maryjesu
Hermoso!!!! Muchas gracias!!!! 👏 👏
oczy_szeroko_otwarte
za nas wszystkich i każdego człowieka, który wierzy, że Bóg bardzo pragnie działać, przemawiać, przemieniać... przez Serce Maryji (do codziennego odmawiania)

Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za potęgę udzieloną Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo.....

Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za mądrość udzieloną Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo.....

Dziękujemy Ci Trójco Przenaj…More
za nas wszystkich i każdego człowieka, który wierzy, że Bóg bardzo pragnie działać, przemawiać, przemieniać... przez Serce Maryji (do codziennego odmawiania)

Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za potęgę udzieloną Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo.....

Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za mądrość udzieloną Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo.....

Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za słodycz i miłosierdzie udzielone Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo.....
mirriam
🙏 ….„ O, Najjaśniejsza Gwiazdo na Nieboskłonie,
Matko naszego Boga i Orędowniczko u Nieba Bram,
Tyś i moją jest Mateczką, gdy Twój Syn mi Ciebie dał.
Bym mogła patrzeć w Twoje Oczęta, wsłuchać się w Twego Serca rytm,
i naśladując Ciebie o Matuś, chcę służebnicą Pańską być,
odpowiadając Bogu jak i Ty ...TAK… TAK…!
Barwami tęczy, jak po deszczu niebo ..."Lśnisz", bym odnalazła swego życia blask…
More
🙏 ….„ O, Najjaśniejsza Gwiazdo na Nieboskłonie,
Matko naszego Boga i Orędowniczko u Nieba Bram,
Tyś i moją jest Mateczką, gdy Twój Syn mi Ciebie dał.
Bym mogła patrzeć w Twoje Oczęta, wsłuchać się w Twego Serca rytm,
i naśladując Ciebie o Matuś, chcę służebnicą Pańską być,
odpowiadając Bogu jak i Ty ...TAK… TAK…!
Barwami tęczy, jak po deszczu niebo ..."Lśnisz", bym odnalazła swego życia blask,
Tyś Boga Niepojętą tajemnicą i drogowskazem, w labiryncie ludzkich dróg.
W ufności Bogu składam swe życie, bym u Twego boku ,
dotarła przed Ojcowski Boży, Tron !!!...
🙏
miriamm
Maryjo najdroższa matko moja uczyń mnie narzędziem w rękach Twego syna Jezusa ,pokornie proszę o twoją opiekę nad moją rodziną ,wypraszaj u swojego Syna Jezusa Chrystusa wszelkie łaski,módl się za nami grzesznikami .
Inka
♥
Engel44
👍
stjako1000
😇 👏
,,Stefanek,,
Któryż kraj na świecie tyle pielgrzymuje do Ciebie Najświętsza Panienko jak naród Polski ? któż Ciebie bardziej czci . pragnie i kocha ???
Anja39
Slawek
👍 🤗 😇
Maryjo, jestem całkowicie Twój i wszystko co posiadam ofiaruję Tobie.
mkatana
🤗 👍 😇
jadwiska
O Matko Pięknej Miłości,zapal me serce żarem Serca Twego.O Serce Niepokalane Matki Boga mojego,niezgłębiona przepaści Pokory,która sprowadziła Jezusa do łona Twojego,błagam Cie,zmiażdż pychę i wyniosłość serca mego.Obdarz mnie tą cnotą,bez której nie mogę się podobać Najpokorniejszemu Synowi Twojemu
Zdrowaś Maryjo...
oczy_szeroko_otwarte
Do Maryi (prośba z serca do Serca na nowy rok)

Święta Maryjo, Matko Boża,
zachowaj we mnie serce dziecka,
czyste i przejrzyste jak źródlana woda.
Uproś mi serce proste,które nie ugnie siła
wobec wszelakich smutków i bólu;
serce wielkoduszne w dawaniu,
skłonne zawsze do współodczuwania;
serce wierne i szlachetne,
które nie zapomina żadnego dobra
i nie zachowuje żadnej urazy po doznanej krzywd…
More
Do Maryi (prośba z serca do Serca na nowy rok)

Święta Maryjo, Matko Boża,
zachowaj we mnie serce dziecka,
czyste i przejrzyste jak źródlana woda.
Uproś mi serce proste,które nie ugnie siła
wobec wszelakich smutków i bólu;
serce wielkoduszne w dawaniu,
skłonne zawsze do współodczuwania;
serce wierne i szlachetne,
które nie zapomina żadnego dobra
i nie zachowuje żadnej urazy po doznanej krzywdzie.
Ukształtuj we mnie serce łagodne i pokorne,
które kocha, nie wymagając, aby je kochano,
szczęśliwe, ze roztapia się w innych sercach,
składające siebie w ofierze Twojemu Boskiemu Synowi;
serce wierne i niezłomne, że żadna niewdzięczność go nie zamknie ani żadna obojętność go nie znuży;
serce, które drży o chwałę Chrystusa, dotknięte Jego Miłością,
i także z ranami, które zagoją się dopiero w niebie


Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący i Wszyscy Święci. Amen