Clicks935

Orędzia Matki Bożej przekazane Ks. Gobbiemu, dotyczące Polski!

,,Do Kapłanów umiłowanych Synów Matki Bożej"

157 Znak dla wszystkich Częstochowa, 28.07.1978

a Przyprowadziłam cię do tego Narodu, który został wiele razy poświęcony Mojemu Niepokalanemu Sercu i który ogłosił Mnie oficjalnie swoją Królową. Z tego Sanktuarium Czuwam nad nim, Opiekuję się nim, Pocieszam go, Wzmacniam i Bronię.

b Stał się Moją własnością, gdyż został Mi powierzony przez poświęcenie każdego Memu Niepokalanemu Sercu. Synowie jego są tego świadomi, bo odnawiają często to poświęcenie i żyją nim.

c Patrz, jak Kościół tu żyje i kwitnie, choć od tylu lat i na tyle sposobów jest prześladowany! Seminaria nie mają już dosyć miejsc, by przyjąć młodzieńców pragnących zostać Kapłanami. Kościoły są pełne wiernych. Duchowieństwo nosi szaty Kapłańskie. Ośrodkiem wszelkiej modlitwy jest Jezus w Eucharystii – otaczany czcią, miłowany i wystawiany do publicznej adoracji.

d Wszystko, co dzieje się w tym narodzie, stanowi znak dla całego Kościoła. Byłoby tak we wszystkich częściach świata, gdyby ludzie przyjęli skierowane do nich w Fatimie zaproszenie do poświęcenia się wszystkich Mojemu Niepokalanemu Sercu. Uzyskałabym pokój dla świata i większe uświęcenie dla Kościoła.

e Tymczasem świat pogrąża się w morzu nienawiści i przemocy, a Kościół przeżywa okres wielkiego utrapienia.

f Obecnie jednak, synowie Moi umiłowani, jest Moja godzina!

g Poprzez was, Moi Kapłani, wzywam teraz wszystkich ludzi do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. W ten sposób dacie waszej Niebieskiej Mamie możliwość interwencji, by doprowadzić Kościół do największej wspaniałości, a świat przygotować na przyjście Królestwa Mojego Syna Jezusa.


Święta Noc, 24.12.1981

238 W kołysce cierpienia

a Moi najmilsi synowie, czuwajcie ze Mną na modlitwie i w oczekiwaniu. To jest Święta Noc.

b W chwili gdy największa cisza otacza wszystko, nad światem unosi się wielka modlitwa Matki. Przenika Niebiosa i otwiera je, aby pozwolić zstąpić Mojemu Boskiemu Synowi.

c Patrzę w Jego oczy, słyszę bicie Jego serduszka, pieszczę matczynymi rękoma Jego maleńkie rączki. Kładę Go w kołysce, zrobionej z ubogiego żłobu, wśród dokuczliwego chłodu nocy i lodu zamykającego wszystkie serca.

d Kołyska, do której wkładam Moje Niebieskie Dziecię w tę Świętą Noc, sporządzona jest z cierpień i udręk wszystkich ludzi. Podczas tego Bożego Narodzenia modlitwa waszej Niebieskiej Mamy staje się bardziej żarliwa. Łączy się z bólem wszystkich i z rozpaczą wielu Moich dzieci.

e Patrzę na mękę narodu polskiego, który cały został Mi poświęcony. W ostatnich dniach wiele razy powierzył Mi go Mój Papież. Naród ten przeżywa dramatyczne godziny swojej Kalwarii i niesie krzyż śmiertelnego cierpienia.

f Z matczyną troską patrzę na jego małe dzieci, cierpiące zimno i głód, na jego młodzież więzioną i internowaną. Spoglądam na jego rozdzielone rodziny, na mężczyzn, którzy toczą nierówną walkę dla obrony ludzkich praw, i na kobiety wylewające wiele gorzkich łez.

g W to Boże Narodzenie naród polski, który kocham miłością szczególną, staje się znakiem ostrzegawczym dla wszystkich i symbolem tego, co czeka obecnie całą biedną ludzkość.

h W kołysce tego ogromnego cierpienia składam dziś Moje Niebieskie Dzieciątko.

i Módlcie się o otwarcie dla Niego wszystkich serc. Otwórzcie na oścież drzwi przychodzącemu Jezusowi Chrystusowi. W chwili waszego największego ucisku wytryśnie z Jego Bożego Narodzenia ogromne światło, aby na nowo narodziła się cała ludzkość.


Toronto (Kanada), 26.08.1983 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

270 Matka Oczyszczenia

a Najmilsi synowie, spójrzcie Moimi miłosiernymi oczyma na różne formy zła, które aktualnie dręczą ludzkość i Kościół, a również i wy będziecie wylewać łzy bólu i głębokiego współczucia. Moim Sercem kochajcie wszystkich waszych braci, a waszymi staną się ogromne cierpienia Moich biednych dzieci.

b Jestem Królową wszystkich narodów, a Moja władza królewska – to miłość. Chce ona doprowadzić serca wszystkich ludzi do większej wspólnoty życia z Jezusem, by Ojciec został uwielbiony – w tryumfie Swojego Ducha Miłości.

c Noście w swym życiu cierpienia narodów, zniewolonych przez ludzi odrzucających Boga i szerzących wszelkimi środkami ateizm.

d Polska, której Królową zostałam oficjalnie ogłoszona, stanowi znak tego nieustannego, krwawego prześladowania.

e Iluż osobom przeszkadza się w tych narodach wyznawać wiarę! Iluż odsuwa się na bok z powodu ich wierności Jezusowi i Kościołowi!

f Od wielu lat czerwony smok rozszerzał swe panowanie nad tymi narodami. Prześladuje on Moje dzieci najbardziej podstępnymi i wyszukanymi sposobami.

g Odczujcie w waszych sercach głęboką ranę, którą zadaje Mi zabijanie milionów dzieci w łonach matek; grzech, który się rozlewa i zwodzi dusze; niemoralność niszcząca sumienia jak straszliwy rak; zagubienie młodzieży – ofiar zepsucia, narkotyków i przemocy; zniszczenie wielu ognisk rodzinnych.

h Bierzcie również udział w cierpieniach Kościoła, który przeżywa godzinę największego opuszczenia. Jakże to Moje Umiłowane Dziecko jest chore!

i Noście w waszych sercach cierpienia Jezusa i Moje, wywołane stanem agonii, w jakiej znajduje się Kościół we wszystkich częściach świata. Naucza się błędu i rozszerza się go w formie dwuznacznych, nowych kulturowych interpretacji Prawdy. Ulega się duchowi świata, rozszerzającego swój zgubny wpływ i prowadzącego wiele dusz do wybierania grzechu, do usprawiedliwiania go i życia w nim. Brak wiary rozprzestrzenia się i w wielu miejscach kultu usuwa się obrazy świętych, a nawet – waszej Niebieskiej Mamy.

j Odstępstwo rozszerzyło się teraz w całym Kościele – zdradzonym nawet przez niektórych Biskupów, porzuconym przez wielką liczbę Kapłanów, opuszczonym przez tak wiele dzieci i profanowanym przez Mojego przeciwnika.

k Mój mały synu, idź znowu we wszystkie strony świata i z mocą ogłaszaj wszystkim ludziom Moje posłanie.

l Są to czasy waszego oczyszczenia, straszne i bolesne. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek powinniście patrzeć na Mnie, aby doznać pociechy, obrony i ocalenia.

m Jestem Mamą na te wasze czasy. Jestem dla was Matką w godzinie obecnego oczyszczenia.

Mediolan, 7.02.1984

285* Jestem waszą Matką, Jestem Królową Polski

a Patrzę z troską na naród, który został Mi oficjalnie poświęcony. Na jak wielkie niebezpieczeństwa i zło jest narażony, jak wielka burza mu grozi!


b Widzę ciężki Krzyż, który niesie. Patrzę na jego synów, którzy cierpią głód i zimno, na tak wiele dzieci, które płaczą, na młodzieńców rozczarowanych i nie mających bezpiecznej przyszłości, na ludzi, którzy walczą o to, aby żyć bardziej po ludzku, na tyle rozbitych rodzin.

c Widzę cierpienia Kościoła w tych trudnych chwilach. Do jego wnętrza przeniknęła zasadzka podziału i kompromisów z duchem tego świata. Także tu próbuje się rozprzestrzeniać dym błędu i niewierności. Szuka się ratunku w ucieczce do łatwych układów z tymi, którzy chcą Kościół zniszczyć i rozbić. Zapanował rozdźwięk między Biskupami, Kapłanami, osobami zakonnymi i wiernymi.

d Wytyczam drogę dla ocalenia Kościoła – drogę pewną. Wskazałam ją wtedy, gdy ukazałam się w Fatimie, aby dać przesłanie, które powinno być przez wszystkich przyjęte i wprowadzone w czyn.

e Jest to droga poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, droga nieustannego odmawiania Różańca Świętego, droga nawrócenia, modlitwy i pokuty.

f Tę Moją drogę ukazałam wszystkim należącym do Kapłańskiego Ruchu Maryjnego.

g To jest Moje Dzieło i rozszerzyłam je we wszystkich częściach świata, aby wszystkich prosić o wejście do bezpiecznego schronienia Mego Niepokalanego Serca.

h Jakże jestem smutna z powodu oficjalnego odrzucenia, które Mnie spotkało, oraz z powodu przeszkód napotykanych przez Mój Ruch w Polsce.

i Słuchajcie waszych Biskupów, odmawiajcie Różaniec, poświęcajcie się Mojemu Sercu, czyńcie pokutę, a Ja Sama rozszerzę w sposób niezwykły Moje Dzieło w całym waszym kraju.

j Jesteście w przededniu wydarzeń ciężkich i bolesnych. Potrzebujecie Mojej obrony i opieki. Wzywam zatem was wszystkich do ufności i nadziei. Powinniście wiedzieć, że Ja zawsze Jestem z wami.

k Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Trwajcie w milczeniu, pokorze, modlitwie. Kocham was i dzięki waszej odpowiedzi pragnę ocalić waszą Ojczyznę przed Moim przeciwnikiem, czerwonym smokiem.