Clicks1.2K
Coburg
11

Kráľovná pokoja, 25. septembra 2020, Medžugorie : Modlitba a pôst konajú zázraky

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Som s vami tak dlho, pretože Boh je veľký vo svojej láske i v mojej prítomnosti. Pozývam vás, deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe. Nech je mierou vášho života láska a nezabudnite, deti moje, že modlitba a pôst konajú zázraky vo vás a okolo vás. Všetko, čo konáte, nech bude na slávu Božiu, a potom nebo naplní vaše srdce radosťou a pocítite, že vás Boh miluje a mňa posiela, aby zachránil vás i zem, na ktorej žijete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Coburg
Rúhanie sa začína nebezpečne množiť, vyzerá to na sústredený útok. Myslím, že po tomto rúhaní príde otvorené prenasledovanie.
ľubica
dalšie zmeny sú predpovedané na október:jesusmariasite.org/…fication-will-begin-this-fall/
johanika
Danka, biskup jedinej diecézy na Islande (Reykjavík) je Slovák - Dávid Tencer. A keďže RKC na Islande nespadá pod žiadnu cirkevnú provinciu, biskup Tencer je najvyšším predstaviteľom RKC, spadá priamo pod pápeža. Na celom ostrove žije roztrúsených 13 000 katolíkov.
Peter(skala)
Biskup Tencer Cap. spadá priamo pod pápeža z toho dôvodu, že ako kapucínsky reholník a hodnosťou najvyšší predstavený RKC na Islande (biskup) nemá väčšieho nadriadeného ako pápeža. Kongregacia pre biskupov je "len" podporným orgánom v Cirkvi.

Zaujímalo by ma, ako reagoval Mons.Tencer na toho "transgender Ježiša."
🤔
Coburg
Nedávno som hovoril s jedným pátrom Martinom -. kapucínom čo tu bol na návšteve z Islandu, hovoril, že duchovná situácia je na Islande katastrofálna.
Peter(skala)
ani sa nečudujem, Tancer je typuický vidlák:postaví strom, zasadí strom, vypije, zaje, oslavi, aj zabafkááááá, pokrstí... ale nemá zmysel pre posvätno a nevie zdvyhnuť varovný prst. Jeho cesta na Island bol skôr utek z reality, ktorý si síce Boh použil pre začiatok - nakolko biskupa tam ešte nemali - ale je čas na zmenu - podobne ako so Šaulom a Davidom. Šaula si Boh použil ako 1.vladcu národa, …More
ani sa nečudujem, Tancer je typuický vidlák:postaví strom, zasadí strom, vypije, zaje, oslavi, aj zabafkááááá, pokrstí... ale nemá zmysel pre posvätno a nevie zdvyhnuť varovný prst. Jeho cesta na Island bol skôr utek z reality, ktorý si síce Boh použil pre začiatok - nakolko biskupa tam ešte nemali - ale je čas na zmenu - podobne ako so Šaulom a Davidom. Šaula si Boh použil ako 1.vladcu národa, ale ked Boh videl, že Šaul už nemá zmysel pre Jeho plany, tak na jeho miesto povolal Dávida - odvažneho, ktorý mal zmysel viac pre Božie ako ľudske plány
Kallistratos
Postaví strom? To jako vážně Peter? :)) Ale buďme rádi za biskupa, severské země mají s katolictvím vždy problém... Asi tam není dost vína a jen Thorovo kladivo. 😉
johanika
A keď sa nad tým zamyslíme, vzhľadom na "galavečer" OTO 2020, ani sa veľmi od Islandu nelíšime. Bohužiaľ.
Dana22
ISLAND

Ohavné urážanie Pána Ježiša a Panny Márie.
Cirkev na Islande ide s dobou?!!!

Na Islande sa propaguje hrozné kreslené zobrazenie nášho Pána Ježiša Krista ako fúzatej ženy ako súčasť reklamy na nedeľnú školu, ktorú zverejnila oficiálna islandská cirkev.

Podľa Breitbarta mediálny zástupca Islandskej cirkvi Petur Georg Markan reklamu obhajoval slovami: "Snažíme sa prijať spoločnosť takú, …More
ISLAND

Ohavné urážanie Pána Ježiša a Panny Márie.
Cirkev na Islande ide s dobou?!!!

Na Islande sa propaguje hrozné kreslené zobrazenie nášho Pána Ježiša Krista ako fúzatej ženy ako súčasť reklamy na nedeľnú školu, ktorú zverejnila oficiálna islandská cirkev.

Podľa Breitbarta mediálny zástupca Islandskej cirkvi Petur Georg Markan reklamu obhajoval slovami: "Snažíme sa prijať spoločnosť takú, aká je. Máme najrôznejších ľudí a musíme sa trénovať, aby sme hovorili o Ježišovi ako o bytosti." v tomto kontexte všelijaké. ““

Trval na tom, že je v poriadku zobrazovať Ježiša s bradou a ženskými časťami tela: „Najmä preto, že je skutočne dôležité, aby sa každý človek videl v Ježišovi.“

Minister cirkvi Guorun Karls-og Helgudottir rúhavo vyhlásil: „Niektorí ľudia to interpretujú ako trans Ježiša, iní ako ženu. Niektorí vidia Máriu s bradou a iní vidia rodiacu sa osobu.“

tfp.org/…sus-christ-as-a-bearded-woman/
Dana22
BOH je tu!
A koná.
Dobrá správa!
rekatolizácia?
christianitas.sk/…tolicky-biskup-od-16-storocia/
tovika
Vážím si všech, kteří z Medžugorje a ostatních mimořádných poselství čerpají inspiraci a posilu v duchovním životě. Chtěla bych však poukázat na knihu Johannese Rothkranze: Lži z Medžugorji