01:54:35
Grauss
7243.2K
BITVA o VÍDEŇ 1683 (FILM) Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Vídně 1683 Turci zažili u Lepanta sice těžkou porážku, ale jejich duch dobyvačnosti neustal. Když jim francouzský "Král slunce" - …More
BITVA o VÍDEŇ 1683 (FILM)

Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Vídně 1683

Turci zažili u Lepanta sice těžkou porážku, ale jejich duch dobyvačnosti neustal. Když jim francouzský "Král slunce" - Ludvík XIV. Nabídl dohodu proti Rakousku, znovu osnovali své válečné plány. Zanedlouho se směrem k Evropě vydalo obrovské mohamedánské vojsko, podmanilo si východní Orient, bezohledně proniklo Maďarskem a nakonec stálo před branami Vídně. Ve válečném prohlášení Turci císaři napsali: "Vezmeme ti tvé malé království a jeho obyvatelstvo vyhubíme." Celá Evropa byla opět ve velkém nebezpečí. Kdyby se Turkům podařilo dobýt Vídeň, tak by celý křesťanský Západ padl pod islámskou nadvládu. Přesila muslimských vojáků a jejich brutalita zničila jakoukoliv naději. Proti tureckému vojsku se 160 000 muži stálo pouze 12 000 křesťanských vojáků. Bylo nemožné porazit více než 10-ti násobnou přesilu! V této velké nouzi vyzval císař k 40-ti hodinové modlitbě, která se měla konat ve všech kostelích. Zúčastnil se jí on a celý jeho dvůr. Věděl, že proto, aby zůstala Evropa křesťanská, může nyní pomoci už jen Bůh.

Polský král Sobieski nabídl císaři Ludvíku svou podporu. Nejprve však putoval do národní svatyně v Čenstochové a tam složil k nohám Panny Marie, Královny Polska, svůj kord a svěřil se do její ochrany. Krátce po té přislíbili pomoc císaři i Bavoři, Frankové, Šváby a Angličané. Křesťanské vojsko mělo však přesto pouze 60 000 vojáků, a ti stáli proti tureckému vojsku, které vzrostlo na 260 000 mužů. V této téměř beznadějné situaci si císař zavolal na pomoc kazatele a divotvůrce, italského kapucína Marca ď Aviana, který mu již mnohokrát dobře poradil. P. Marco ď Aviano přišel a slavil 8. září 1863 (na svátek narození Panny Marie) s vojáky mši svatou. Král Sobieski o ní své manželce napsal: "P. Marco nám dal svoje požehnání. Všichni jsme přijali z jeho rukou svaté přijímání. Měl pro nás výjimečný proslov a ptal se nás, zda máme dokonalou důvěru v Boha. Na naši jednohlasnou odpověď jsme měli vícekrát opakovat slova, Ježíš, Maria! On je skutečně muž Boží. "

12. září 1683 došlo k rozhodující bitvě. Císař Leopold odevzdal každému prvnímu praporu svého regimentu zástavu s vyobrazením Neposkvrněné Panny Marie. Před východem slunce slavil páter Marco s veliteli na Kahlenberg-u mši svatou, na které ministroval král Sobieski. Páter Marco obětoval na této mši Bohu svůj život za vítězství nad Turky. Potom napadla křesťanská vojska nepřátelský tábor s heslem "Maria, přečistá Panna!" Jejich důvěra v pomoc Panny Marie jim dodávala neuvěřitelnou odvahu. Páter Marco procházel mezi vojáky s křížem v ruce a žehnal bojové šiky, povzbuzující především ty, kteří byli v největším nebezpečí. Po prvních úspěších křesťanského vojska vypukla v nepřátelském tureckém táboře přes obrovskou převahu taková panika, že se obávaný velitel Kara Mustafa a s ním všichni jeho vojáci dali na útěk. Zanechali po sobě 15 000 stanů a už se nevrátili zpět.

Když během děkovné mše svaté, chtěl Králi Sobieski-mu, kazatel vzdát poctu za jeho zásluhy, král ho přerušil, vstal, klekl si před obraz Panny Marie, složil k jejím nohám svůj meč a před všemi přítomnými nahlas vyznal: "Ona je vítězem!". Papež Inocenc XI. povýšil z vděčnosti den vítězství, 12. září, na svátek "Jména Panny Marie".
Kuczman78 shares this
3
😡
VáclavH shares this
3
K dnešnímu výročí nějakou klasiku
andrej pribis shares this
4
👏
petaub123 shares this
6
what?
dansimes22
Drazí, jen si dovolím - císařem byl náš Leopold I. Habsburský , nikoli Ludvík, Maďarsko neexistovalo, jen Uherské království, polský král je Jan III. Sobieski, nikoli jen Sobieski, vím, že komentář překládá stroj, ale tady by to malou opravu zasloužilo. Děkuji.
gelur shares this
48
Filmy.

Všetko filmy
mjablko shares this
17
Duch-film.

Duchovní videa a filmy
asharat
Otazka Vpadu a Islamizacie Zapadnej Europe je aktualna i dnes viac nez inokedy
Stylita shares this
334
filmy.

...
hrané filmy v čj a sj
výběr z české a slovenské sekce