Libor Halik
Polsky titulky automatem: 1
00:00:07,366 --> 00:00:13,269
nadstandartowo Ada spod
2
00:00:15,152 --> 00:00:17,855
Ukraińcy rozpoczęli kontrofensywę
3
00:00:17,855 --> 00:00:20,406
w obwodzie chersońskim
4
00:00:20,406 --> 00:00:23,394
Rosjanie przeprowadzają ataki rakietowe
5
00:00:23,394 --> 00:00:24,737
z terytorium Białorusi
6
00:00:24,737 --> 00:00:28,178
na tereny położone blisko Kijowa …More
Polsky titulky automatem: 1
00:00:07,366 --> 00:00:13,269
nadstandartowo Ada spod

2
00:00:15,152 --> 00:00:17,855
Ukraińcy rozpoczęli kontrofensywę

3
00:00:17,855 --> 00:00:20,406
w obwodzie chersońskim

4
00:00:20,406 --> 00:00:23,394
Rosjanie przeprowadzają ataki rakietowe

5
00:00:23,394 --> 00:00:24,737
z terytorium Białorusi

6
00:00:24,737 --> 00:00:28,178
na tereny położone blisko Kijowa jak co tydzień

7
00:00:28,178 --> 00:00:32,352
podsumowanie walk na Ukrainie serdecznie dziękuję

8
00:00:32,352 --> 00:00:33,239
wszystkim patronom

9
00:00:33,239 --> 00:00:35,347
a szczególnie dzisiaj chciałbym podziękować panu

10
00:00:35,347 --> 00:00:37,258
Tomaszowi roz Borskiemu mojemu

11
00:00:37,258 --> 00:00:39,185
wiernemu patronowi i korespondentowi

12
00:00:39,185 --> 00:00:40,927
panie Tomaszu serdecznie pozdrawiam

13
00:00:40,927 --> 00:00:42,281
a teraz już łączę się

14
00:00:42,281 --> 00:00:48,368
z generałem Skrzypczakiem ta da Rstora s

15
00:00:48,514 --> 00:00:50,879
dzień dobry panie Generale

16
00:00:50,879 --> 00:00:53,437
dzień dobry panu dzień dobry państwu

17
00:00:53,437 --> 00:00:57,287
proszę opowiedzieć co się co się zmieniło

18
00:00:57,287 --> 00:00:59,608
w ciągu ostatniego tygodnia

19
00:00:59,608 --> 00:01:02,458
czy rzeczywiście ta kontrofensywa

20
00:01:02,458 --> 00:01:04,709
o której pan mówił że powinna rozpocząć się

21
00:01:04,709 --> 00:01:08,070
w sierpniu czy to ona rzeczywiście już trwa

22
00:01:08,070 --> 00:01:10,424
czy to są jeszcze jakieś przygotowania

23
00:01:10,424 --> 00:01:13,418
general że kontrofensywę myśmy mówili

24
00:01:13,418 --> 00:01:16,876
o niej już w czerwcu że są warunki do tego

25
00:01:16,876 --> 00:01:21,615
żeby tak ofensywa nastąpiła im później będzie

26
00:01:21,615 --> 00:01:25,516
tym gorzej dla Ukraińców ja oceniam

27
00:01:25,516 --> 00:01:29,051
że postęp w tym uderzeniu które prowadzą Ukraińcy

28
00:01:29,051 --> 00:01:31,390
na północ od nieprojest znaczący

29
00:01:31,390 --> 00:01:33,490
skoro w ciągu dwóch miesięcy zdobili

30
00:01:33,490 --> 00:01:36,075
czy odbili z rąk Rosjan piędzią miejscowości

31
00:01:36,075 --> 00:01:37,401
to znaczący sukces

32
00:01:37,401 --> 00:01:39,622
choć nie jest to kontrowensywa w takim wymiarze

33
00:01:39,622 --> 00:01:43,280
w jakim moglibyśmy oczekiwać od Ukraińców

34
00:01:43,280 --> 00:01:46,384
to po pierwsze po drugie wydaje się że jednak

35
00:01:46,384 --> 00:01:49,434
okry jeszcze takiego potencjału który byłby

36
00:01:49,434 --> 00:01:51,634
wystarczający do przeprowadzenia kontrofensywy

37
00:01:51,634 --> 00:01:54,156
nie zgromadzili bo żeby go zgromadzili

38
00:01:54,156 --> 00:01:56,935
pewnie by kilka takich uderzeń rozcinającyh

39
00:01:56,935 --> 00:02:00,114
grupowalne obrony armii rosyjskiej przeprowadzili

40
00:02:00,114 --> 00:02:03,212
w tej chwili trwa moim zdaniem

41
00:02:03,212 --> 00:02:05,419
obustronne przygotowanie

42
00:02:05,419 --> 00:02:07,453
jeżeli chodzi o krańców do

43
00:02:07,453 --> 00:02:10,897
zamknięcia armii rosyjskiej do Dniepru a

44
00:02:10,897 --> 00:02:13,766
z kolei jeśli chodzi o Rosjan do odparcia

45
00:02:13,766 --> 00:02:17,308
uderzenia armii ukraińskiej polega to

46
00:02:17,308 --> 00:02:20,053
głównie na wymianie ogniem artylerii

47
00:02:20,053 --> 00:02:22,340
ogniem rakiet uderzeniami rakiet

48
00:02:22,340 --> 00:02:24,941
i ilość uderzeń rakietowych

49
00:02:24,941 --> 00:02:26,645
prowadzonych przez Rosjan

50
00:02:26,645 --> 00:02:29,695
na zgrupowania armii ukraińskiej które szykują się

51
00:02:29,695 --> 00:02:32,140
do tej kontrowesyj bardzo znaczące

52
00:02:32,140 --> 00:02:34,656
i moim zdaniem jest to poważny problem w tej chwili

53
00:02:34,656 --> 00:02:37,221
którym boryka się armia ukraińska ponieważ

54
00:02:37,221 --> 00:02:39,495
mnogość tych uderzeń powoduje to

55
00:02:39,495 --> 00:02:42,083
że były to dość poważne problemy

56
00:02:42,083 --> 00:02:44,791
z budowaniem tego ugrupowania uderzeniowego

57
00:02:44,791 --> 00:02:49,317
do tej tej kontrofensywy którą planowali Ukraińcy

58
00:02:49,317 --> 00:02:52,958
wydaje się że EU krainy w ciągu najbliżs

59
00:02:52,958 --> 00:02:55,472
dni już nawet bo uważam

60
00:02:55,472 --> 00:02:58,648
że to jest bardzo krótki czas

61
00:02:58,648 --> 00:03:01,723
żeby móc żeby Ukraińcy mogli uderzyć

62
00:03:01,723 --> 00:03:05,169
z uwagi na to że na południu od Chersonia

63
00:03:05,169 --> 00:03:06,801
Rosjani ściągają od wody

64
00:03:06,801 --> 00:03:08,992
swoje resztki w zasadzie sił

65
00:03:08,992 --> 00:03:12,341
które ma jeszcze odwodowele Prawdopodo nie po to żeby

66
00:03:12,341 --> 00:03:15,105
wzmocnić obronę na południowym brzegu

67
00:03:15,105 --> 00:03:17,835
rzeki Dniepr być może wesprzeć

68
00:03:17,835 --> 00:03:21,360
jaki sposób wojska której się bronią na północnym brzegu

69
00:03:21,360 --> 00:03:23,673
bezpośredniego wsparcia

70
00:03:23,673 --> 00:03:25,240
udzieli się oko z uwagi na to

71
00:03:25,240 --> 00:03:28,084
że mosty przeprawy na Dnieprze są zniszczone

72
00:03:28,084 --> 00:03:30,235
a to powoduje brak dostępu

73
00:03:30,235 --> 00:03:32,569
do wzmacniania brak możliwości

74
00:03:32,569 --> 00:03:34,583
wzmacniania armii rosyjskiej

75
00:03:34,583 --> 00:03:36,874
na północny czeku przez Świ podchodzących

76
00:03:36,874 --> 00:03:40,134
z głębi operacyjnej zatem wydaje się

77
00:03:40,134 --> 00:03:42,180
że jeżeli Ukraińcy teraz nie rozpoczną

78
00:03:42,180 --> 00:03:44,904
szybki operacji w najbliższych dniach to

79
00:03:44,904 --> 00:03:47,751
ich powodzen ich operacji będzie bazie

80
00:03:47,751 --> 00:03:49,545
bardzo ograniczony i prawdopodobnie

81
00:03:49,545 --> 00:03:51,949
nie zakończy się tak jak kiedyś prognozowalimy uderzenie

82
00:03:51,949 --> 00:03:54,012
na Krym czy na Mariupol

83
00:03:54,012 --> 00:03:56,593
a zakończy się zepchnięciem Rosjan od nipu

84
00:03:56,593 --> 00:03:58,932
być może okrążenie tych wojsk które są

85
00:03:58,932 --> 00:04:02,129
na północ od niepr odcięci od komunikacji

86
00:04:02,129 --> 00:04:05,499
z południowym kierunkiem znaczy z

87
00:04:05,499 --> 00:04:10,539
brzegiem Dniepru i potem ewentualnie zni wojsk

88
00:04:10,539 --> 00:04:13,720
które znajdują się w tym koty bo to będzie Kociół wojska

89
00:04:13,720 --> 00:04:16,373
będą rosyjskiemu okrążeniu z jednej strony wojska

90
00:04:16,373 --> 00:04:18,962
ukraińskie z drugiej strony rzeka niebr

91
00:04:18,962 --> 00:04:21,178
bardzo rozlane na którą na której

92
00:04:21,178 --> 00:04:23,424
na pewno Ukraińcy nie pozwolą Rosjanom zbudować

93
00:04:23,424 --> 00:04:24,472
żadnych przepraw

94
00:04:24,472 --> 00:04:26,568
które będą na pewnym przypadku ich pojawienia

95
00:04:26,568 --> 00:04:29,979
się będą skutecznie ogniartylerie niszczyli

96
00:04:29,979 --> 00:04:33,423
a zatem sytuacja jst niezwyke skomplikowana

97
00:04:33,423 --> 00:04:35,790
i ona się w ciągu najbliższych może nie

98
00:04:35,790 --> 00:04:38,179
godzin ale kilku najbliższych dni wyjaśni

99
00:04:38,179 --> 00:04:39,971
i jeżeli Ukraińcy nie

100
00:04:39,971 --> 00:04:42,048
rozpoczną tj kontrofensywy to

101
00:04:42,048 --> 00:04:45,195
opóźnienie nie rozpoczęcia z powodu

102
00:04:45,195 --> 00:04:46,866
tylko to że ona nie będzie skuteczna

103
00:04:46,866 --> 00:04:49,583
i prawdopodobnie ona nie będzie miała powodzenia

104
00:04:49,583 --> 00:04:51,551
na czym ubolewam bo uważałem

105
00:04:51,551 --> 00:04:54,126
że warki do tego aby ją przeprowadzić były

106
00:04:54,126 --> 00:04:56,528
kiedy wojska rosyjskie były zaangażowane

107
00:04:56,528 --> 00:04:58,215
w regionie lukowskigo

108
00:04:58,215 --> 00:05:00,208
ten okienku południowym były słabe

109
00:05:00,208 --> 00:05:02,044
teraz one się wzmacnia

110
00:05:02,044 --> 00:05:05,246
bardzo mocno po waśnie w obawie przed tą ofensywą

111
00:05:05,246 --> 00:05:07,915
tym bardziej ta ofensywa była przez media

112
00:05:07,915 --> 00:05:09,822
i przez polityków ukraińskich przez

113
00:05:09,822 --> 00:05:12,920
prezydenta od dawna zapowiadana dotarło to

114
00:05:12,920 --> 00:05:15,354
prawdopodobnie do Rosjan zobaczyli Rosjanie

115
00:05:15,354 --> 00:05:17,947
że Ukraińcy pociągają swoje od wody

116
00:05:17,947 --> 00:05:20,399
w ten region i podjąć takie działania

117
00:05:20,399 --> 00:05:24,059
które mają zapobiec powodzeniu tej ofensywy

118
00:05:24,202 --> 00:05:27,280
pamiętam tydzień temu kiedy rozmawialiśmy

119
00:05:27,280 --> 00:05:29,038
kiedy pytałem tydzień

120
00:05:29,038 --> 00:05:30,854
dwa tygodnie temu kiedy pytałem pana

121
00:05:30,854 --> 00:05:31,972
o to czy te zapowiedzi

122
00:05:31,972 --> 00:05:34,077
właśnie prezydenta leńskiego

123
00:05:34,077 --> 00:05:36,221
że trzeba przygotowują

124
00:05:36,221 --> 00:05:39,230
1 000 000 żołnierzy żeby przeprowadzić na południu Konrata

125
00:05:39,230 --> 00:05:41,143
czy to jest jakiś blef czy to jest przygotowanie

126
00:05:41,143 --> 00:05:44,539
do czegoś innego tak naprawdę z jakaś

127
00:05:44,539 --> 00:05:48,183
zmyłkano okazało się że rzeczywiście ta kontrowesywa

128
00:05:48,183 --> 00:05:49,246
jest tutaj przeprowadzona

129
00:05:49,246 --> 00:05:52,328
czy jaki był sens tych zapowiedzi

130
00:05:52,328 --> 00:05:55,052
no bo to było jakby zdradzanie swoich planów

131
00:05:55,052 --> 00:06:00,422
chciałbym żeby to było mylenie operacyjne chciałabym

132
00:06:00,422 --> 00:06:02,796
żeby zapowiadana ofensywa na

133
00:06:02,796 --> 00:06:04,988
południu wcale nie miała miejsce na południu

134
00:06:04,988 --> 00:06:08,547
a miała na innym kierunku gdzie Ukraińcy mogliby

135
00:06:08,547 --> 00:06:11,174
takie uderzenie wykonać poprzedni pana

136
00:06:11,174 --> 00:06:13,184
na kierunku Zaporoże kierunku

137
00:06:13,184 --> 00:06:17,440
Zaporoże Maripol Lipo tam już są wojska ukraińskie

138
00:06:17,440 --> 00:06:19,117
na wschodnim brzegu dnie

139
00:06:19,117 --> 00:06:22,121
prowincje muszą się przeprawiać pod okiem artylerii

140
00:06:22,121 --> 00:06:27,415
rosyjski zatem ten kierunek byłby on był po pierwsze

141
00:06:27,616 --> 00:06:30,458
korytarz lądowy łączący Rosję z

142
00:06:30,458 --> 00:06:33,385
Krymem po drugie by zburzył podstawy

143
00:06:33,385 --> 00:06:34,727
operacyjnych wojsk rosyjskich

144
00:06:34,727 --> 00:06:38,158
które uderzają od południa na donbaskich

145
00:06:38,158 --> 00:06:44,254
i na kramatorsk to było dzikie sugestywne

146
00:06:44,254 --> 00:06:47,265
moje pobożne życzenie natomiast

147
00:06:47,266 --> 00:06:51,134
moim zdaniem jeżeli w najbliższych dniach dojdzie

148
00:06:51,134 --> 00:06:53,278
do jakich zdecydowanych działań

149
00:06:53,278 --> 00:06:54,808
na kierunku południowym

150
00:06:54,808 --> 00:06:57,719
to Torta operacja na kierunku południowym utknie

151
00:06:57,719 --> 00:07:00,552
w miejscu tym miejsce to będzie linia rzeki Niebr

152
00:07:00,552 --> 00:07:03,636
i której to Ukraińcy nie przekroczą z uwagi na to

153
00:07:03,636 --> 00:07:05,621
że Rosjanie w tym kierunku pościągają

154
00:07:05,621 --> 00:07:07,708
od wody które mają uniemożliwić tę operację

155
00:07:07,708 --> 00:07:10,035
po pierwsze po drugie

156
00:07:10,035 --> 00:07:14,157
moim zdaniem jeżeli Ukraińcy w najbliższym

157
00:07:14,157 --> 00:07:15,267
czasie również nie podejmują

158
00:07:15,267 --> 00:07:16,090
innych działań chociażby

159
00:07:16,090 --> 00:07:19,377
na kierunku charkowskim zagradzając zgrupowaniu

160
00:07:19,377 --> 00:07:22,016
rosyjskiemu od temu który uderza od

161
00:07:22,016 --> 00:07:24,496
północy na donbaskich to tam też powstanie

162
00:07:24,496 --> 00:07:26,284
trudna sytuacja w tym bardziej

163
00:07:26,284 --> 00:07:29,029
że tak jak mówiliśmy kilka tygodni temu Rosjanie

164
00:07:29,029 --> 00:07:34,988
w rejonie Kurska Biełgorodu Woroneża twarzą

165
00:07:34,988 --> 00:07:37,918
oni je bardzo szybko odtwarzają

166
00:07:37,918 --> 00:07:41,425
w obawie przed tym co może nastąpić na biurku

167
00:07:41,425 --> 00:07:43,593
udniowy Ukrainy ale jeżeli by się im udało

168
00:07:43,593 --> 00:07:44,921
tą operację zatrzymać

169
00:07:44,921 --> 00:07:46,929
to te siły które się formują teraz będą

170
00:07:46,929 --> 00:07:49,054
mogli wykozystać na innych kierunkach

171
00:07:49,054 --> 00:07:52,301
na których liczą na powodzenie chociażby

172
00:07:52,301 --> 00:07:54,499
na kierunku Kramatorska

173
00:07:54,499 --> 00:07:57,727
i Słowiańska gdzie dalej mają zamiary

174
00:07:57,727 --> 00:08:00,850
moim zdaniem tę operację rozwijać choć one

175
00:08:00,850 --> 00:08:02,644
do rozwiniętych i należy

176
00:08:02,644 --> 00:08:06,101
bo ona jest bardzo powolną operacją bardzo taką

177
00:08:06,101 --> 00:08:08,324
trudną w przeprowadzeniu

178
00:08:08,324 --> 00:08:11,599
ale postępy mają niewielkie w prawdzie ale mają

179
00:08:11,599 --> 00:08:15,889
jeżeli by chcieli Rosjanie spotęgować uderzenie to

180
00:08:15,889 --> 00:08:17,999
by na tym kierunku dalej chcieli to powodzenie

181
00:08:17,999 --> 00:08:20,586
rozwijać łamiąc obronę ukraińską

182
00:08:20,586 --> 00:08:23,678
sytuacja się bardzo komplikuje i czas ucieka

183
00:08:23,678 --> 00:08:27,568
mimo dostaw sprzętów z zachodu nie widzę

184
00:08:27,568 --> 00:08:31,613
w tej chwili takich zdecydowanych działań

185
00:08:31,613 --> 00:08:34,988
ze strony ukraińskiej o użycie wojsk operacyjnych

186
00:08:34,988 --> 00:08:38,367
do zdecydowanych działań bo liczyłem na to

187
00:08:38,367 --> 00:08:40,541
że na kierunku sądziłem prognozowałem

188
00:08:40,541 --> 00:08:42,410
że na kilku południowym do takich działań dojdzie

189
00:08:42,410 --> 00:08:44,025
nie doszło jeżeli nie dojdzie

190
00:08:44,025 --> 00:08:47,921
nalishnie wrócę sukcesu tej operacji absolutnie

191
00:08:47,921 --> 00:08:50,895
ja czytałem w jednej z analiz

192
00:08:50,895 --> 00:08:54,208
że właśnie Rosjanie za chwilę mogą wstrzymać

193
00:08:54,208 --> 00:08:57,199
swoje dziadziałania ofensywne na północy

194
00:08:57,199 --> 00:09:00,473
po to żeby przerzucić czyli tam w regionie

195
00:09:00,574 --> 00:09:03,657
Charkowa po to żeby przerzucić

196
00:09:03,657 --> 00:09:06,120
i Donbasu po to żeby przerzucić

197
00:09:06,120 --> 00:09:09,433
całe siły na południe żeby bronić się

198
00:09:09,433 --> 00:09:12,223
przed tą kontrofenywą

199
00:09:12,223 --> 00:09:15,339
czy pańskim zdaniem to jest to jest możliwe

200
00:09:15,339 --> 00:09:17,425
i czy rzeczywiście wtedy będą

201
00:09:17,425 --> 00:09:19,741
w stanie skutecznie zatrzymać tę kontrofensywę

202
00:09:19,741 --> 00:09:21,993
panie redaktorze oni od

203
00:09:21,993 --> 00:09:25,086
czterech dni przesycają wojska z północy

204
00:09:25,086 --> 00:09:27,080
i z odwodów na kierunek

205
00:09:27,080 --> 00:09:29,102
południowy te wojskowi tam są

206
00:09:29,102 --> 00:09:31,358
na południowym brednie

207
00:09:31,358 --> 00:09:34,130
Porto wojska już się tam zaczatkowują one są

208
00:09:34,130 --> 00:09:36,652
w tej chwili po przegrupowaniu otworzeniu dol bojowy

209
00:09:36,652 --> 00:09:38,854
enew ciągu dwóch trzech dni będą

210
00:09:38,854 --> 00:09:41,726
gotowe do tego żeby bronić się

211
00:09:41,726 --> 00:09:45,084
przed ewentualną kontrowensjywą armii ukraińskiej

212
00:09:45,084 --> 00:09:46,900
to jest niebezpieczne

213
00:09:46,900 --> 00:09:49,132
tej kontrofensyo jeżeli Rosjanie się na

214
00:09:49,132 --> 00:09:51,772
południowym brzegu nie przygotują

215
00:09:51,772 --> 00:09:56,503
to Ukraińcy nie mają szans forsowania Dniepru

216
00:09:56,503 --> 00:09:59,987
i ul t kontrofensywa stanie

217
00:09:59,987 --> 00:10:02,405
na północnym brzegu brzegu Dniepru

218
00:10:02,405 --> 00:10:03,954
i ona się nie rozwinie tak

219
00:10:03,954 --> 00:10:05,620
jak prognozowalimy wcześniej na Krym

220
00:10:05,620 --> 00:10:09,579
na melitopol i to jest moim zdaniem

221
00:10:09,579 --> 00:10:13,393
szansa która ucieka Ukraińcom bardzo mocno

222
00:10:13,393 --> 00:10:15,787
z czego to może wynikać

223
00:10:15,787 --> 00:10:17,536
przede wszystkim może wynikać

224
00:10:17,536 --> 00:10:19,385
z faktu że jednak Ukraińcy nie mają

225
00:10:19,385 --> 00:10:22,312
tych odwodów które prognozowaliśmy że mogą mieć

226
00:10:22,312 --> 00:10:24,572
że tam i nowa armia będzie gotowa

227
00:10:24,572 --> 00:10:27,926
że te odwody na Kinu południowy się pojawią

228
00:10:27,926 --> 00:10:31,187
widać wyraźnie że tych odwodów nie ma

229
00:10:31,187 --> 00:10:35,626
skoro operacja się jesze zaczęła ona zostanie

230
00:10:35,626 --> 00:10:37,928
w przypadku nawet jakby się te odwody pojawiły teraz

231
00:10:37,928 --> 00:10:39,454
to już jest to za późno

232
00:10:39,454 --> 00:10:41,763
ponieważ na ten kierunek Rosjanie przyci

233
00:10:41,763 --> 00:10:43,695
znaczne siły które będą w stanie

234
00:10:43,695 --> 00:10:45,849
moim zdaniem nad nieprzy zatrzymać

235
00:10:45,849 --> 00:10:47,908
kontrofensywę ukraińską dlatego

236
00:10:47,908 --> 00:10:49,739
powiedziałem ta szansa ucieka

237
00:10:49,739 --> 00:10:54,155
ona się kurczy bardzo mocno i tak bym powiedział

238
00:10:54,155 --> 00:10:57,495
że chyba zmarnowano tą szansę którą

239
00:10:57,495 --> 00:11:00,577
Rosjanie którzy byli tak zaangażowani w do

240
00:11:00,577 --> 00:11:04,413
łuku donbaskim dali dali Ukraincom chciałbym

241
00:11:04,413 --> 00:11:06,090
bardzo żebym się mylił

242
00:11:06,090 --> 00:11:09,556
ale sytuacja operacyjna właśnie tak wygląda jak powiedziałem

243
00:11:09,556 --> 00:11:12,005
zwykle kiedy rozmawiamy jest

244
00:11:12,005 --> 00:11:14,068
pan bardziej optymistyczny

245
00:11:14,068 --> 00:11:17,410
niż ja i ja panu ją to cytuję pańskich krytyków

246
00:11:17,410 --> 00:11:19,656
którzy mówią że pan patrzy na rzeczywistość

247
00:11:19,656 --> 00:11:22,767
zbyt optymistycznie tym razem ja z kolei czytałem

248
00:11:22,767 --> 00:11:25,123
w rozmaitych analizach że

249
00:11:25,123 --> 00:11:27,693
Ukraińcy no właśnie rozwijają

250
00:11:27,693 --> 00:11:30,238
swoją kontrofensywę że to się zaczyna

251
00:11:30,238 --> 00:11:33,059
tymczasem pan dzisiaj jest patrzy

252
00:11:33,059 --> 00:11:36,158
na to dużo bardziej sceptyczne ciekawy

253
00:11:36,158 --> 00:11:38,953
dżeja się trochę różni od innych tym

254
00:11:38,953 --> 00:11:42,758
że ja prognozuję sytuację operacyjną Tydziń dwa

255
00:11:42,758 --> 00:11:44,649
nawet 3 do przydao najwięcej

256
00:11:44,649 --> 00:11:45,962
ja nie robię fotografii

257
00:11:45,962 --> 00:11:48,346
bo fotografia to jest dla tych którzy stoją

258
00:11:48,346 --> 00:11:50,926
przy stale operacyjny i planują operacy na bieżąco

259
00:11:50,926 --> 00:11:53,774
Janie planuję pracy na bieżąco ja mówię o prognoz

260
00:11:53,774 --> 00:11:56,433
o rozwoju sytuacji operacyjnej większość analiz

261
00:11:56,433 --> 00:11:57,666
które się pojawiły w mediach

262
00:11:57,666 --> 00:11:58,867
to jest fotografia tego

263
00:11:58,867 --> 00:11:59,763
co się dzieje na polu walki

264
00:11:59,763 --> 00:12:01,760
aktualnie ja tego nie robię bo

265
00:12:01,760 --> 00:12:03,994
nie mam pewnej wiedzy a pozatym to trzeba by

266
00:12:03,994 --> 00:12:06,238
cały czas siedzieć w internecie cały czas

267
00:12:06,238 --> 00:12:08,171
by trzeba siedzieć czytać

268
00:12:08,171 --> 00:12:10,768
media zachodnie nasze media

269
00:12:10,768 --> 00:12:14,082
dziennikarzy różne analizy powtarzam one

270
00:12:14,082 --> 00:12:16,118
nie są prognozami one są fotografią tego

271
00:12:16,118 --> 00:12:18,020
co się aktualnie i ja się raczej skupia

272
00:12:18,020 --> 00:12:21,521
na prognozach rozwoju sytuacji operacyjnej bo

273
00:12:21,521 --> 00:12:24,725
to powinno być podstawą planowania operacyjnego

274
00:12:24,725 --> 00:12:27,775
proszę powiedzieć jakie wobec tego

275
00:12:27,775 --> 00:12:31,160
czy dlaczego Rosjanie w tej chwili rozpoczęli

276
00:12:31,160 --> 00:12:33,480
ten atak z terytorium Białorusi

277
00:12:33,480 --> 00:12:36,325
właśnie teraz co to może oznaczać

278
00:12:36,325 --> 00:12:38,319
obok rozumem spadły w czwartek

279
00:12:38,319 --> 00:12:42,312
rano tak spadły seria była seria ataków

280
00:12:42,312 --> 00:12:48,086
na okolice Kijowa później również na wielu innych na

281
00:12:48,086 --> 00:12:51,703
wiele innych miast spadały spadały bomby

282
00:12:51,703 --> 00:12:53,880
co to może oznaczać poza tym

283
00:12:53,880 --> 00:12:55,628
że tradycyjnie atakują wszędzie tam

284
00:12:55,628 --> 00:12:58,765
gdzie się da ale jak to można rozczytać

285
00:12:58,765 --> 00:13:02,339
generalnie dla mnie to jest sytuacja

286
00:13:02,339 --> 00:13:04,941
w której Białoruś się stanie wojny z Ukrainą

287
00:13:04,941 --> 00:13:07,184
bo skoro Łukaszenka pozwala mi

288
00:13:07,184 --> 00:13:08,875
rosyjskie atakować Ukrainę

289
00:13:08,875 --> 00:13:10,789
ze swojego terytorium czyli

290
00:13:10,789 --> 00:13:12,443
jest Białoru stanie wojny

291
00:13:12,443 --> 00:13:14,753
z Ukrainy w stanie wojny nie wypowiedzianej

292
00:13:14,753 --> 00:13:17,452
Łukaszenko już się z tego nie wywinie nigdy

293
00:13:17,452 --> 00:13:21,670
ponieważ to on pozwala Rosjanom atakować Ukraińców

294
00:13:21,670 --> 00:13:25,574
terytorium Białorusi i teraz jest tylko kwestia

295
00:13:25,574 --> 00:13:27,546
jaką decyzję rząd ukraiński podejmie

296
00:13:27,546 --> 00:13:30,228
czy przyniesie na przykład działania partyzanckie

297
00:13:30,228 --> 00:13:32,130
na teren Białorusi w celu

298
00:13:32,130 --> 00:13:33,970
wywołania powstania na Białorusi

299
00:13:33,970 --> 00:13:36,742
lub jakiekolwiek koki

300
00:13:36,742 --> 00:13:39,656
takie sytuacji która zmusiła do ustąpienia

301
00:13:39,656 --> 00:13:42,307
albo co wcale uważam

302
00:13:42,307 --> 00:13:44,316
co wcale jest niemożliwe wygonienia Rosja

303
00:13:44,316 --> 00:13:47,750
na terytorium Ukrainy albo sytuacja będe taka

304
00:13:47,750 --> 00:13:48,589
jaka w tej chwili jest

305
00:13:48,589 --> 00:13:51,796
że kasyna dalej będzie udostępniona terytorium

306
00:13:51,796 --> 00:13:55,620
swojego kraju dla wyrzutni rakietowych armii rosyjskiej

307
00:13:55,620 --> 00:13:57,483
która będzie atakowała cele

308
00:13:57,483 --> 00:14:01,128
w głębi terytorium Ukrainy Ukraina

309
00:14:01,128 --> 00:14:02,979
nie w stanie wojny z Białorusią wojny

310
00:14:02,979 --> 00:14:06,235
której Białoruś Ukraina nie wypowiedziała w związku z tym

311
00:14:06,235 --> 00:14:08,642
Ukraina ma wszelkie prawa do tego

312
00:14:08,642 --> 00:14:11,404
żeby dokonać jakiekolwiek aktu

313
00:14:11,404 --> 00:14:14,427
nie wiem jakiego jeszcze ale jakiegoś aktu

314
00:14:14,427 --> 00:14:17,521
który byłby odpowiedzi na

315
00:14:17,521 --> 00:14:20,401
akceptację przez Łukaszenkę ataków z jego

316
00:14:20,401 --> 00:14:22,301
terytorium nad terytorium Ukrainy nie mówię tu

317
00:14:22,301 --> 00:14:24,880
o agresji ale że przyjrzy czas taki na to

318
00:14:24,880 --> 00:14:26,388
żeby że Ukraina podejmie

319
00:14:26,388 --> 00:14:28,996
takie działanie mówi o działaniach militarnych

320
00:14:28,996 --> 00:14:30,918
nie innych tylko militarnych

321
00:14:30,918 --> 00:14:36,441
które odbędą ote za to co Łukaszenka robi przeciwko Ukrainie

322
00:14:36,441 --> 00:14:39,623
ale czy to rozumiem jeśli chodzi

323
00:14:39,623 --> 00:14:42,579
o Białoruś ale czy pańskim zdaniem te ataki

324
00:14:42,579 --> 00:14:44,536
pojawiły się nieprzypadkowo

325
00:14:44,536 --> 00:14:46,400
no bo to były takie rosyjskie

326
00:14:46,400 --> 00:14:47,644
czy to jest skoordynowane

327
00:14:47,644 --> 00:14:50,181
z innymi działaniami czy to ma

328
00:14:50,181 --> 00:14:52,724
na celu nie odciągnięcie uwagi

329
00:14:52,724 --> 00:14:55,755
Ukraińców i utrudnienie im przygotowanie do tej

330
00:14:55,755 --> 00:14:58,696
kontrofensywy czy to jest przygotowanie może

331
00:14:58,696 --> 00:15:00,969
do jakiś innych działań rosyjskich

332
00:15:00,969 --> 00:15:03,489
czy Rosjanie mają świadomość tego

333
00:15:03,489 --> 00:15:05,523
od wody armii ukraińskiej

334
00:15:05,523 --> 00:15:07,090
one się szkolą przygotowują

335
00:15:07,090 --> 00:15:09,595
one przygrupowują się do linii frontu

336
00:15:09,595 --> 00:15:11,805
obawiają się tej kontrofensywy

337
00:15:11,805 --> 00:15:14,496
który mówiliśmy cały czas oni wiedzą

338
00:15:14,496 --> 00:15:16,019
że jeżeli teraz im się uda

339
00:15:16,019 --> 00:15:18,011
w jakikolwiek sposób osłabić

340
00:15:18,011 --> 00:15:22,068
zdolności armii ukraińskiej to do tej kontrowesje

341
00:15:22,068 --> 00:15:23,676
takim wymiarze jakby się myśleli

342
00:15:23,676 --> 00:15:26,440
jakim chcieli przeprowadzić Ukraincy i nie dojdzie

343
00:15:26,440 --> 00:15:30,067
i dlatego też niszczą wszystko co tylko mogą

344
00:15:30,067 --> 00:15:33,817
rakietami ogniem artylerii wyrzutniami rakiet

345
00:15:33,817 --> 00:15:37,782
różnego typu głównie zgrupowania wojsk razem

346
00:15:37,782 --> 00:15:41,303
w regionie regionie linii frontu tak

347
00:15:41,303 --> 00:15:42,233
żeby rozbić grupowania

348
00:15:42,233 --> 00:15:44,393
uderzeniowej armii ukraińskiej

349
00:15:44,393 --> 00:15:47,963
niszczą bazy wojskowe atakują bazy wojskowe tam

350
00:15:47,963 --> 00:15:49,310
gdzie się wojsko szkoli

351
00:15:49,310 --> 00:15:51,150
niszczą szlaki komunikacyjne

352
00:15:51,150 --> 00:15:53,951
żeby dopó do frontu był opóźniony

353
00:15:53,951 --> 00:15:56,843
żeby dostarczanie sił i środków wojsk

354
00:15:56,843 --> 00:15:59,570
na front były bardzo opóźnione żeby

355
00:15:59,570 --> 00:16:03,460
załamać plan ten który mają Ukraińcy odreamy

356
00:16:03,460 --> 00:16:05,681
mocno skoordynowany dobrze zaplanowane

357
00:16:05,681 --> 00:16:06,952
żeby ten plan im załamać

358
00:16:06,952 --> 00:16:11,992
żeby i które Ukraincy planowali wytarcie dotarły

359
00:16:11,992 --> 00:16:14,902
co pozwala to Rosjanom skać na czasie

360
00:16:14,902 --> 00:16:18,143
i przygotować siły które bardzo szybko starają się

361
00:16:18,143 --> 00:16:19,781
w tej chwili przygotować do tego

362
00:16:19,781 --> 00:16:21,252
aby utrzymać nie frontu

363
00:16:21,252 --> 00:16:23,009
a być może nie czasem przejść

364
00:16:23,009 --> 00:16:25,761
do na wybranych kierunkach do przeciw uderzenia

365
00:16:25,761 --> 00:16:28,301
przeciwko armii armii ukraińskiej

366
00:16:28,301 --> 00:16:30,682
w tej chwili główny wiesiek armii rosyjskiej

367
00:16:30,682 --> 00:16:32,750
to obrona na pozycjach

368
00:16:32,750 --> 00:16:35,891
które w tej chwili utrzymują drugie zniszczenie

369
00:16:35,891 --> 00:16:38,329
wszystkich sił i środków które są

370
00:16:38,329 --> 00:16:40,388
w zasięgu rakiet armii rosyjskiej

371
00:16:40,388 --> 00:16:44,434
żeby zorganizować działania armii ukraińskiej

372
00:16:44,434 --> 00:16:49,498
a co wiemy na temat obecnego stanu

373
00:16:49,498 --> 00:16:52,225
obu armii bo ja znalazłem kilka informacji

374
00:16:52,225 --> 00:16:56,150
na temat na temat Rosjan

375
00:16:56,150 --> 00:17:00,069
że oni formują bataliany ochotnicze gdzieś

376
00:17:00,069 --> 00:17:03,654
w Jakucji w okolicach Kazania

377
00:17:03,654 --> 00:17:07,720
i co najciekawsze że bardzo intensywnie wykorzystują

378
00:17:07,720 --> 00:17:09,387
prywatne armie wojskowe

379
00:17:09,387 --> 00:17:12,776
czyli grupy Wagnera wręcz one stają się

380
00:17:12,776 --> 00:17:16,298
taką główną grupą uderzeniową i

381
00:17:16,420 --> 00:17:20,530
powierzają konkretnym oddziałom prywatnym odpowiedzialność

382
00:17:20,530 --> 00:17:21,889
za poszczególne odcinki

383
00:17:21,889 --> 00:17:24,758
czy to jest coś co pan ocenia

384
00:17:24,758 --> 00:17:27,013
jako potencjalnie skuteczne działania

385
00:17:27,013 --> 00:17:29,246
czy to jest jakiś raczej akt

386
00:17:29,246 --> 00:17:31,553
desperacji bo ich siły są

387
00:17:31,553 --> 00:17:34,513
coraz coraz słabsze mówię

388
00:17:34,513 --> 00:17:36,867
o siłach rosyjskich oczywiście

389
00:17:38,492 --> 00:17:40,611
czy armia banera prowadzi

390
00:17:40,611 --> 00:17:42,931
tę kooperację dział specjalny

391
00:17:42,931 --> 00:17:45,144
które przed wskim moim zdaniem mają

392
00:17:45,144 --> 00:17:47,369
na celu terroryzowanie ludności ukraińskiej

393
00:17:47,369 --> 00:17:48,838
to jest ich główny cel

394
00:17:48,838 --> 00:17:50,216
i oni nic niego nie potrafią robić

395
00:17:50,216 --> 00:17:52,299
bo armia Wagnera nie jest przygotowana

396
00:17:52,299 --> 00:17:54,171
do tego żeby prowadzić walkę

397
00:17:54,171 --> 00:17:56,797
w konfrontacji z poddziałami ukraińskimi

398
00:17:56,797 --> 00:17:58,668
planetarno zmechanizowanymi

399
00:17:58,668 --> 00:18:00,744
natomiast ich misja to jest Rzeski

400
00:18:00,744 --> 00:18:04,039
terroryzować ludność cywilną ukraińską

401
00:18:04,039 --> 00:18:06,822
zwalczać partyzantkę ukraińską

402
00:18:06,822 --> 00:18:09,635
bo to też będzie bo to zadanie grupy Wagnera

403
00:18:09,635 --> 00:18:12,101
natomiast Rosjani otwarą od wody

404
00:18:12,101 --> 00:18:15,451
oni w tej chwili cierpią dokuczliwie na brak piechoty bo

405
00:18:15,451 --> 00:18:17,545
tej piechoty stracili w tych walkach

406
00:18:17,545 --> 00:18:20,810
które do tej pory miały miejsce najwięcej pomni

407
00:18:20,810 --> 00:18:23,179
nieuzasadnione beznadziejne szturmy

408
00:18:23,179 --> 00:18:26,062
w Sidonie Lisiński w innych miastach gdzie

409
00:18:26,062 --> 00:18:28,304
poświęcili masy swojej piechoty

410
00:18:28,304 --> 00:18:30,206
i dlatego też piechoty teraz brakuje

411
00:18:30,206 --> 00:18:32,333
oni otwarzają oddziały oddziały

412
00:18:32,333 --> 00:18:34,053
które niebawem pewnie dotrą

413
00:18:34,053 --> 00:18:36,501
na front to wszystkim piechota i czołgiści

414
00:18:36,501 --> 00:18:38,813
bo w tych formacjach ponieśli największe straty

415
00:18:38,813 --> 00:18:41,868
i dlatego też na tym skupiają swój główny wysiłek

416
00:18:41,868 --> 00:18:44,206
że w konfrontacji z armią ukraińską

417
00:18:44,206 --> 00:18:46,096
te siły będą decydowały powodzenie

418
00:18:46,096 --> 00:18:48,177
nie artyleria nie rakiety

419
00:18:48,177 --> 00:18:50,286
a właśnie te wojska które będą stały

420
00:18:50,286 --> 00:18:53,597
tą stopą żołnierską tą gońca czogu na tym terenie

421
00:18:53,597 --> 00:18:57,223
który będą uważali za zdobyty przez swoje wojska

422
00:18:57,223 --> 00:19:02,166
ale rozumiem że ta jakość armii rosyjskiej jest coraz gorsza

423
00:19:02,166 --> 00:19:03,943
bo też przeczytałem taką informację

424
00:19:03,943 --> 00:19:07,626
że w tej chwili przyznają stopnie oficerskie

425
00:19:07,626 --> 00:19:11,467
ludziom którzy nie mają wykształcenia

426
00:19:11,467 --> 00:19:14,769
ani doświadczenia że dzieje się to dosyć masowo

427
00:19:14,769 --> 00:19:17,743
i przypadkowo no co pokazuje

428
00:19:17,743 --> 00:19:20,918
w jakim w jakim momencie są ino i poszukują

429
00:19:20,918 --> 00:19:25,304
tych ochotników w różnych bardzo odległych miejscach

430
00:19:25,304 --> 00:19:29,102
a dodatkowo powołali jakieś specjalne komisje medyczne

431
00:19:29,102 --> 00:19:31,393
które mają identyfikować żołnierzy

432
00:19:31,393 --> 00:19:34,688
którzy unikają służby wojskowej

433
00:19:34,688 --> 00:19:38,001
czyli te różne informacje dla mnie pokazują

434
00:19:38,001 --> 00:19:41,568
no rzeczywiście mają bardzo poważne problemy

435
00:19:41,568 --> 00:19:46,412
osobowe z uzupełnieniem swoich swoich strat

436
00:19:46,412 --> 00:19:49,087
na pewno mam poważne problemy

437
00:19:49,087 --> 00:19:51,811
z ukompletowania oddziałów

438
00:19:51,811 --> 00:19:54,024
które są na froncie moim zdaniem

439
00:19:54,024 --> 00:19:55,956
te wysiłki które podejmują powody

440
00:19:55,956 --> 00:19:58,620
powoli pozwolą te straty otworzyć

441
00:19:58,620 --> 00:20:01,733
będą jeszcze pewnie bardziej

442
00:20:01,733 --> 00:20:04,636
jakby przyjmowali uniwersalne środki do tego

443
00:20:04,636 --> 00:20:06,688
żeby przekonać obywateli rosyjski

444
00:20:06,688 --> 00:20:08,699
do tego żeby chcieli walczyć na froncie

445
00:20:08,699 --> 00:20:11,220
i wydaje się że mają takie zasoby żeby

446
00:20:11,220 --> 00:20:13,051
w ciąg jakiegoś okresu czasu

447
00:20:13,051 --> 00:20:14,268
trudno w tej chwili podzielić

448
00:20:14,268 --> 00:20:16,286
ale moim zdaniem do jesieni będą w stanie

449
00:20:16,286 --> 00:20:18,848
te siły w jakim stopniu odtworzyć

450
00:20:18,848 --> 00:20:21,067
na pewno mają dużo większe zasoby

451
00:20:21,067 --> 00:20:23,485
niż moje Ukraińcy dlatego też tak

452
00:20:23,485 --> 00:20:25,240
by taki gor zwolennikiem

453
00:20:25,240 --> 00:20:26,996
tej ofensywy ukraińskiej wtedy

454
00:20:26,996 --> 00:20:28,321
kiedy armia rosyjska jest najsłabsza

455
00:20:28,321 --> 00:20:30,779
bo armia rosyjska ma teraz kryzy kryzysie

456
00:20:30,779 --> 00:20:33,590
mówiliśmy o tym że ta przerwa operacyjną którą nazywają

457
00:20:33,590 --> 00:20:35,701
niektórzy eksperci przerwą operacją

458
00:20:35,701 --> 00:20:38,313
nie żadną przerwą operacyjną

459
00:20:38,313 --> 00:20:42,744
bo ponieważ jest kryzysem w armii rosyjskiej

460
00:20:42,744 --> 00:20:46,468
Rosjanie mówiąc przerwa operacyjna

461
00:20:46,468 --> 00:20:48,333
mówią to do mediów łykają to

462
00:20:48,333 --> 00:20:49,818
niektórzy nasi eksperci

463
00:20:49,818 --> 00:20:51,635
a to jest nic innego tylko przyjść

464
00:20:51,635 --> 00:20:53,092
do operacji obronnych

465
00:20:53,092 --> 00:20:55,048
na całym froncie praktycznie takimi

466
00:20:55,048 --> 00:20:55,892
niewielkimi uderzeniami

467
00:20:55,892 --> 00:20:58,292
w rejonie Bachmutu i Siewierska

468
00:20:58,292 --> 00:21:00,793
po tym że wiązać armię ukraińską

469
00:21:00,793 --> 00:21:04,703
ale głównie po to żeby jak to mówią poowy

470
00:21:04,703 --> 00:21:07,162
kolokwialnie byli zacierany odtwarzają

471
00:21:07,162 --> 00:21:09,245
zdolność bojową uzupełni zapasy

472
00:21:09,245 --> 00:21:12,521
żołnierze się leczą żołnierze ze szpitali wracają na front

473
00:21:12,521 --> 00:21:15,626
to jest normalna procedura na wojnie że

474
00:21:15,626 --> 00:21:19,388
to jest czas na to żeby otworzyć zdolności bojowe

475
00:21:19,388 --> 00:21:22,706
i Rosjanie to robią uzupełniając szyk

476
00:21:22,706 --> 00:21:25,497
bo żołnierze weteranami rannymi

477
00:21:25,497 --> 00:21:27,487
którzy wyleczeni wracają ze szpitali

478
00:21:27,487 --> 00:21:30,574
nowymi żołnierzami którzy o których pan mówił są wcielani

479
00:21:30,574 --> 00:21:33,496
w różny sposób czasami niezgodny z jakimikolwiek

480
00:21:33,496 --> 00:21:35,548
racjonalnymi przesłankami ale wcielani

481
00:21:35,548 --> 00:21:38,341
do wojska często są to żołnierzy którzy idą

482
00:21:38,341 --> 00:21:40,187
tylko dostają pieniądze

483
00:21:40,187 --> 00:21:42,089
i są gotowi polać kontraktowe

484
00:21:42,089 --> 00:21:44,305
na 3 miesiące nadzieję że przetrwają

485
00:21:44,305 --> 00:21:46,020
na przez 3 miesiące na froncie

486
00:21:46,020 --> 00:21:48,174
i zarobią przez ten czas jakieś pieniądze

487
00:21:48,174 --> 00:21:52,143
bo bieda w Rosji jest absolutnie wielka zatem

488
00:21:52,143 --> 00:21:56,999
moim zdaniem Rosjanie w tej chwili otworzy wody ściągają sko

489
00:21:56,999 --> 00:22:00,000
tylko mogą na front i będą otwarzali od wody operacyjne

490
00:22:00,000 --> 00:22:01,253
i to jest bardzo niebezpieczne

491
00:22:01,253 --> 00:22:02,580
dla Ukrainy bo te od wody

492
00:22:02,580 --> 00:22:04,971
które otwarzają na północy

493
00:22:04,971 --> 00:22:07,638
są niebezpieczne bo będą mogły

494
00:22:07,638 --> 00:22:11,499
być użyte już skali operacyjnej nie taktycznej

495
00:22:11,499 --> 00:22:17,324
wróćmy jeszcze może do do naszej mapy państwo

496
00:22:17,324 --> 00:22:20,743
którzy oglądacie na jutą widzicie

497
00:22:20,743 --> 00:22:26,390
jak rozumiem trochę te walki na północy zelżały

498
00:22:26,390 --> 00:22:28,903
o z tych powodów o których

499
00:22:28,903 --> 00:22:31,716
rozmawialiśmy Rosjani gromadzą się

500
00:22:31,716 --> 00:22:34,885
na południu Ukraińcy jak rozumiem też

501
00:22:34,885 --> 00:22:38,597
pewnie przesuwają swoje wojska tam na południe

502
00:22:38,597 --> 00:22:42,569
proszę jeżeli dojdzie do tej co się może wydarzyć

503
00:22:42,569 --> 00:22:43,429
w najbliższych dniach

504
00:22:43,429 --> 00:22:44,984
no bo pan mu już dał kontrofensywa

505
00:22:44,984 --> 00:22:46,966
jest trochę spóźniona

506
00:22:46,966 --> 00:22:48,683
ale jeszcze tydzień temu mówi pan

507
00:22:48,683 --> 00:22:50,015
że ona powinna zacząć się w Cierpniu

508
00:22:50,015 --> 00:22:53,115
może zbyt pesymistycznie pan teraz na to patrzy

509
00:22:53,115 --> 00:22:54,893
czy rzeczywiście ona już nie ma szans

510
00:22:54,893 --> 00:22:56,638
poważnych szans powodzenia

511
00:22:56,638 --> 00:22:58,217
nie redaktorze ja mówiłem o tym

512
00:22:58,217 --> 00:23:01,099
że najpóźniej w sierpniu Penis

513
00:23:01,099 --> 00:23:04,410
ona się nie zaczęła sie pienia dwa dni

514
00:23:04,410 --> 00:23:08,456
powiem tak Rosjanie w tej chwili w oboje

515
00:23:08,456 --> 00:23:10,506
przed tą kontrowensywą prowadzą

516
00:23:10,506 --> 00:23:14,697
tak zwaną izolacje rejonu operacji

517
00:23:14,697 --> 00:23:16,548
czyli odcinają wszystkie siły

518
00:23:16,548 --> 00:23:18,079
które mogą podejść do

519
00:23:18,079 --> 00:23:19,929
działania w ramach tej kontropensywyj

520
00:23:19,929 --> 00:23:22,108
jeżeli do tej pory Ukraińcy nie zgromadzili

521
00:23:22,108 --> 00:23:23,785
wystarczających sił do tego żeby

522
00:23:23,785 --> 00:23:25,174
już wykonać uderzenie

523
00:23:25,174 --> 00:23:28,001
i rozpoczęto kontrowesyjwiedziałem będzie

524
00:23:28,001 --> 00:23:30,632
za kilka dni za późno ta kontrowensywa

525
00:23:30,632 --> 00:23:32,386
nabędzie trwała dwa 3 dni

526
00:23:32,386 --> 00:23:34,339
tylko to będzie też mówił mu pan

527
00:23:34,339 --> 00:23:37,263
około dwóch tygodni ta powinna trwać tak

528
00:23:37,263 --> 00:23:39,782
Enya sforsowaniem Dniepr

529
00:23:39,782 --> 00:23:43,339
i z podejściem ikunia melitopol

530
00:23:43,339 --> 00:23:46,899
i czy jestem pesymistą cieszyć

531
00:23:46,899 --> 00:23:49,547
że się mylę ale mnie niepokoi tak

532
00:23:49,547 --> 00:23:50,786
jak pan Powidza prognozuje

533
00:23:50,786 --> 00:23:53,262
kilka tygodni do przodu nie niepokoi to

534
00:23:53,262 --> 00:23:55,188
że Rosjanie otwarza od wody

535
00:23:55,188 --> 00:23:57,828
a Ukraińcy nadal jeszcze nie rozpoczęli

536
00:23:57,828 --> 00:24:00,960
działań na żadnym kierunku takich które mogłyby

537
00:24:00,960 --> 00:24:03,999
zagrozić obronosyjskiej na jakimkolwiek

538
00:24:03,999 --> 00:24:06,237
kierunku bo to co się dzieje na północ

539
00:24:06,237 --> 00:24:09,738
to Dnieprze to nie będzie bitwa jak

540
00:24:09,738 --> 00:24:13,475
i eksperci i że to będzie decydująca bitwa

541
00:24:13,475 --> 00:24:15,154
to nie będzie decydująca bitwa

542
00:24:15,154 --> 00:24:17,491
to ewentualnie Rosjanie poświęcą

543
00:24:17,491 --> 00:24:19,367
kilka tysięcy żołnierzy którzy zostawili

544
00:24:19,367 --> 00:24:22,187
na północnym brzegu rzeki dnie

545
00:24:22,187 --> 00:24:24,721
po poświęcą bo będą odcięcić

546
00:24:24,721 --> 00:24:27,076
możliwości odwrotu przez niepe i

547
00:24:27,076 --> 00:24:29,115
poświęci Rosjanie potem dojdzie

548
00:24:29,115 --> 00:24:30,998
do wymiany jeńców pewny jestem

549
00:24:30,998 --> 00:24:34,022
bo takie rozmowy pewnie już trwają żeby umożliwić

550
00:24:34,022 --> 00:24:36,991
tym żołnierzom którzy którzy walczą

551
00:24:36,991 --> 00:24:39,178
na poni prosytuacji beznadziejne

552
00:24:39,178 --> 00:24:40,641
oddali się do niewoli

553
00:24:40,641 --> 00:24:42,759
a potem by nastąpiła na przykład wymiana jeńców

554
00:24:42,759 --> 00:24:45,915
czego wcale nie wykluczam znając obie strony

555
00:24:45,915 --> 00:24:49,234
czy jestem pesymistą pan

556
00:24:49,234 --> 00:24:52,069
trudno nie być skoro nie dzieje się to

557
00:24:52,069 --> 00:24:54,703
co prognozowalimy jeszcze do niedawna wierząc

558
00:24:54,703 --> 00:24:58,406
i różącera Ukraińcom sukces

559
00:24:58,406 --> 00:25:00,377
jeżeli teraz widać wyraźnie

560
00:25:00,377 --> 00:25:01,784
że Rosjanie otwarza odwody

561
00:25:01,784 --> 00:25:05,135
pospiesznie todo Wronki południowych

562
00:25:05,135 --> 00:25:07,447
to znaczy że ta ofensywa na kierunku

563
00:25:07,447 --> 00:25:10,045
południowym za kilka dni traci sens

564
00:25:10,045 --> 00:25:12,046
my możemy sobie opowiadać

565
00:25:12,046 --> 00:25:13,602
o różne rzeczy ja mogę mieć

566
00:25:13,602 --> 00:25:15,915
nadal pełzające fenontropensywnie

567
00:25:15,915 --> 00:25:17,117
o której jeszcze mówiłem kilka

568
00:25:17,117 --> 00:25:20,444
tygodni temu ilni temu

569
00:25:20,444 --> 00:25:24,420
ale ona straci sens wobec faktu że Rosjanie zgromadzą

570
00:25:24,420 --> 00:25:26,180
na tym kierunku siły której uni

571
00:25:26,180 --> 00:25:28,112
możliwie to kontrowany

572
00:25:28,112 --> 00:25:31,626
tym bardziej że Ukrainie prowadzą bitew

573
00:25:31,626 --> 00:25:33,492
czy czy natarć za wszelką cenę

574
00:25:33,492 --> 00:25:35,806
za cenne ogromny straty aktoro Rosjan

575
00:25:35,806 --> 00:25:38,781
a zatem pewnie w pewnym momencie Ukraińcy uznają

576
00:25:38,781 --> 00:25:41,438
tę ofensywę za bez wobec faktu

577
00:25:41,438 --> 00:25:45,829
że na południowym brzegu dni Rosjanie zgromadzili duże siły

578
00:25:45,829 --> 00:25:49,433
to jest wojna dynamika panie redaktorze

579
00:25:49,433 --> 00:25:50,922
nie da się niczego przewidzieć

580
00:25:50,922 --> 00:25:52,475
na polu walki dynamika na polu walki

581
00:25:52,475 --> 00:25:54,882
jest przeogromna i ona się zmienia

582
00:25:54,882 --> 00:25:56,908
w ciągu oby kilka razy często

583
00:25:56,908 --> 00:26:00,057
a w ciągu tygodnia kilkanaście razy i stąd

584
00:26:00,057 --> 00:26:03,310
te prognozy które były tygodni kilka jeszcze

585
00:26:03,310 --> 00:26:06,586
by takimi wydawały się optymistycznymi one

586
00:26:06,586 --> 00:26:08,522
wobec faktu zmieniającej się sytuacji operacyjnej

587
00:26:08,522 --> 00:26:10,707
ulegają zmianie niestety

588
00:26:10,707 --> 00:26:14,049
ale czy jeśli do tej kontrofensywy nie dojdzie

589
00:26:14,049 --> 00:26:18,470
czy to co będzie przesądzające o

590
00:26:18,470 --> 00:26:22,803
o dużej dużym osłabieniu Ukraińców

591
00:26:22,803 --> 00:26:25,032
czy to jest po prostu kolejny element

592
00:26:25,032 --> 00:26:27,121
tej wojny i potem będziemy przyglądać się

593
00:26:27,121 --> 00:26:29,751
kolejnym elementom i obserwować

594
00:26:29,751 --> 00:26:31,396
Ukraińcy mogą spróbować

595
00:26:31,396 --> 00:26:32,733
przeprowadzić kontrofensywę

596
00:26:32,733 --> 00:26:35,431
w innym rejonie może właśnie na północy

597
00:26:35,431 --> 00:26:37,953
pietrze ta bitwa niczego nie przesądza

598
00:26:37,953 --> 00:26:41,440
oczywiście nie przesądza finału wojny nie nie przesądza

599
00:26:41,440 --> 00:26:44,481
zwycięstwa żadnej ze stron ponieważ zanim żadna ze

600
00:26:44,481 --> 00:26:46,685
stroną tej chwili i ma takich szans żeby odnieść

601
00:26:46,685 --> 00:26:49,262
zwycięstwo zdecydowane zwycięstwo ja podkreślam

602
00:26:49,262 --> 00:26:51,763
i mówię o tym że Ukraina tej wojnie nie przegra

603
00:26:51,763 --> 00:26:54,797
ale Ukraina będzie miała na swoim koncie

604
00:26:54,797 --> 00:26:56,426
kilka bitew które wygra z Rosjanami

605
00:26:56,426 --> 00:26:58,078
już wygrywa chociażby na PŁN

606
00:26:58,078 --> 00:27:00,116
od nie pró ale te bitwy nie przesądzą

607
00:27:00,116 --> 00:27:02,628
w wyniku całkowitałej wojny

608
00:27:02,628 --> 00:27:06,058
wybrani przez Ukraińców kilku bitew

609
00:27:06,058 --> 00:27:08,479
nie przesądzi o zwyczeństwie wojny

610
00:27:08,479 --> 00:27:10,040
jak niektórzy nasi eksperci w

611
00:27:10,040 --> 00:27:12,285
Polsce w mediach opowiadają to

612
00:27:12,285 --> 00:27:14,310
nie jest tak to nie jest tak szczuka operacji

613
00:27:14,310 --> 00:27:16,000
a to nie jest jedna bitwa

614
00:27:16,000 --> 00:27:19,046
to będzie szereg bitew z obustronnych bitew

615
00:27:19,046 --> 00:27:21,334
myślę że Donbas jest dla Rosjan nie

616
00:27:21,334 --> 00:27:24,774
jest tematem zamkniętym będą dalej szturmowali

617
00:27:24,774 --> 00:27:27,898
będzie jeszcze kilka i żadna z nich moim zdaniem

618
00:27:27,898 --> 00:27:29,041
przesunąć wyniku wojny

619
00:27:29,041 --> 00:27:31,587
bo o wyniku wojny panie redaktorze przesądzą

620
00:27:31,587 --> 00:27:34,234
politycy a nie wojskowi wojskowi

621
00:27:34,234 --> 00:27:36,569
będą dalej walczyć zgodnie z wolą polityków

622
00:27:36,569 --> 00:27:39,388
do czasu dopóki politycy nie uznają że wystarczy

623
00:27:39,388 --> 00:27:42,346
ty do uznają trudno powiedzieć żeński że wtedy

624
00:27:42,346 --> 00:27:45,101
kiedy by zwoli terytorium Ukrainy spod okupacji

625
00:27:45,101 --> 00:27:48,540
rosyjskiej czego mu życzę wrak najlepiej

626
00:27:48,540 --> 00:27:50,482
bo jestem za tym żeby oni

627
00:27:50,482 --> 00:27:53,732
tą wojnę wygrali ale na razie nie ma takiej

628
00:27:53,732 --> 00:27:56,634
danie możliwości żeby ta wojna rozstrzygnęła się

629
00:27:56,634 --> 00:27:58,224
w ciązy kilku miesięcy

630
00:27:58,224 --> 00:28:00,274
za chwilę zresztą padasz ulewne deszcze

631
00:28:00,274 --> 00:28:03,068
na Ukrainie potem przy dzie zima potem przyjdzie

632
00:28:03,068 --> 00:28:04,706
jeszcze błotnista wiosna tak

633
00:28:04,706 --> 00:28:07,177
że ta wojna będzie trwała i moim zdaniem

634
00:28:07,177 --> 00:28:09,882
do jesieni rozstrzygających bitew nie będzie

635
00:28:09,882 --> 00:28:12,196
i poza tym być może która będzie

636
00:28:12,196 --> 00:28:15,199
w rejonie na północ Dniepru ale ona powtarzam

637
00:28:15,199 --> 00:28:19,114
nie będzie kluczową decydującą o losach tej wojny

638
00:28:19,114 --> 00:28:22,107
podsumowując czy pańskim zdaniem

639
00:28:22,107 --> 00:28:25,799
ta kontrofensywa już czy są

640
00:28:25,799 --> 00:28:28,047
małe szanse na to żeby ona się udała

641
00:28:28,047 --> 00:28:31,717
czy ciągle jeszcze jest to sprawa otwarta

642
00:28:31,717 --> 00:28:36,196
moim zdaniem jeżeli się w ciągu kilku dni nic nie wydarzy

643
00:28:36,196 --> 00:28:37,873
na froncie południowym

644
00:28:37,873 --> 00:28:39,559
trzeba temat tej kontrofensywy

645
00:28:39,559 --> 00:28:40,921
zamknąć ona dojdzie do

646
00:28:40,921 --> 00:28:42,952
dniepru i dalej już nie pójdzie z uwagi na to

647
00:28:42,952 --> 00:28:45,081
że na południowym brzegu zgromadziły się uż

648
00:28:45,081 --> 00:28:46,905
od wody armii rosyjskiej które będą

649
00:28:46,905 --> 00:28:49,507
w stanie zatrzymać załamać to kontrofensywę

650
00:28:49,507 --> 00:28:51,942
która będzie poprzez ona forsowaniem

651
00:28:51,942 --> 00:28:56,171
dnieprzekbardzo szerokiej wiązy wydaje się że

652
00:28:56,171 --> 00:28:59,260
ona zakończy się na północnym brzegu okrążenie

653
00:28:59,260 --> 00:29:00,602
tych rosyjskich wojsk

654
00:29:00,602 --> 00:29:03,478
i albo ich rozbiciem aby wzięci boli

655
00:29:03,478 --> 00:29:06,262
to będzie finał ciągu najbliższego tygodnia

656
00:29:06,262 --> 00:29:07,655
się pani to rozstrzygnie

657
00:29:07,655 --> 00:29:10,044
natomiast na pozostałych kierunkach

658
00:29:10,044 --> 00:29:13,945
operacyjnych w Donbasie będzie to działo co się dzieje czyli

659
00:29:13,945 --> 00:29:17,322
nadal będą Rosjanie atakowali

660
00:29:17,322 --> 00:29:20,040
z marnym skutkiem na bachu

661
00:29:20,040 --> 00:29:24,120
na Senasebiersk na kramatorska

662
00:29:24,120 --> 00:29:27,983
natomiast na kierunku północnym i Charkowa Rosjanie

663
00:29:27,983 --> 00:29:30,175
części uzbrajany południowy w związku z tym

664
00:29:30,175 --> 00:29:33,181
tam aktywność operacj na będzie ograniczona ale

665
00:29:33,181 --> 00:29:35,675
artyleria rakietowa będzie bardzo dużo

666
00:29:35,675 --> 00:29:39,058
bo cały czas bombardują haków

667
00:29:39,058 --> 00:29:41,346
na koniec jeszcze ostatnie

668
00:29:41,346 --> 00:29:43,624
pytanie związane z tymi atakami na okolicę

669
00:29:43,624 --> 00:29:47,428
Kijowa czy jak rozumiem to nie zapowiada żadnej

670
00:29:47,428 --> 00:29:51,196
próby ataku na powrotu do pod Kijów

671
00:29:51,196 --> 00:29:57,073
Rosjan tylko jest to próba rozumie ataki na zaplecze armii

672
00:29:57,627 --> 00:29:59,955
dokładnie tak i oni cały czas

673
00:29:59,955 --> 00:30:01,619
będą miasta okładali ogni Artyleri

674
00:30:01,619 --> 00:30:03,608
raki tak tylko będą mogli

675
00:30:03,608 --> 00:30:05,928
i rakiet i amunicji wystarczy

676
00:30:05,928 --> 00:30:07,845
natomiast w tej chwili na

677
00:30:07,845 --> 00:30:09,726
północ od Kijowa nie ma sił

678
00:30:09,726 --> 00:30:11,907
rosyjskich taki które byłyby zdolne

679
00:30:11,907 --> 00:30:13,593
przeprowadzić operacje zaczepną

680
00:30:13,593 --> 00:30:15,510
w kierunku na Kijów i walczyć o Kijów

681
00:30:15,510 --> 00:30:16,981
ponieważ te siły ukraińskie

682
00:30:16,981 --> 00:30:20,308
które tam przygotowane na ewentualne odparcie

683
00:30:20,308 --> 00:30:22,424
jakiego ugrupowania drożeniowego

684
00:30:22,424 --> 00:30:25,836
są znaczące i Rosjanie mają tego świadomość

685
00:30:26,057 --> 00:30:29,455
bardzo panie generalny za tydzień

686
00:30:29,455 --> 00:30:32,307
mam nadzieję że będziemy mogli powiedzieć

687
00:30:32,307 --> 00:30:33,569
że jednak mimo wszystko ta

688
00:30:33,569 --> 00:30:35,595
kontrofensywa się rozpoczęła

689
00:30:35,595 --> 00:30:37,836
na poważnie i i się udaje

690
00:30:37,836 --> 00:30:42,312
no ale jak będzie zobaczymy panu bardzo

691
00:30:42,312 --> 00:30:45,315
dziękuję państwu to wszystko na

692
00:30:45,315 --> 00:30:47,047
dzisiaj pozdrawiam serdecznie

693
00:30:47,047 --> 00:30:49,989
jeśli podobała wam się ta rozmowa subskrybujcie

694
00:30:49,989 --> 00:30:53,388
a najlepiej wspierajcie na patron pl dziękuję

695
00:30:53,388 --> 00:30:55,043
serdecznie pozdrawiam do usłyszenia