Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks143
Coburg
8

Život Cirkvi (správy)

Zatiaľ viri probati pre Amazóniu nebudú
Vatikán, 12.2.2020 (kath.net) 026 026 - Pápež František v pondelok v rozhovore s niektorými biskupmi USA zo štátov Arizona, Colorado, New Mexico, Utah a Wyoming pri ich návšteve ad limina povedal, že ľudia, ktorí sú zameraní na vysviacku viri probati alebo diakoniek budú po-synodálnou apoštolskou exhortáciou „Querida Amazonia“ sklamaní. Informovala o tom CNS.
Biskup Oscar Solis zo Salt Lake City agentúru CNS informoval, že pápež neuviedol podrobnosti o „Querida Amazonia“, ale jasne oznámil, že v súčasnosti vo vysviacku viri pobati neverí. Dodal však, že diskusia o tom sa ešte neskončila. Pápež tiež varoval biskupov, že mnohí v médiách sú zafixovaní iba na tieto dva body. Zdôraznil, že pre neho samotného je však výzvou zameranie sa na sociálne, pastoračné, ekologické a kultúrne otázky.
„Ján Pavol II. má byť učiteľom Cirkvi a patrónom Európy“

K 100. výročiu narodenia sv. Jána Pavla II. bude 17. mája 2020 slávnostná svätá omša na Námestí sv. Petra v Ríme

Varšava, 11.2.2020 (kath.net/jg) 026 024 – Arcibiskup Stanislav Gadecki, predseda Biskupskej konferencie Poľska v liste predsedom biskupských konferencií na celom svete vyzval podporiť jeho iniciatívu menovania pápeža Jána Pavla II. za učiteľa Cirkvi a spolupatróna Európy. Arcibiskup Gadecki píše:
„Cirkev v Poľsku podala príslušnú žiadosť pápežovi Františkovi. V novšej minulosti nebolo nikoho, kto toľko urobil pre Európu, ako svätý pápež Ján Pavol II. On prinavrátil Európe jej časť zabudnutú za železnou oponou. Ján Pavol II. Európe stále znova pripomínal jej korene, rímske právo, grécku filozofiu a židovsko-kresťanské dedičstvo. Súčasná kríza je volaním po návrate k spoločnému dedičstvu kresťanstva. Ján Pavol II. je týmto spôsobom učiteľom Cirkvi a strážcom európskych hodnôt.
Jeho myslenie bolo poznačené vydarením zmierením tradície a obnovy. Jánovi Pavlovi sa podarilo spojiť bohatú a kreatívnu syntézu rôznych smerov myslenia na základe Božieho zjavenia a odovzdaného pokladu viery. Jeho vyváženosť medzi tradíciou a modernou život Cirkvi obnovila a osviežila.“
Na záver pozval arcibiskup Gadecki všetkých na slávnostnú svätú omšu 17. mája 2020, v predvečer 100. výročia narodenia sv. Jána Pavla II. na Námestí sv. Petra v Ríme.

Lurdská Panna Mária zasiahla???
Nemecko: Marx už nebude „kandidovať“ na predsedu BKN
Bonn, 11. 2.2020(kath.net) 026 023 - Predseda Biskupskej konferencie Nemecka, kardinál Reinhard Marx, v deň Lurdskej Panny Márie listom oznámil, že sa už nebude k dispozícii pri voľbe nového predsedu BKN.
„ ... Považujem za správne už teraz pred voľbou nového predsedu na jarnom zasadnutí BKN oznámiť, že nebudem na druhé obdobie k dispozícii. Na konci druhého obdobia by som mal 72 rokov a skoro nato sa skončí aj môj úrad arcibiskupa Mníchova a Freisingu. Myslím, že na rad by mala prísť mladšia generácia. A možno je aj lepšia častejšia zmena v tomto úrade. Úrad som vykonával rád, ale ‚všetko má svoj čas‘ (Kohelet).“

Viedeň: Výzva k zmiereniu Cirkvi a slobodných murárov ...

Viedeň, 12.2.2020 (kath.net/KAP) 026 027 - „Lóža a oltár“ - tak znie názov novej knihy viedenského kňaza, bývalého diplomata a člena Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, Michaela Heinricha Weningera. Na 500 stránkach vysvetľuje, prečo „možno rozhodne byť katolíkom a súčasne slobodomurárom“. Svoje názory predstavil na prezentácii knihy vo Viedni v utorok. Povedal, že cestuje po celom svete a katolícki členovia lóží ho stále znova oslovujú: „Oni mi opisovali svoje problémy vo svedomí a duševné tiesne, lebo nevedia, či sú kvôli členstvu v lóži naozaj exkomunikovaní. A ja som im s pokojným svedomím oznámil, že to tak nie je.“
V 20 právnych aktoch pápeži od 18. storočia odsudzovali slobodomurárov ako tajných sprisahancov, heretikov a nepriateľov viery. A naopak mnohí antiklerikálni slobodomurári zohrávali veľkú úlohu proti vplyvu Cirkvi na politiku, spoločnosť a školstvo. Treba samozrejme rozlišovať medzi rôznymi druhmi slobodných murárov, ako vyhlásil Weninger. Myslel tým „regulárne“ lóže pod patronátom Veľkej lóže Anglicka, do ktorej patria aj slobodní murári Rakúska s katolíkom a veľmajstrom Georgom Semlerom a ďalej povedal:
Cirkev dlho nerozlišovala medzi regulárnymi slobodnými murármi a inými, občas aj sektárskymi a proticirkevnými prúdmi. Na svete sú dva milióny katolíkov, ktorí sú členmi regulárnej slobodomurárskej lóže.“

Pionierska práca kardinála Franza Königa

Už v neskorých 60. rokoch viedenský arcibiskup, kardinál Franz König viedol po Druhom vatikánskom koncile (1962-65) rozhovory v rakúskymi, nemeckými a švajčiarskymi slobodomurármi, ktoré vyvrcholili v r. 1970 v spoločnom „Vyhlásení z Lichtenau“. Výsledkom bolo, že slobodomurárstvo nie je náboženstvo, no s Katolíckou cirkvou má spoločné prikázanie bratskej lásky k človeku, ako povedal Weninger a pokračoval:
„Kliatby Cirkvi voči slobodomurárom sa teraz majú už považovať len za historický relikt. Proti tomuto pozitívnemu hodnoteniu ich vzťahu stál žiaľ negatívny výsledok regionálneho dialógu Biskupskej konferencie Nemecka so slobodomurármi. Napriek tomu sa okrem iných aj kardinálovi Königovi podarilo odsúdenie slobodomurárov -ako bolo v cirkevnom práve ešte v r. 1917 - z nového vydania Kódexu kánonického práva (CIC) v r. 1983 vyškrtnúť. Dňa 27. novembra 1983 vstúpil do platnosti nový CIC a slobodomurárstvo sa tam nespomína ani slovkom.“
„Problémom však bolo vyhlásenie Kongregácie pre náuku viery z 26. novembra 1983 - iba deň predtým, ako vstúpil nový CIC do platnosti – a to uvádzalo: Úsudok Cirkvi voči slobodomurárom je nezmenený a teda aj exkomunikácia katolíckych slobodomurárov naďalej platí. Prefektom Kongregácie pre náuku viery bol vtedy kardinál Jozef Ratzinger. To spôsobilo zmätok.“

Deklarácia nemá cirkevnoprávny účinok, no mala predsa istú teologickú závažnosť. Weninger pravdaže nenechal na tejto deklarácii suchú nitku. Hlavnú kritiku podával nasledovne:
„Od 18. storočia do r. 1983 sa pápežský respektíve vatikánsky postoj voči slobodomurárstvu prečesal cez hrebeň. Ratzinger sa neskôr ako pápež Benedikt XVI. tiež niekoľkokrát stretol s veľmajstrami lóží a jeho deklarácia z r. 1983 pritom nehrala úlohu.“

Gestá zmierenia

Georg Semler, veľmajster Lóže Rakúska, ocenil Weningerovu knihu ako dôležitý krok k zmiereniu s významnými objasneniami. Aj on zdôraznil, že slobodomurárstvo nie je náboženstvo, o straníckej politike a náboženstve sa v lóžach vôbec nehovorí a dodal: „No možno treba ešte nejaké oficiálne gestá zmierenia medzi Katolíckou cirkvou a slobodnými murármi.“
S tým Weninger súhlasil a vyhlásil:
„Stretnutie veľmajstrov so zástupcami Cirkvi – s pápežom alebo prefektom Kongregácie pre náuku viery – na ktorom sa ešte raz oficiálne toto zmierenie osloví, by malo stačiť. Veď cirkevnoprávne je vlastne všetko objasnené.“

Pápežovi, kardinálom v Ríme aj kardinálovi Schönbornovi vraj svoju knihu už odovzdal, ako povedal Weninger. A reakcie obdarovaných? „Bez výnimky blahovoľné!“
ľubica
Papież Benedykt XVI jest nadal papieżem
( viete to niekto preložiť do sk ? ???)
nereid2
pripravuje sa slovenský preklad
ľubica
vdaka prekladatelom!!!! 👍 🤗 🙏
nereid2
ľubica
Kňaz, člen Vatikánskej kúrie sa chce zmieriť so slobodomurárstvom - sám je však slobodomurár
.......................................
cesta do pekla...... 🙄 ... ten kto nemá rozum podopretý katolíckou vierou, je ako zblázený kompas, ukazuje chaos a nie pravdu, preto jeho duša stroskotala.....
sv. Maximilián celý svoj život zameral na Nepoškvrnenú, aby mu pomohla zničiť slobodomurárstvo, preto to …More
Kňaz, člen Vatikánskej kúrie sa chce zmieriť so slobodomurárstvom - sám je však slobodomurár
.......................................
cesta do pekla...... 🙄 ... ten kto nemá rozum podopretý katolíckou vierou, je ako zblázený kompas, ukazuje chaos a nie pravdu, preto jeho duša stroskotala.....
sv. Maximilián celý svoj život zameral na Nepoškvrnenú, aby mu pomohla zničiť slobodomurárstvo, preto to jeho heslo, resp. zvolanie po každom desiatku ruženca: „Ó Mária, bez dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, a zvlášť za nepriateľov Cirkvi sväté a za tých, ktorí sú Ti zverení.“
ľubica
sv. Maximilián celý svoj život zameral na Nepoškvrnenú, aby mu pomohla zničiť slobodomurárstvo, preto to jeho heslo, resp. zvolanie po každom desiatku ruženca: „Ó Mária, bez dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, a zvlášť za nepriateľov Cirkvi sväté a za tých, ktorí sú Ti zverení.“
...................................

dúfam …More
sv. Maximilián celý svoj život zameral na Nepoškvrnenú, aby mu pomohla zničiť slobodomurárstvo, preto to jeho heslo, resp. zvolanie po každom desiatku ruženca: „Ó Mária, bez dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, a zvlášť za nepriateľov Cirkvi sväté a za tých, ktorí sú Ti zverení.“
...................................

dúfam že katolíkovi dôjde, že kto sú ti nepriatelia..... a ešte k tomu vnútri RKC! a ako sa v texte píše:...kardinálovi Königovi podarilo odsúdenie slobodomurárov -ako bolo v cirkevnom práve ešte v r. 1917 - z nového vydania Kódexu kánonického práva (CIC) v r. 1983 vyškrtnúť. Dňa 27. novembra 1983 vstúpil do platnosti nový CIC a slobodomurárstvo sa tam nespomína ani slovkom.“
...........................................
preto je RKC v takom úbohom stave ako je! kardináli a pápeži 60 rokov XX. st. ,koketovali s hriechom slobodomurárstva, ktoré bolo jasne odsúdené bulami predchádzajúcich vodcov RKC! Máte čo ste chceli! Pustili ste si potkanov / Weninger, Semler ...../ do kuchyne a tí sa vám rozliezli po všetkých miestnostiach domu RKC! A namiesto toho aby ste ich likvidovali, ešte ich aj krmite!!!! Tlieskaju im novocirkevni kardináli ako Schönborn, Marx....
......................................
a toto znie ako výsmech: „Problémom však bolo vyhlásenie Kongregácie pre náuku viery z 26. novembra 1983 - iba deň predtým, ako vstúpil nový CIC do platnosti – a to uvádzalo: Úsudok Cirkvi voči slobodomurárom je nezmenený a teda aj exkomunikácia katolíckych slobodomurárov naďalej platí. Prefektom Kongregácie pre náuku viery bol vtedy kardinál Jozef Ratzinger. To spôsobilo zmätok.“
Deklarácia nemá cirkevnoprávny účinok, no mala predsa istú teologickú závažnosť. Weninger pravdaže nenechal na tejto deklarácii suchú nitku. Hlavnú kritiku podával nasledovne:
„Od 18. storočia do r. 1983 sa pápežský respektíve vatikánsky postoj voči slobodomurárstvu prečesal cez hrebeň. Ratzinger sa neskôr ako pápež Benedikt XVI. tiež niekoľkokrát stretol s veľmajstrami lóží a jeho deklarácia z r. 1983 pritom nehrala úlohu.

...........................

Plač, plač, plač..... 🤨 🤨 🤨 .....
Ako sa môže zmieriť Pán Ježiš so satanom? To je nereálne!!!
- Žiadni ženatí knazi?! 👍
- Mons.Marx už nebude predseda KBS ?! 👍
- slobodomurarstvo pod hrozbou exkomunikacie 👍

Inač ten Weninger je poriadny týpek:) že ešte nie je exkomunikovaný, tak to fakt problem
🤨