Kamil Horal
22.3K

Veľký zázrak sv.Barbary-záchrana v horiacom dome...o jediný deň sa predlži tvoj život

Zázrak sv.Barbary

Sv.Barbara je od pradávnych čias patrónkou umierajúcich.K nej sa utiekajú o pomoc a prosia v smrteľných mukách veriaci,ked sa duša lúči s telom a odchádza na svoj posledný súd a musí prijať údel zomrelých...

Je stará modlitba a zasvätenie pod ochranu sv.Barbary,ktorá vyprosuje milosť,aby umierajúci dostal čas na zmierenie sa s Bohom a ľudmi a sv.spovedou a prijímaním sa pripravil na odchod z tohto sveta.Veľa starších ľudí sa modlí k sv.Barbore,aby im vyprosila milosť pripravenosti na smrť.

Uvádza sa aj veľký zázrak,ktorý urobila sv.Barbora...
Je rok 1448 mestečko Gorz Holandsko,žil tu velký ctiteľ sv.Barbary-Henrik Kock,ktorý sa celý život modlil k sv.Barbare o šťastnú smrť-pripravený sviatosťami.Mal už 70 rokov a v lete sa vracal z poľa, po ťažkej práci domov.Ĺahol si do postele a zabudol zhasiť sviecu horiacu pri posteli a zaspal.Svieca dohorela a spadla a začala horieť slama,od ktorej začal horieť celý domom.Ked sa Henrik prebudil, už plamene šľahali po dome a dusil sa,chcel vybehnuť z domu,ale už nevládal,spadol a šaty mu začali horieť.Vedel,že je to jeho hodina smrti a vtedy si v strašných bolestiach a strachu spomenul na sv.Barbaru a prosil o pomoc.

V tej chvíli sa plamene rozostupili po okrajoch a vo veľkej svetelnej žiare stála pred ním postava v nadpozemskej kráse....som Barbara,pretože si ma celý život uctieval a prosil o šťastnú hodinu smrti....tak ti to splním...a podala mu ruku a Henrik cítil silu,ktorá ho zdvihla a viedla z domu,lebo plamene sa rozostupili pred ním.Svätica ho vyviedla von z domu na lúku do rosy pred horiaci dom.Ukázala jeden prst a povedala ...o jeden deň som Ti vyprosila predlženie života,aby si sa mohol vyspovedať,prijať sviatosť Oltárnu a modliť sa a takto budeš pripravený na odchod z tohto sveta.Ešte sa sklonila nad trpiacim Henrikom a prežehnala ho.Potom sa rozplynula.
Ĺudia dobehli a hasili požiar,videli ležať na tráve Henrika,zavolali mu kňaza,ako žiadal , vyspovedal sa a prijal sv.oltárnu a modlil sa modlitby umierajúcich.A na druhý deň zaopatrený spokojne umrel.
To všetko opísal kňaz,očitý svedok menom Theodor Paul: Ja som bol pri umierajúcom,vyspovedal som ho,zaopatril a vypočul som si jeho svedectvo ako ho sv.Barbara zachránila.Ten príbeh zaznamenali v starých holandských kronikách.

Preto,komu naozaj záleží na vlastnej spáse,nech sa odovzdá pod ochranu mocnej svätice sv.Barbary a modlí sa k nej denne o šťastnú hodinku smrti,aby mohol byť zaopatrený sviatosťami a pripravený na odchod z tohto sveta.
Môžem to osobne potvrdiť,ako dedko 92 ročný sa denne modlil k sv.Barbare a obrázok s modlitbou umierajúcich mal pri sebe v nemocnici a zomrel zaopatrený.
Sv.Barbara patrí k najväčším a najznámejším sväticiam z čias prenasledovania kresťanov v rímskej ríši.Patrí od pradávna k 14 svätým pomocníkom v núdzi,ku ktorým sa utiekali s modlitbou o pomoc naši predkovia.
Podľa prastarej legendy sťal hlavu vlastnej 20 ročnej dcéry jej pohanský otec Dioskorus dňa 4.decembra roku 236 za panovania rímskeho cisára Maximina Thrácskeho.Pri poprave sv.Barbary sa nebo zatemnilo a zarachotili hromy a jeden blesk zasiahol do meča jej pohanského otca Dioskura a zabil ho.
Sv.Barbara sa vyobrazuje ako vznešená panna s korunou na hlave,v pravej ruke drží palmovú ratolesť a meč,v ľavej je veža s troma oknami.


piakatarina shares this
639
Velmi inspirujúce
Kamil Horal shares this
632
Veľký zázrak svätej Barbory