Clicks434
Stylita
372

Boží slovo na den 16.1. A.D.2020

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď čistý!" A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: "Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš - jim na svědectví." On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad.
Mk 1,40-45
Stylita
Nic jsem nemazal. Pokud si autor smaže komentář, smazají se i reakce na komentáře.
Naštěstí nejsi Josko příliš vidoucí a nemusíš mít strach o matraci. Spát je kde. Skromnost je přednost ty jeden mystiku :))) Koukej, tady vzpomínka na jednoho šlechetného křesťana, který nebyl suchar :) sarkabayerova.blog.idnes.cz/blog.aspx
-------------------------------------------------
Joske
před 2 hodinami
Ježíš v počátku svého působení přikazoval uzdraveným lidem, aby o zázračném uzdraven…More
Naštěstí nejsi Josko příliš vidoucí a nemusíš mít strach o matraci. Spát je kde. Skromnost je přednost ty jeden mystiku :))) Koukej, tady vzpomínka na jednoho šlechetného křesťana, který nebyl suchar :) sarkabayerova.blog.idnes.cz/blog.aspx
-------------------------------------------------
Joske
před 2 hodinami
Ježíš v počátku svého působení přikazoval uzdraveným lidem, aby o zázračném uzdravení mlčeli. Byl si dobře vědom, že ochránci staré matrice musí reagovat. Když však zázračně uzdravení nemlčeli, nemohl už veřejně do měst a zůstával v pustinách. Vždy, když se narušuje matrice, jde vidoucím o život.
dorka2
Otec M. Kuffa pozýva na modlitbu sv. ruženca pred prezidentský palác 11. 2. 2020 o 12.00

www.youtube.com/watch
Mates5485 likes this.
Joske
Ježíš v počátku svého působení přikazoval uzdraveným lidem, aby o zázračném uzdravení mlčeli. Byl si dobře vědom, že ochránci staré matrice musí reagovat. Když však zázračně uzdravení nemlčeli, nemohl už veřejně do měst a zůstával v pustinách. Vždy, když se narušuje matrice, jde vidoucím o život.
Theodorá-Máriá likes this.
Joske likes this.
ekans
Myslím, že zabývat se tímto je zbytečné. Bylo zde před několika lety asi 10 registrací, které jednoznačně prohlásily, že věří v plochou Zem. Za kolika byl schovaný jediný člověk nevím. Že se k tomuto ansáblu připojil i bývalý pravoslavný kněz Libor Halík mne docela šokovalo. S ohledem na to co je schopen tvrdit pak už ani nepřekvapilo...

Samozřejmě, že Země je kulatá či mírně šišatá a informací …More
Myslím, že zabývat se tímto je zbytečné. Bylo zde před několika lety asi 10 registrací, které jednoznačně prohlásily, že věří v plochou Zem. Za kolika byl schovaný jediný člověk nevím. Že se k tomuto ansáblu připojil i bývalý pravoslavný kněz Libor Halík mne docela šokovalo. S ohledem na to co je schopen tvrdit pak už ani nepřekvapilo...

Samozřejmě, že Země je kulatá či mírně šišatá a informací a potvrzení o tom je spousta a je směšné to řešit. Pokud se nám něco nezdá, pak je to věc neznalosti fyzikálních zákonů či pochybnosti plynoucí z nevědomosti. Tak to je, ale vymlouvat to nikomu nechci. Blbost je věčná....

Samozřejmě, že samotná kreace představená extrémními kreacionisty je holý nesmysl, který je opět na úrovni ploché země a vše s tím spojené. je mi líto, pokud tomu někdo obětoval i celý život jako pan Kábrt, ale je to blbina. Pramení to opět z neznalosti, fundamentálnosti a laické zahleděnosti do vybraných faktů... Přání, otcem myšlenky..... Pravda je ta, že navzdory úletům a omylům i úspěchům na poli vědy je docela slušně rozklíčováno DNA a kosterní nálezy nejen zvířat, ale i lidí a tyto neomylně ukazují, jak doslova putoval člověk po planetě a kolik desítek tisíc let a proč.... Opět lze to hravě zdokumentovat. Sám bych byl asi příznivcem kreace, neboť pohádky jsou tak milé, ale současně užívám mozek a musím ctít pravdu a to co vidím.... Stálou neznámou a fascinující skutečností pro mne je, jak to vše bylo přes obrovskou časovou stopu a vnímám to jako něco úžasného.... Geologický čas je jiný než ten náš, a jiný je zase čas včely nebo jepice.... Obrovské vzdálenosti ve Vesmíru i možná i náš Vesmír je součástí dalších Vesmírů a prostorů o kterých se nám ani nezdá. tyto vzdálenosti, hmatatelné vzdálenosti jsou potvrzeny a stejně tak časové rámce kolem nás.... Žasněme, Bůh čas stvořil, podobně jako prostor.... Je to něco co jen pojmenováváme, ale naše představy hluboko zaostávají za skutečností samotnou.... V kontextu tohoto mne hluboce rozesmějí jakási poselství, kde se kdosi podepisuje jako Váš Ježíš nebo nebo podobného.... Je to směšné a neuctivé vůči Bohu.... vůči Tomu skrze něhož je vše stvořeno.... Ano STVOŘENO, protože jak tvoří Bůh je na něm..... Možná to byla kreace, ale hodně časově vzdálená a posazená u zvířat na druhy samé, kdo ví.... A jak s Adamem a Evou? Toť otázka a úskalí, že? Jak nám do toho zapadá Homoe sapiens a erectus, tak odlišné a spolu se vyskytující? Jak dědičný hřích atd.? Jak křovák a jak eskymák nebo číňan a aboridžinec? Stejná mitochodriální EVA....

Samozřejmě, že je blbost i to, že peklo je pod zemí, jak tady zase někdo kdysi šířil a opět pan Libor Halík s Kolským vrtem dokázal exhibovat.... Neskutečné.... A pak věřte věcem jiným co z pera takových pocházejí.....
ekans
nemysli, méně piš
Nemusíš mne korigovat soudruhu :) Mimochodem, trocha myšlení i psaní by se ti docela hodilo, myslím.
---------------------------
ekans
před 1 hodinou
nemysli, méně piš
ekans
Příště prosím 7 x pouze šest je málo, myslím.
----------------------------------------------
ekans
před 21 minutami

In nomine Jesus likes this.
Zedad
Vztahujme i my své ruce k Ježíši. ON uzdravuje.
....Vztáhl ruku, dotkl se ho....

Tatéž Ruka psala Prstem na kamené desky 10 přikázání.
Mezi nimi bylo i svěcení soboty-7.dne.
Stylito mám k tobě otázku. Jak na to nyní
na konci času pohlížíš? Je neděle papežské
rozhodnutí z důvodů svěcení neděle coby-
pohanský svátek boha slunce?
Stylita
Někteří učí, že Konstantin (je považován za svatého v orthodoxní větvi) udělal z křesťanství státní kult. To není úplně pravda, on jen povolil křestanům provozovat svůj kult a to beztrestně.
Setkal jsem se s tím u jehovistů a adventistů, kteří každý po svém šíří fikci o tom, že pravé křesťanstvo bylo svedeno na scestí tím, co udělal Konstantin a každá tato sekta tak činí z různého důvodu. …More
Někteří učí, že Konstantin (je považován za svatého v orthodoxní větvi) udělal z křesťanství státní kult. To není úplně pravda, on jen povolil křestanům provozovat svůj kult a to beztrestně.
Setkal jsem se s tím u jehovistů a adventistů, kteří každý po svém šíří fikci o tom, že pravé křesťanstvo bylo svedeno na scestí tím, co udělal Konstantin a každá tato sekta tak činí z různého důvodu. Jehovisté tím vysvětlují, že Svatá Trojice je jen přijetí modelu pohanské trojice bohů. Adventisti tím zůvodňují své svěcení soboty,neděle je prý jen zpohanštění soboty a prý je třeba světit sobotu, jak to dodnes činí židé.
Katolická církev i orthodoxní církve světí neděli jako den Vzkříšení Krista.
Kallistratos likes this.
Pěkně jsi to napsal co o tom druzí. No, ale co ty?
Myslíš si snad, že Slovo není úplná pravda?
Můj názor je, že přikázání je přikázání a byla jak
je psáno napsáná Prstem Božím na kamenné desky.
Stále věřím,že čas ještě nekončí a věrni Božímu Slovu
a Kristu Ježíši se ke konci všichni /věrní/příchýli pevně
k svěcení soboty
.
Stylita
Světím neděli. Tahle snaha o zavedení soboty mě připomíná vzdáleně ikonoborectví.
Kallistratos likes this.
Ako židia. Svätit sobotu a UKRIZOVAT Krista. Určite nezabudnite na talmud.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
V těch dnech se shromáždili Filišťané, aby vedli válku proti Izraeli, a Izrael vytáhl do boje proti Filišťanům a utábořil se u Eben-Ezeru, kdežto Filišťané se utábořili v Afeku. Filišťané se seřadili proti Izraeli, rozpoutal se boj a Izrael Filišťanům podlehl; padlo jich v boji na poli …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
V těch dnech se shromáždili Filišťané, aby vedli válku proti Izraeli, a Izrael vytáhl do boje proti Filišťanům a utábořil se u Eben-Ezeru, kdežto Filišťané se utábořili v Afeku. Filišťané se seřadili proti Izraeli, rozpoutal se boj a Izrael Filišťanům podlehl; padlo jich v boji na poli kolem čtyř tisíc. Když se lid vrátil do tábora, přední muži Izraele pravili: "Proč jen nás Hospodin dal dnes porazit od Filišťanů? Vezměme si ze Sila Hospodinovu archu, ať přijde mezi nás a vysvobodí nás z rukou našich nepřátel!" Lid tedy poslal do Sila, aby odtamtud byla přinesena archa Hospodina, který trůní na cherubech; s archou byli dva Eliovi synové, Chofni a Pinchas. Jakmile přišla Hospodinova archa do tábora, celý Izrael se dal do velikého křiku, až se země třásla. Když Filišťané uslyšeli takový křik, řekli: "Co znamená tenhle veliký křik v hebrejském táboře?" Když Filišťané zvěděli, že do tábora přišla Hospodinova archa, polekali se a pravili: "Jejich bůh přišel do tábora", a volali: "Běda nám! Běda nám! Kdo nás zachrání z ruky tohoto mocného boha? Neboť nic takového dosud nebylo! To je ten bůh, který bil Egypt všemi ranami na poušti. Filišťané! Vzchopte se a vzmužte se, nechcete-li se stát otroky Hebreů, jako oni byli otroky vašimi. Vzmužte se a bojujte!" Filišťané se pak dali do boje a Izraelité byli poraženi, takže každý utekl do svého stanu. Porážka byla převeliká; z Izraele padlo třicet tisíc pěšáků; Hospodinova archa byla ukořistěna a oba Eliovi synové, Chofni a Pinchas, zahynuli.
1Sam 4,1-11

Žalm:
Vysvoboď nás, Pane, pro svou lásku!

Nyní jsi nás zavrhl a zahanbil,
netáhneš už, Bože, s našimi vojsky.
Dopustil jsi, že jsme utíkali před odpůrci,
nabrali si lupu ti, kdo nás nenávidí.

Našim sousedům jsi nás vydal na pohanu,
našemu okolí v potupu a posměch.
Dopustils, že jsme se stali pro národy pořekadlem,
pohané nad námi posměšně kývají hlavou.

Vzbuď se, proč spíš, Pane?
Probuď se, neodháněj nás navždy!
Proč skrýváš svou tvář,
zapomínáš na naši bídu a útisk?
Zl 44

Evangelium:
Mk 1,40-45

Církevní kalendář:
sv. Marcel I. (+309)
Jeho pontifikát začal až tři roky po smrti předchůdce a trval jen krátce. Na církvi byly znát rány zasazené nevěrou jejích synů. Marcel byl přísný k odpadlíkům, kteří svou zradu chtěli ospravedlňovat. Pod jeho vedením byla v Římě církev znovu zorganizována, ale nový císař Maxentius ji začal podezírat. Papeže poslal do vyhnanství a ten záhy zemřel.
catholica.cz
Theodorá-Máriá likes this.
Svatý Marceli, přimlouvej se za křesťanstvo. Ty jsi ještě světil sobotu,
byl jsi v plné Pravdě.
Zajímalo by mne, zda Thea světí sobotu a jak...
Zedad
Theodorá-Máriá a počítala jsi ty nebo mnozí jiní, že jde skutečně o sobotu?
Stylita
Theodoro, píšeš , že sv. Marcel I. světil sobotu. Nemáš pro to jediný důkaz, jen vycházíš z toho, že o něco později Konstantin ustanovil za sváteční den neděli. To však není důkaz. Z několika listů křesťanských učitelů (ty byli napsány dávno před sv.MarcelemI.) víme , že Den Páně již v té době církev světila v neděli.
www.vira.cz/…/slaveni-nedele-…
CASD se docela radují, když je možnost svěcení soboty potírána, potvrzují si tím svoji "pravost".
Svědci Jehovovi zase podobně vnímají, když jsou odmítáni a nebo vyhazováni od domovních dveří. Opět pravost - vždyť jsme pronásledováni.... :) Mohou věřit v plno nesmyslů a leckdy se i mnoha lidem v takových sektách dostane přátel, vztahů, dokonce i režimu, který hledali a nebo jsou uzdraveni z …More
CASD se docela radují, když je možnost svěcení soboty potírána, potvrzují si tím svoji "pravost".
Svědci Jehovovi zase podobně vnímají, když jsou odmítáni a nebo vyhazováni od domovních dveří. Opět pravost - vždyť jsme pronásledováni.... :) Mohou věřit v plno nesmyslů a leckdy se i mnoha lidem v takových sektách dostane přátel, vztahů, dokonce i režimu, který hledali a nebo jsou uzdraveni z různých citových či vztahových zraněních díky určitému systému pospolitosti, drilu a nabídce komunitní sounáležitosti, sociálnímu respektu a začleněnosti. Takže u některých samotná doktrína může být okrajová záležitost. Samozřejmě je tam určitý díl hledačů a vzdělanců, větší než v lenivých společenstvích tradičních Církví. Opravdu ale víra není o sobotě či neděli.... vykládejte to nemocnému dítěti, až se nad ním budete sklánět v noci a modlit se za uzdravení.... A nebo až na nás sáhne kmotřička smrt a my budeme opouštět toto místo, kde se můžeme svými prsty dotknout klávesnice... Přemýšlejme co je podstatné... Jedině Láska a smuten každý den, v kterém jsme něco dobrého neučinili pro bližní....
Joske likes this.
Zedad
Theodorá-Máriá to si nemyslím
Doložit prosím. U CASD se jistě najde mnoho materiálů.... Ale opět je to jen povrchní potěr. Mimochodem Theo, hodláš vystoupit z ŘKC a nebo tam už nejsi a nebo inklinuješ jinam? Poměrně mne překvapuje zmatečný záběr, který máš a nesourodé náboženské prvky. Buď jsi prolezla nějaké sekty a nebo hledáš jen podružné důvody k dialogu. Jinak si to neumím vysvětlit.