Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks158

OTVORTE SI OĆI,CHODÍTE DO FALOŚNEJ CIRKVI,NEVIESTKY,KTORÚ VEDIE ANTIKRISTOV VIKÁR.

Laudetur Jesus Christus.

UŽ SI KONEČNE OTVORTE OĆI,ŽE CHODÍTE DO FALOŚNEJ CIRKVI,KTORÚ VEDIE ANTIKRISTOV VIKÁR.

VÁM MILOVANÝ KŃAZI SPASITEĽ ODKAZUJE:

"ZATVÁRATE OČI PRED PRAVDOU,ŽE MÔJ DRUHÝ PRÍCHOD SA BLÍŽI A VEDIETE MOJE NIČ NETUŠIACE DUŠE,KTORÉ VÁM BOLI ZVERENÉ ZA TÝM,KTORÝ TERAZ SEDÍ NA STOLCI MÔJHO VIKÁRA,NO NIE JE ODO MŇA,ALE OD MÔJHO NEPRIATEĽA......
HOVORÍM VÁM NEBUDEM MAŤ MILOSRDENSTVO A MOJA TRESTAJÚCA RUKA DOPADNE NA VÁS MOJI MILOVANÝ ZASVÄTENÝ SLUŽOBNÍCI,AK SA NESPAMÄTÁTE...UŽ NEMÁTE ČAS...UŽ NEMÁTE ČAS!!!!!"

A ja som toho svedok jeho nehodný,biedny a pokorný služobník tu na zemi medzi vami.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
Peter(skala)
🙄 znova to isté... ja, ja, ja... Ty, Ty, ty ... som povedal 😀
PetraB
Pýcha předchází pád, Petře