Martina Bohumila Lutherová
:-(Nemohu to lajknout, protože jako pravý Izraelita
si zalouží mít vousy a ty pan malíř zanedbal.....
U.S.C.A.E.
pravý Izraelita uznal Krista za Boha to nemá s bradou nič to je farizejský dôraz na vonkajšok a tak sa zdôrazňuje Jánovo mladíctvo a celibátny stav ten takto nepriamo
Stylita
2. list Janův

Já, starší, píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji – a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu.
Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky:
Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.
Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme …More
2. list Janův

Já, starší, píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji – a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu.
Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky:
Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.
Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání od Otce.
A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku: abychom milovali jedni druhé.
A to je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle ní žít.
Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.
Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu.
Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna.
Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho;
kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích.
Ačkoliv bych měl ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a inkoustu; neboť doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná.
Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry.
Martina Bohumila Lutherová
A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku: abychom milovali jedni druhé.

Si říkám, je možné milovat Beno/ekanse , když projevuje
tolik nenávisti k mojí maličkosti? No odpovím si je to možné
protože, když na to hledím Duchem tak ho miluji. Je to jeho
cesta a určitě jednou na to příjde, že láska je úžasná ,protože
vlévá radost, pokoj v mysl…More
A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku: abychom milovali jedni druhé.

Si říkám, je možné milovat Beno/ekanse , když projevuje
tolik nenávisti k mojí maličkosti? No odpovím si je to možné
protože, když na to hledím Duchem tak ho miluji. Je to jeho
cesta a určitě jednou na to příjde, že láska je úžasná ,protože
vlévá radost, pokoj v mysli a umožňuje ti mít "úsměv na rtu"
Martina Bohumila Lutherová
Co věta to ISTINA...tak ještě tuto vyberu, neboť
minulým generacim zůstala skryta.:
Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna...
U.S.C.A.E.
celá Katolícka Viera je o Vtelení Boha kto zachádza ďalej je antikrist lebo bez Vtelenia by nemalo zmysel ukrižovanie a bez smrti na Kríži by viditeľné prostriedky Milosti (sviatosti) postrádali zmysel lebo by to žiadne prostriedky milosti neboli. Kult svätých je kvôli Kristovi nie mimo Neho