szuirad1
105

Panno Święta, co w Ostrej świecisz Bramie…

Fot. Aw58 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikim
W Wilnie w czwartek 16 listopada odbędą się główne uroczystości z okazji wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia. Równie uroczyście celebrowany będzie ten niezwykły dzień w Białymstoku, który od roku 1945 do 1991 roku był tymczasową stolicą archidiecezji wileńskiej. Maryjne święto poprzedziła tam Nowenna do Matki Miłosierdzia. Przez 300 lat nabożeństwo to było odprawiane w dzisiejszej stolicy Litwy, w roku 1945 do białostockiej fary przeniósł Nowennę wygnany przez Sowietów metropolita, ksiądz arcybiskup Romuald Jałbrzykowski.

W Wilnie uroczystości Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia otacza specjalny Odpust. Trwa on od 12 do 19 listopada, w tym roku pod hasłem „Królowa Pokoju”. Podczas licznych Mszy świętych i nabożeństw odprawianych w tych dniach w Ostrej Bramie, szczególną intencją wiernych archidiecezji wileńskiej jest prośba o pokój serc. W czasie Odpustu w bocznej kaplicy pobliskiego kościoła św. Teresy ustawiony jest sarkofag ze szczątkami męczennika – ofiary komunizmu, biskupa Teofiliusa Matulionisa, ogłoszonego błogosławionym w czerwcu.

W czwartek 16 listopada w kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie odbędzie się prezentacja książki pt. „Maryja z Ostrej Bramy. Strażniczka polskich Kresów”, autorstwa salezjanina ks. Jarosława Wąsowicza. Wydano ją z okazji przypadającej w tym roku 90. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej.

W Wilnie, podczas ośmiu dni Odpustu w Kaplicy Ostrobramskiej i kościele św. Teresy odprawionych zostanie w sumie aż 70 Mszy świętych. Wszystkie Eucharystie i Nabożeństwa są celebrowane nie tylko w językach litewskim i polskim, ale też angielskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, włoskim, francuskim i hiszpańskim. W te dni do Ostrej Bramy ściągają bowiem czciciele Matki Bożej z całego świata.

W równie okazały sposób uroczystość NMP Ostrobramskiej obchodzona jest w Białymstoku, który od roku 1945 do 1991 był faktyczną stolicą archidiecezji wileńskiej. Wiernych archidiecezji białostockiej do uroczystości przygotowała przeprowadzona w bazylice katedralnej Nowenna Opieki Matki Miłosierdzia, odprawiana już od około 370 lat. Pierwotnie nabożeństwo to kultywowane było przez 300 lat w Ostrej Bramie.

Do białostockiej fary pw. Wniebowzięcia NMP przeniósł je, wygnany w 1945 roku przez Sowietów (wraz z całą kurią oraz profesorami seminarium duchownego, m.in. ks. Michałem Sopoćko, orędownikiem kultu Miłosierdzia Bożego) ks. arcybiskup Romuald Jałbrzykowski, metropolita wileński.

Od 1977 roku Nowenna jest odprawiana w specjalnej kaplicy białostockiej fary, która została poświęcona przez ówczesnego kardynała metropolitę krakowskiego, Karola Wojtyłę. W kaplicy znajduje się wierna kopia wizerunku ostrobramskiego. W 1995 roku ten, otoczony wielką czcią wiernych obraz, w obliczu którego wielu doznało szczególnych łask, został obdarzony papieskimi koronami.

Na Nowennę (hasłem tegorocznej jest: „Z Maryją napełnieni Duchem Świętym”) która na każdy dzień posiada własny temat modlitwy i rozważań, licznie przybywali wierni z poszczególnych dekanatów i parafii całej archidiecezji białostockiej. Kazania podczas dziewięciodniowej modlitwy głosili kapłani wyznaczeni przez ks. abp. Tadeusza Wojdę, metropolitę białostokiego. Również obecność wszystkich alumnów i profesorów miejscowego seminarium duchownego jest stałym elementem tej Maryjnej, listopadowej modlitwy. Nowenna kończy się dziś, 16 listopada, uroczystością NMP Matki Miłosierdzia, która jest główną patronką Archidiecezji Białostockiej.

Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej początkami swymi sięga II połowy XVI wieku. Wówczas to na świeżo wzniesionych murach obronnych miasta, na bramie zwanej Miednicką lub Krewską, a później Ostrą, zawieszono wizerunek Matki Bożej. Dziś nie wiadomo, jak wyglądał ten pierwotny wizerunek Maryi, gdyż został on zniszczony podczas działań wojennych w pierwszej połowie XVII stulecia. Po ich zakończeniu i remoncie murów – tym razem od strony miasta – na Ostrej Bramie, w miejsce zniszczonego, zawieszono nowy, znany dziś wizerunek Madonny. Od strony zewnętrznej, nad bramą umieszczono obraz Chrystusa Salwatora (Zbawiciela).

Większość znawców historii Ostrej Bramy uważa, że obraz Matki Miłosierdzia został namalowany w XVI wieku w Wilnie przez nieznanego autora szkoły włoskiej, ale są też tacy którzy jego powstanie wiążą z Krakowem. Tak naprawdę, do dziś nie wiadomo, kto, kiedy i gdzie namalował ten niezwykły wizerunek. Wiadomo natomiast, że do rozszerzenia jego kultu bardzo mocno przyczynili się karmelici bosi, którzy przy Ostrej Bramie, w roku 1626 wybudowali klasztor i kościół pw. św. Teresy. Niemały udział w rozsławieniu cudownego obrazu Maryi miał też Adam Mickiewicz, który uczynił to poprzez umieszczenie w inwokacji „Pana Tadeusza” słynnej strofy:

Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, [...]
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.


W dużej mierze, dzięki tym pełnym wiary, słowom narodowego wieszcza cudowny wizerunek – przedstawiający Matkę Boską w stanie błogosławionym, z długimi, delikatnymi palcami dłoni złożonych na piersiach, lekko skłonioną głową, nakrytą chustką i złotym wotywnym półksiężycem, umieszczonym na dole obrazu – jest znany i czczony w całej Polsce, a także w wielu miejscach świata, a szczególnie tam, gdzie biją polskie serca.

Adam Białous

Read more: www.pch24.pl/panno-swieta--c…