Clicks13
vi.news

Francis cay đắng vĩnh biệt bậc thầy nghi lễ, người tổ chức chuyến đi, Alitalia - và Phúc âm

“Đừng bao giờ nói rằng những lời chia rẽ đến từ miệng của các nhà lãnh đạo tôn giáo, chỉ có những lời cởi mở và hòa bình thôi”, Francis nói với các nhà lãnh đạo Tin lành và Do Thái vào ngày 12 tháng 9 tại Budapest - trong khi Chúa Kitô nói rằng “Tôi không đến để mang lại hòa bình, mà là một thanh gươm ”(Mt 10,34).

Hơn nữa, Francis đã mô tả Năm Mới và Ngày Lễ Chuộc Tội của người Do Thái là “những khoảnh khắc của ân sủng và lời kêu gọi đổi mới tinh thần” - mặc dù chúng dựa trên sự phủ nhận Đấng Christ.

Ông ta tuyên bố rằng những người Do Thái [tôn giáo] là “huynh đệ trong đức tin của Cha Abraham của chúng ta” - ngụ ý rằng đức tin của Abraham và đức tin của Chúa Kitô là hai thứ khác nhau nhưng không phải vậy. Theo John 3:36 chỉ có những người con thật sự của Abraham mới tin vào Đấng Christ và "ai từ chối tin người Con Trai sẽ không thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn ở anh ấy."

Trong chuyến bay đến Budapest, Francis nói rằng cuộc hành trình này là một trong những cuộc chia tay: lần cuối cùng với Chủ nhân nghi lễ Ms Guido Marini, lần cuối cùng với người tổ chức du lịch Msgr Dieudonné Datonou, và lần cuối cùng với Alitalia sẽ được đổi thương hiệu vào tháng 10.

#newsYwjkbponzb