Unam Sanctam SK
Tento článok obsahuje dôkazy o tom, že Ježiš je prítomný v Eucharistii. Ide o dôkazy o katolíckom učení o Eucharistii, a to predovšetkým z Biblie, ale aj nejaké z ranej Cirkvi. Ak vás toto nepresvedčí o tom, že Katolícka Cirkev má v tejto veci pravdu, tak ste naozaj veľmi zlej vôle.

Biblia učí, že Ježiš je skutočne prítomný v Eucharistii

Evanjelium podľa Jána 6:53 – „Ježiš im povedal: ‘Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe …