Clicks148
Coburg

Ruženec - najsilnejšia zbraň

Posolstvo Panny Márie

Ruženec - najsilnejšia zbraň


„Milé deti, ďakujem, že ste tu v modlitbách.
Deti moje, dajte si svoje životy do poriadku a majte silnú vieru, budete ju potrebovať, aby ste sa prispôsobili zmenám, ktoré prídu. Nebuďte prekvapení z toho, čo sa okolo vás deje, nezabúdajte, že čím viac sa bude šíriť neprávosť, tým viac sa láska medzi vami ochladí.
Boží hnev, ktorý sa nedá zastaviť, padne na toto ľudstvo, ale moje verné deti budú chránené. Premena všetkého sa udeje pred vašimi očami. Boh neustále skúša vašu vieru a ak som tu, má vám ukázať cestu, ktorú máte nasledovať k Bohu a dať vám veľké odmeny.
Deti moje, dávajte si pozor na tých, ktorí vás žiadajú postaviť veci sveta pred Boha. Počúvajte pozorne, keď ku vám niekto hovorí, počúvajte a pochopíte, či sú to Božie slová, alebo nie.
V dnešnej dobe vidím, že niektoré z mojich detí zanechali modlitbu svätého ruženca pre ľahkovážnosti, ale ešte raz vám hovorím: Svätý ruženec je najsilnejšia zbraň v boji proti zlu. Tak sa vás deti pýtam: na ktorej strane chcete byť? Žiadam vás o lásku a úctu, pretože to prinesie mnoho duchovného prospechu. Buďte ako prví apoštoli, modlite sa s radosťou Ducha Svätého, buďte verní svätému Písmu.
Milované moje deti, zastavte odpor, posudzovanie, ego a závisť, nikto nie je predo mnou lepší ako iní, ste moje deti, a ja by som vás chcela viesť do svetla. Nezarmucujte ma, ale buďte svedkami triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca. Nikdy sa nebojte, moja ochrana je pre vás, všetkých verných a pokorných.
Teraz vás opúšťam s mojím materským požehnaním v mene Otca, Syna i Ducha Svätého, Amen.“


Prostredníctvom Giselle Cardiovej, Trevignano Romano, 13 júl 2021