Pápež v júli vyzýva k modlitbe za seniorov ako učiteľov nehy

„V tomto svete, ktorý si zvykol na vojnu, potrebujeme skutočnú revolúciu nežnosti“. Majstrami v nej sú práve starší ľudia a v tomto smere majú veľkú zodpovednosť voči mladým generáciám. O tomto hovorí pápež František v júlovom videu Apoštolátu modlitby.

Úmysel Svätého Otca na mesiac, v ktorom si pripomenieme aj Svetový deň starých rodičov a seniorov, znie: „Modlime sa za starých ľudí, ktorí predstavujú korene a pamäť národov, aby ich skúsenosti a múdrosť pomáhali mládeži hľadieť do budúcnosti s nádejou a s vedomím zodpovednosti.“

V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine vysvetľuje:

„Nemôžeme hovoriť o rodine bez toho, aby sme hovorili o dôležitosti starších ľudí medzi nami. Nikdy v histórii ľudstva nás nebolo toľko, nevieme však dobre, ako žiť túto novú etapu života: pre starobu existuje veľa plánov starostlivosti, avšak málo životných projektov.

My starší ľudia máme často osobitnú vnímavosť na starostlivosť, na premýšľanie a na prejavenie citu. Sme alebo sa môžeme stať majstrami nehy - a ako veľmi! V tomto svete, ktorý si zvykol na vojnu, potrebujeme skutočnú revolúciu nežnosti. V tomto smere máme veľkú zodpovednosť voči novým generáciám.

Nezabúdajme: starí rodičia a seniori sú chlebom, ktorý vyživuje náš život, sú skrytou múdrosťou národa. Preto im treba venovať oslavu, a ja som ustanovil deň, ktorý je im venovaný. Modlime sa za seniorov, aby sa stali učiteľmi nehy, aby ich skúsenosti a múdrosť pomohli mladším hľadieť do budúcnosti s nádejou a zodpovednosťou.“


Pripomeňme, že Druhý svetový deň starých rodičov a seniorov pripadne tento rok na nedeľu 24. júla a bude spojený s osobitnými odpustkami.

Aj úmysel slovenských biskupov na mesiac júl sa týka starších ľudí. Znie: „Aby starí rodičia a seniori neboli opustení a boli vhodným obohatením pre svoje rodiny.“
Peter(skala)
Sedevakantistický kanál napísal "... podobným neveriacim bol René Balák, ktorý sa evidentne zdráhal odsúdiť odpadlíka Mariána Kuffu ako nekatolíka."
🤭
zabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
jeden "lepší" ako druhý ... jední odsudzuju Kufu za to že ho považuju za odpadlika a druhí ho rovnako považuju za odpadlika, ale obidva skupiny sa navzájom odsudzuju (považuju sa za …More
Sedevakantistický kanál napísal "... podobným neveriacim bol René Balák, ktorý sa evidentne zdráhal odsúdiť odpadlíka Mariána Kuffu ako nekatolíka."
🤭

zabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

jeden "lepší" ako druhý ... jední odsudzuju Kufu za to že ho považuju za odpadlika a druhí ho rovnako považuju za odpadlika, ale obidva skupiny sa navzájom odsudzuju (považuju sa za odpadlikov)

Jední exkomunikuju druhých... pritom nemaju na to kompetencie a aby toho nebolo málo, tak odsudzuju ešte aj tých, ktorí nechcu mať s nimi nič spoločné, resp. nechcu odsudzovať Kufu na ich žiadosť-výzvu.

Toto nevymyslíš, to je život ... ako niektorí ludia sa tak považuju za pravoverných, že si ani nevšimnu ako všetkých ostatných okolo seba odsudzuju, exkomunikuju a najlepšie na tom bude, že ked pride Deň Sudu, tak zrazu zistia NIE, že su sami v Nebi, ale že su v Pekle s tými, ktorí ich vyzývali k takémuto správaniu na zemi.

Sedevakantizmus je hereza a kto to nechce pripustiť, sám sa odsudzuje na zatratenie
dominikguzman shares this
396
Svätý Otec František vyzýva k modlitbe za seniorov v mesiaci júl