a duchovním vůdcům, .......

Všem kněžím katolické církve,
Všem řeholníkům a řeholnicím,
Všem dobrodincům duše i těla mého,
Všem, kterým jsem povinen láskou a modlitbou,
Všem, kterým jsem na duši i na těle uškodil,
I těm, kteří mi ublížili,
Všem duším, které Tě zvláště milovaly,

Těm, kteří jsou nejblíže spasení,
Těm, kteří po Tobě nejvroucněji touží,
Těm, kteří nejvíce trpí,
Těm, kteří jsou nejdále vysvobození,
Těm, kteří jsou nejopuštěnější,
Těm, kteří se mnoho modlili za zemřelé,
Těm, kteří o stavbu a výzdobu kostelů pečovali,
Obhájcům svaté víry,

Ze zvyku hřešícím a jen zázrakem milosti zachráněným,
Malověrným, kteří přijímání svátostí zanedbávali,
Lehkomyslným, kteří čas svůj promarnili,
Vlažným v modlitbě,
Líným v konání dobrých skutků,

Těm, kteří otáleli se svou spásou a náhle zemřeli,
V boji padlým,
V moři pohřbeným,
Při živelných pohromách zahynulým,
Bez svátostí zesnulým,

Všem, kteří dnes nebo zítra zemřou,

Mé vlastní ubohé duši, až se jednou před Tvým soudem objeví,


V.: Odpočinutí věčné, dej všem věrným zemřelým, ó Pane,
R.: A světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modleme se:
Bože, Tys vzal svého Syna, Vítěze nad smrtí, do své věčné slávy; vysvoboď z područí smrti také naše zemřelé, aby viděli Tvou slávu a byli navěky spojeni s Tebou, svým Stvořitelem a Obnovitelem. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


(Převzato a redakčně upraveno: Litanie, Matice cyrilometodějská, 1998)

fatym.com/view.php
Filofej
👍