Účasť biskupa Jozefa Haľka na pohode bola aj témou homílií. Jednu sme zachytili. Prinášame prepis podstatnej časti

Účasť biskupa Jozefa Haľka na pohode bola aj témou homílií. Jednu sme zachytili. Prinášame prepis podstatnej časti.

Môžem ja svoje kňazstvo, môžem ja svoje biskupstvo znevážiť na nejakej akcii, ktorá nie je hodná mojej prítomnosti?

„Poviem ešte v závere tohto príhovoru takú myšlienku, ktorú teraz vnímam tak časovo.

Teraz práve, keď sú rozličné púte, tu je také miesto, kde aj naši otcovia biskupi, aj kňazi kážu Božie Slovo a reagujú na dôležité okolnosti doby, v ktorej žijeme. Čítal som teraz na niektorých webových portáloch o hudobnom festivale Pohoda a tento festival je vždy tak nejako spojený aj s rozličnými škandálmi. Bola aj taká búrka, smršť, kde aj niektorí zahynuli a potom boli tam aj rozličné také škandály, keď tam boli pozývaní aj rozliční duchovní, atď. A teraz aj spoločnosť sa potom tak nejako delila, že ktorí, akí duchovní tam môžu prísť, a ktorí nemôžu prísť, atď. Je to vlastne hudobný festival pre mladých ľudí, ktorí tam prichádzajú z rozličných komunít, rozličného vierovyznania.

Môj osobný názor je taký, že ja ako kresťan-katolík, keby som mal svoje dieťa, určite by som ho na takýto festival nepustil. To je môj osobný názor, každý má svoju slobodu, že kde sa chce zabávať, alebo pri akých okolnostiach, alebo, či to je tá vhodná zábava. To sú také, ako keby workshopy, tak jednotlivé postavené pódia, kde vystupujú speváci rozličného druhu, žánru, hudby aj zo zahraničia.

Je to taký známi festival a teraz vlastne sa tam dostal pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy. No a si predstavte, že neviem, ja nepoznám tie okolnosti dopodrobna, len tak sa trošku dovtípim, asi azda, a tento kňaz, biskup, keď ho tam aktivisti pozvali, mal tam takú spovednicu, kde spovedal mladých ľudí.

Neviem, či ste to registrovali a reagovali na túto správu. A on bol skoro vyhlásený za homofóba roka, to znamená za, to je jedno, či to je duchovná autorita, alebo svetská autorita, ktorý bojuje proti hnutiu LGBTI. To znamená aktivistom a ľuďom, ktorí uznávajú, alebo ktorí preferujú ten život bez morálky, ktorý je proti Evanjeliu, proti Ježišovmu učeniu, ktorý my jednoznačne odsudzujeme ako kresťania, ako veriaci ľudia, lebo to sú hriechy, ktoré voláme hriechy Sodomy a Gomory. Čiže sú to jasné veci, neprípustné z hľadiska našej kresťanskej viery, aby sme vôbec nad tým uvažovali a vôbec boli tolerantní, že každý má slobodu a žije si ako chce. No tak pred tú spovednicu, pred tú časť, kde on spovedal, tak prišli tí aktivisti z dúhovou vlajkou a demonštrovali proti jeho prítomnosti na tomto festivale. Čo je, myslím si, že v danej situácii správne, preto že každý, keď má právo v demokratickej spoločnosti povedať svoj názor, tak môže byť aj na takomto festivale.

Ale ten paradox, ktorý vnímam, možno bol pozvaný, neviem, ale z môjho pohľadu, ja ako kňaz, by som povedal takto: Je toto to správne miesto, na ktoré máme my prichádzať, či už kňazi, alebo biskupi? A nedostávame sa potom do takej konfrontácie, ktorá je zbytočná? Predstavte si napríklad mňa, kňaza, čiže môžem ja ako kňaz vystaviť Kristovo kňazstvo provokácii? Výsmechu? Alebo nejakému nepriateľstvu? My máme svoju pôdu, odkiaľ môžeme pôsobiť! Predstavte si, keby bola nejaká zábava, diskotéka, a teraz ja by som tam išiel, poviem si, ja som taký, chcem všetkých zachrániť a všetci ma berú a podobne… Ja by som išiel na takú zábavu, keď už si tak poriadne pripijú a keď sú tam aj drogy, všetko.

Čo myslíte, ako by prijali kňaza, keby tam boli rozliční mladí ľudia, nemyslím teraz len z našej farnosti, alebo bola by to nejaká centrálna zábava? Kedysi vraj v Raslaviciach boli také diskotéky, kde dokonca boli propagované aj na istom rádiu a diali sa tam riadne veci. To sme len počúvali, o čom boli zábavy, diskotéky v Raslaviciach! A teraz si predstavte, kňaz tam príde ako kňaz, čo myslíte, tlieskali by mu? Nenadávali by na kňaza? Bez ohľadu na to, aký je to kňaz?

Viete čo pomocný biskup Haľko povedal v jednej situácii na adresu RTVS? Ako je možné, že na tejto televíznej stanici bol seriál, kde sa bozkávajú dve ženy? Ako je možné, že verejnoprávna televízia dáva takýto seriál?

A to bol taký jeho krok v úvodzovkách „nešťastný“, že ho temer vyhlásili za homofóba roka. Čo vlastne povedal tento pomocný biskup? Pravdu! To, čo povedal Ján Krstiteľ! To je svätosť, hovoriť pravdu! Nie mlčať! Byť odvážny! Ale zase na druhej strane byť veľmi prezieravý a múdry! Vedieť, kde môžem prísť, vedieť kde je moje pole pôsobenia! Môžem ja svoje kňazstvo, môžem ja svoje biskupstvo znevážiť na nejakej akcii, ktorá nie je hodná mojej prítomnosti?
Pochopili ste bratia a sestry tie protiklady, ktoré tam vznikajú – a tie nepriateľstvá? Na jednej strane jedni povedia, budú tlieskať, dobre, ide za tými mladými a mladých treba aj vyspovedať. Ale keď na takomto mieste je príležitosť na páchanie hriechov, nemorálností a sú tam aj drogy a sú tam aj iné veci. Ja to tak nemám presne všetko tak preštudované; prečítané mám len tak námatkovo, ale keď niektoré veci si prečítam tak necítim, že toto je dielo Božie, lebo sa tam dejú veci, ktoré sú vhodné pre nás kresťanov.

A teraz si predstavte, nie je práve naše miesto v spovednici vo farnostiach, na pútiach, rozličných mládežníckych stretnutiach, ktorých je myslím si, že veľmi veľa, ale prichádzajú tam tí, ktorí majú sa vyspovedať? A teraz si predstavte, že napríklad kňaz môže povedať, že: Boh ťa miluje, nerob si z toho nič, že žiješ v ťažkom hriechu? Nemá byť pre nás aj pre Cirkev, pre kňazov, pre biskupov, toto znak svätosti, hovoriť pravdu vhod, či nevhod, hovoriť Božie slovo? Nemá byť pre nás toto oslobodzujúce a ozdravujúce pre spoločnosť, že ja ako kňaz, keď sa stretnem s človekom inej sexuálnej orientácie, povedať mu takto: Boh ťa miluje, drahý brat, drahá sestra, ale vieš, obráť sa, konaj pokánie, Boh ti pomôže, Boh ti dá milosť, vráť sa na správnu cestu! Uvedom si svoje pomýlenie!

Kto to môže povedať? Možno si tak niekedy povieme aj vo svojich rodinách voči svojim deťom: Kto som ja, aby som niekoho upozorňoval? Veď budem zlý, veď ma budú nenávidieť! Ale toto je moje poslanie, ohlasovať Božiu pravdu! Napomínať! Či si matka, či si otec, či si kňaz, či si biskup, či si kamarát alebo kolega niekoho na pracovisku. Lebo ty si priam povinný toto povedať, keď tvoj brat a sestra žije v hriechu. A ty vieš, že žije! A aj keď aj ty máš nejaké nedokonalosti, si aj tak morálne povinný upozorniť tohto človeka!

Bratia a sestry, rozmýšľajme aj nad touto svätosťou. Čo obnáša svätosť. Svätosť je o vydávaní účinného a pravdivého svedectva, že sme naozaj tým, kým sme. A že veríme a vyznávame to, čo je súčasťou nášho kresťanského života.

Nech nám Pán Ježiš dá silu k tomu, aby sme všade, kde sme, na každom mieste, aby sme svedčili svojim životom, aby tá naša svätosť bola účinná, uzdravujúca a premieňajúca ľudské srdcia.“

Pripravil: Anton Čulen
Účasť biskupa Jozefa Haľka na pohode bola aj témou homílií. Jednu sme zachytili. Prinášame prepis podstatnej časti.
apredsasatoci
A čo chce Haľko od sodomitov? Aby sa obrátili? Aké kresťanstvo im chce zvestovať? Ekumenizmus? To môžu aj v ohavnosti ostať!
Hermenegild
Chcel im povedať, že Boh existuje a volá. Sodomiti vedia, že je to ťažký hriech a preto sú zúriví, že im to niekto prišiel pripomenúť. Ale na druhej strane treba rozlišovať, aby sme "nehádzali perly sviniam", lebo nás roztrhajú, teda nebude z toho žiaden úžitok pre Božie kráľovstvo, iba škoda.