Clicks1.3K

Mariánske sestry - hrdinské roky

Coburg
2
Mariánske sestry, Pracovité, pokorné, slúžiace Bohu a ľudom. Takto ich poznám a preto aj odporúčam. Na Slovensku niet takého druhého príkladu, aby si už v demokracii sestry sami museli kúpiť (!) a …More
Mariánske sestry, Pracovité, pokorné, slúžiace Bohu a ľudom. Takto ich poznám a preto aj odporúčam. Na Slovensku niet takého druhého príkladu, aby si už v demokracii sestry sami museli kúpiť (!) a vlastnými rukami renovovať svoj vlastný kláštor či sídlo. Mariánske sestry v Drienovci tým prešli. Odporúčam ich do pozornosti! Sú predmetom úcty, ale aj útokov neprajníkov a zlomyseľníkov. Všetko znášajú s trpezlivosťou a v modlitbe. Prosím, pomôžte týmto sestrám, kto ako môžete. Ďakujem! A. Selecký

Číslo účtu IBAN : SK95 0900 0000 0004 4019 1277.

Kláštor Clementissime Pater
Drienovec č. 3
044 01 Drienovec

marianske-sestry.mariales.com
Dudko
Ako rúcali Kristovo tisícročné kráľovstvo v Taliansku?
christianitas.sk/…-lozami-zjednotenie-talianska/
johanika
Sestričky sú vzácne poklady, ktorých význam si ani neuvedomujeme.
Ony svojimi nepretržitými modlitbami, prácou v nemocniciach, ústavoch, školách... nám pomáhajú niesť bremená na tomto svete a dláždia nám cestu k spáse.
Vďaka, sestričky.