Ana Luisa M.R
225
Ana Luisa M.R
Binecuvântări ale Rozariului: (Magisteriul Papilor)

1. Păcătoșii obțin iertarea.

2. Sufletele însetate sunt potolite.

3. Cei care sunt legați își văd lanțurile rupte.

4. Cei care plâng vor găsi fericirea.

5. Cei care sunt ispitiți găsesc pacea.

6. Nevoiașii primesc ajutor.

7. Religioșii vor fi reformați.

8. Ignoranții vor fi instruiți.

9. Cei vii vor câștiga declinul spiritual.

10. Cei …More
Binecuvântări ale Rozariului: (Magisteriul Papilor)

1. Păcătoșii obțin iertarea.

2. Sufletele însetate sunt potolite.

3. Cei care sunt legați își văd lanțurile rupte.

4. Cei care plâng vor găsi fericirea.

5. Cei care sunt ispitiți găsesc pacea.

6. Nevoiașii primesc ajutor.

7. Religioșii vor fi reformați.

8. Ignoranții vor fi instruiți.

9. Cei vii vor câștiga declinul spiritual.

10. Cei morți vor fi eliberați de pedepse dacă se recită Rozariul pentru ei.
Ana Luisa M.R
1. Cine recită cu credință mare Rozariul va primi haruri speciale.

2. Vă promit protecția mea și cele mai mari haruri celor care vor recita Rozariul.

3. Rozariul este o armă puternică împotriva infernului, va distruge viciile, va elibera de păcat și ne va apăra de erezii.

4. Va face să înflorească virtuțiile și faptele bune și va obține pentru sufletele cele mai abundente îndurări divine; va …More
1. Cine recită cu credință mare Rozariul va primi haruri speciale.

2. Vă promit protecția mea și cele mai mari haruri celor care vor recita Rozariul.

3. Rozariul este o armă puternică împotriva infernului, va distruge viciile, va elibera de păcat și ne va apăra de erezii.

4. Va face să înflorească virtuțiile și faptele bune și va obține pentru sufletele cele mai abundente îndurări divine; va înlocui în inimi iubirea lumii cu iubirea lui Dumnezeu, elevându-le la dorirea bunurilor cerești și eterne. Câte suflete se vor sfinți cu ajutorul acestuia!

5. Cei care se încred în mine prin Rozariu nu vor pieri.

6. Cel care va recita Rozariul meu cu devotament, meditând misterele sale, nu va fi asuprit de nenorocire. Păcătosul se va converti; dreptul va crește în har și va deveni demn de viața veșnică.

7. Cei cu adevărat devotați Rozariului nu vor muri fără să primească Sfintele Taine ale Bisericii.

8. Cei care recită Rozariul vor găsi în timpul vieții și în ceasul morții lor lumina lui Dumnezeu și plinătatea harurilor Sale.

9. Voi elibera foarte repede din Purgatoriu sufletele dedicate Rozariului meu.

10.Adevărații fii ai Rozariului meu se vor bucura de o mare glorie în cer.

11. Ceea ce veți cere prin intermediul Rozariului, veți obține.

12. Cei care vor răspândi Rozariul meu, vor fi ajutați de mine în toate necesitățile lor.

13. Eu am obținut de la Fiul meu ca toți membrii Confreriei Rozariului să-i aibă ca frați în timpul vieții și în ceasul morții pe sfinții din cer.

14. Toți care recită cu fidelitate Rozariul meu sunt copiii mei dragi, frații și surorile lui Isus Cristos.

15. Devotamentul față de Rozariul meu este un mare semn de predestinare.