Clicks25
fil.news

Obispong Aleman, Panganib ng Islamisasyon Dahil sa Kawalan ng Pananampalataya at Ipinanganganak

Mayroong panganib na ang Europa ay magiging islam hindi sa pamamagitan ng digmaan ngunit sa pamamagitan ng mga patakaran ng ampunan at ang pagbubuntis ng mga bagong dating, sinabi ni Obispo Rudolf Voderholzer ng Regensburg, Germany, sa homiliya sa Altötting noong Hulyo 8.

Sinabi ni Voderholzer na sa teolohiya, masasabing ang Islam ay "ang kasalungat ng Kristiyanismo".

Sa parehong pagkakataon, itinuro ni Voderholzer na ang Kanluran ay dapat pangunahing matakot hindi sa panlabas na kalaban ngunit sa kawalan nito ng pananampalataya at mababang bilang ng ipinanganganak.

picture: Rudolf Voderholzer © Mesolithikum, CC BY-SA, #newsGectsdjisd