Clicks5.4K

OSTATNIE ORĘDZIE MARYI DLA ŚWIATA - 25.05.2020 MEDJUGORJE

Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe życie was wszystkich.

Dzieci, w swoich sercach wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu.

Dzieci, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, nieście światło w ciemności tego niespokojnego czasu.


Módlcie się i szukajcie pomocy i opieki świętych, abyście i wy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością.

Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

* * *


(Orędzia dawane kościołowi każdego 25 dnia miesiąca)
przekazywane przez Marije Pavlović - Lunetti.

za: www.centrummedjugorje.pl/PL-H51/oredzia-z-25-dn…