Peter(skala)
... a až bude pečať šelmy ľuďom predložena ako prostriedok k pohybu na zemi? Kto zostane verný môjmu Synovi? Najde môj Syn na zemi svojich verných?

Kto bude môcť nakupovať a predávat? [Zj 13,16-17].
Tí, ktorí podľahnu pečati antikrista, stratia potom svoju dušu!