Coburg
1725
Marieta Ria
Úžasné slová, hodné zamyslenia... o skutočnom stave viery... veľmi hodnotná kázeň! Bohu vďaka, že ešte máme kňazov, ktorí zotrvávajú v Božej pravde a presadzujú ju i za cenu perzekuovania!