Abp Vigano jest niekonsekwentny, gdyż sam realizuje nauczanie Soboru Watykańskiego II w kwestii …

Z całym szacunkiem wobec arcybiskupa Carlo Maria Vigano, który mimo wielu racji zdaje się całkowicie odrzucać nauczanie ostatniego soboru, należy stwierdzić, że postępuje on niekonsekwentnie, …
Elkam
Otóż to:

"Nie pozwól aby Twoje czyny
przeczyły Twoim słowom.
Żeby ktoś nie powiedział:
Dlaczego nie praktykujesz
tego co głosisz?"


Św. Hieronim