Nieprzejednany Wstecznik

Wybiegał z lekcji i wracał do domu. "Dziwny to był nauczyciel"

Dzieciństwo Jana Szczepanika przypadło na pierwsze lata autonomii galicyjskiej - urodził się w 1872 roku nieopodal Mościsk (obecnie Ukraina, obwód …
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.