Clicks8
tr.news

Francis: Vaftiz Olanlarla Vaftiz Olmayanlar Aynı

Francis, 10 Ocak'ta Rabbin Vaftizi vesilesiyle düzenlediği Angelus'ta şunları söyledi: "Kurtuluş bedavadır. Bu, Tanrı'nın bize yönelik merhametinin karşılık beklemeksizin verilmiş bir jestidir."

"Kutsal olarak, bunun Vaftizimizin olduğu gün gerçekleştiğini" açıkladı, ancak hemen ardından "vaftiz edilmeyenlerin de her zaman Tanrı'nın merhametini alacağını" ekledi.

Hal böyleyse, Vaftiz, ilahi merhameti almak için çok önemli değilse, o zaman sonuçta gereksiz bir ayindir.

#newsKmzemkvihp