Clicks506

Neplač, ajhľa, zvíťazil lev z Júdovho kmeňa,

novaetvetera
koreň Dávidov, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí!