Sw.Joanna
Bardzo mądre i prawdziwe.
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.