Clicks48

Ja sam Gospod, Bog tvoj,

koji te držim za desnicu, koji ti govorim: "Ne boj se! Ja sam tvoj pomoćnik!