3
4
1
2
johnfrax
1386
Texty II.Vatikánskeho koncilu.O pastierskom úrade biskupov v Cirkvi. DEKRÉT O pastierskom úrade biskupov v CirkviMore
Texty II.Vatikánskeho koncilu.O pastierskom úrade biskupov v Cirkvi.

DEKRÉT O pastierskom úrade
biskupov v Cirkvi
johnfrax
Pápež a biskupi pokračujú v Kristovom diele
Postavenie biskupov vo vzťahu k všeobecnej Cirkvi
Starostlivosť biskupov o celú Cirkev
Činorodá láska voči prenasledovaným biskupom
Moc biskupov v ich diecézach
Dikastériá Rímskej kúrie
Pojem diecézy a úlohy biskupov
Povinnosť posväcovať
Povinnosť spravovať pastierov duší
Osobitné formy apoštolátu
Osobitná starostlivosť o niektoré skupiny veriacich …More
Pápež a biskupi pokračujú v Kristovom diele
Postavenie biskupov vo vzťahu k všeobecnej Cirkvi
Starostlivosť biskupov o celú Cirkev
Činorodá láska voči prenasledovaným biskupom
Moc biskupov v ich diecézach
Dikastériá Rímskej kúrie
Pojem diecézy a úlohy biskupov
Povinnosť posväcovať
Povinnosť spravovať pastierov duší
Osobitné formy apoštolátu
Osobitná starostlivosť o niektoré skupiny veriacich
Sloboda biskupov a ich vzťahy so svetskou mocou
Sloboda vymenovávať biskupov
Mienka biskupských konferencií
Kňazi, ktorí sa venujú činnosti nad rámec farnosti
Farári

Definícia, štruktúra, kompetencia
a spolupráca biskupských konferencií
Počúvať mienku biskupských konferencií