Clicks455
Quas Primas
2
Światło pośród mroków FAŁSZYWEGO ekumenizmu youtube.com/watch?v=9J9Y3eZlb7UMore
Światło pośród mroków FAŁSZYWEGO ekumenizmu

youtube.com/watch?v=9J9Y3eZlb7U
Weronika....S
Mroki ekumenizmu? A wobec tego co z Janem Pawłem II, który ,,wystartował,, będąc papieżem jako ekumenista i za jego pontyfikatu ekumenizm nabrał rozpędu.
V.R.S.
Nic. Byli już w dziejach papieże "mrocznych czasów"Kościoła. Kościół ich wszystkich odpowiednio ocenił. Z różnych powodów, np. Honoriusza, Jana XII czy Aleksandra VI.
Było też światło papieży "mrocznych czasów" świata takich jak czasy Leona Wielkiego czy Grzegorza Wielkiego. To byli prawdziwie wielcy papieże i warto przypominać ich postacie, że można zostać wielkim i świętym bez poklasku …More
Nic. Byli już w dziejach papieże "mrocznych czasów"Kościoła. Kościół ich wszystkich odpowiednio ocenił. Z różnych powodów, np. Honoriusza, Jana XII czy Aleksandra VI.
Było też światło papieży "mrocznych czasów" świata takich jak czasy Leona Wielkiego czy Grzegorza Wielkiego. To byli prawdziwie wielcy papieże i warto przypominać ich postacie, że można zostać wielkim i świętym bez poklasku popularnej opinii świata a nawet jej na przekór. Zwłaszcza czasy Grzegorza Wielkiego to czasy opisywane dzieciom w szkołach jako "wieki ciemne". Kościół był wówczas światłem. Dzisiaj duchowni projektują światło świata na swoją fasadę (por. np. wordpress.com/…10/05/r-de-mattei-bazylika-sw-piotra-sprofanowana/