Clicks648
olinka
3
"Deviatnik k sv. Jozefovi", aby našla sv. Rodina príbytok. "Deviatnik k sv. Jozefovi", aby našla sv. Rodina príbytokMore
"Deviatnik k sv. Jozefovi", aby našla sv. Rodina príbytok.

"Deviatnik k sv. Jozefovi", aby našla sv. Rodina príbytok
Public domain
dyk
Ten deviatnik je tu dosť chaoticky daný. Dá sa to nájsť niekde na nete?
...
modlitba.sk
Peter(skala)
Ďakujem, pomohlo ako dobrá príprava 😇 👏
olinka
9. DEŇ
Orodovník v nebi

ÚVAHA

Boh zveril svätému Jozefovi ochranu svojho Syna Ježiša a jeho Nepoškvrnenej Matky na zemi, a hojne sa mu odmenil za tú vernú službu šťastím v nebi. My, ktorí vzhliadame k osobe tohto svätého muža, ako ku svojmu vzoru tu na zemi, považujeme ho zároveň za svojho orodovníka pred Božím trónom v nebi.
Obraciame sa k nemu s prosbou o pomoc, aby sme boli schopní žiť …More
9. DEŇ
Orodovník v nebi

ÚVAHA

Boh zveril svätému Jozefovi ochranu svojho Syna Ježiša a jeho Nepoškvrnenej Matky na zemi, a hojne sa mu odmenil za tú vernú službu šťastím v nebi. My, ktorí vzhliadame k osobe tohto svätého muža, ako ku svojmu vzoru tu na zemi, považujeme ho zároveň za svojho orodovníka pred Božím trónom v nebi.
Obraciame sa k nemu s prosbou o pomoc, aby sme boli schopní žiť pokorne, podľa jeho príkladu a umierali raz tiež v prítomnosti Ježiša a Márie a spolu s ním hľadeli na tvár Božiu.
Zverujeme sa vždy orodovaniu svätého Jozefa, zvlášť v rôznych potrebách a ťažkých životných situáciách.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty si ako spravodlivý a zbožný muž, Máriin snúbenec, Ježišov ochranca a pestún bol v nebi zvlášť oslávený. Buď vždy naším orodovníkom pred tvárou Božou, aby sme s tvojou pomocou žili sväto, šťastne umierali a od Boha obdržali večnú radosť.
Pomôž nám, aby sme po svojej smrti dostali z rúk samotného Otca nášho v nebi príbytok, ktorý nám Ježiš pripravil vo svojom kráľovstve. Amen.

Litánie k svätému Jozefovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože - zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože - zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože - zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh - zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária - oroduj za nás.

Svätý Jozef - oroduj za nás.

Preslávny potomok Dávidov - oroduj za nás.

Svetlo patriarchov - oroduj za nás.

Ženích Božej Rodičky - oroduj za nás.

Šľachetný strážca Panny - oroduj za nás.

Pestún Božieho Syna - oroduj za nás.

Starostlivý ochranca Kristov - oroduj za nás.

Hlava slávnej Rodiny - oroduj za nás.

Jozef najspravodlivejší - oroduj za nás.

Jozef najčistejší - oroduj za nás.

Jozef najmúdrejší - oroduj za nás.

Jozef najmocnejší - oroduj za nás.

Jozef najposlušnejší - oroduj za nás.

Jozef najvernejší - oroduj za nás.

Zrkadlo trpezlivosti - oroduj za nás.

Milovník chudoby - oroduj za nás.

Príklad robotníkov - oroduj za nás.

Ozdoba domáceho života - oroduj za nás.

Ochranca panien - oroduj za nás.

Opora rodín - oroduj za nás.

Útecha ubiedených - oroduj za nás.

Nádej chorých - oroduj za nás.

Patrón umierajúcich - oroduj za nás.

Postrach zlých duchov - oroduj za nás.

Ochranca svätej Cirkvi - oroduj za nás.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V: Ustanovil ho za pána svojho domu.

R: A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa:
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženích preblahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme Ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pane, nech nám pomôžu zásluhy ženícha Tvojej najsvätejšej Rodičky. A čo by sme sami nemohli dosiahnuť, daj nám milostivo na jeho orodovanie. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Svätý Jozef, panenský Ježišov pestún, najčistejší ženích Panny Márie, každý deň pros za nás samého Ježiša, Božieho Syna, aby sme posilnení Jeho milosťou, v živote viedli víťazný boj a po smrti prijali od Neho víťaznú korunu.

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.

Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.

Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu.

Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti, a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
Amen.
🙏